Vestland Data As
Juridisk navn:  Vestland Data As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55708093
Liavegen 1 Liavegen 1 Fax:
5132 Nyborg 5132 Nyborg
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 925501271
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 7/29/2020
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Rg Rekneskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.4%
Resultat  
  
-38.82%
Egenkapital  
  
5.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020
Omsetning: 4.425.000 4.120.000 1.275.000
Resultat: 457.000 747.000 800.000
Egenkapital: 929.000 878.000 652.000
Regnskap for  Vestland Data As
Resultat 2022 2021 2020
Driftsinntekter 4.425.000 4.120.000 1.275.000
Driftskostnader -3.963.000 -3.369.000 -476.000
Driftsresultat 462.000 752.000 800.000
Finansinntekter 3.000
Finanskostnader -7.000 -4.000
Finans -4.000 -4.000
Resultat før skatt 457.000 747.000 800.000
Skattekostnad -102.000 -171.000 -178.000
Årsresultat 356.000 576.000 622.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 787.000 199.000
Sum omløpsmidler 870.000 859.000 1.006.000
Sum eiendeler 1.657.000 1.058.000 1.006.000
Sum opptjent egenkapital 899.000 848.000 622.000
Sum egenkapital 929.000 878.000 652.000
Sum langsiktig gjeld 177.000 -281.000
Sum kortsiktig gjeld 550.000 462.000 354.000
Sum gjeld og egenkapital 1.656.000 1.059.000 1.006.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.425.000 4.120.000 1.275.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 4.425.000 4.120.000 1.275.000
Varekostnad -1.273.000 -1.155.000 -283.000
Lønninger -1.824.000 -1.441.000 -97.000
Avskrivning -103.000 -83.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -763.000 -690.000 -96.000
Driftskostnader -3.963.000 -3.369.000 -476.000
Driftsresultat 462.000 752.000 800.000
Finansinntekter 3.000
Finanskostnader -7.000 -4.000
Finans -4.000 -4.000
Konsernbidrag
Utbytte -305.000 -350.000
Årsresultat 356.000 576.000 622.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre 338.000 199.000
Sum varige driftsmidler 338.000 199.000
Sum finansielle anleggsmidler 449.000
Sum anleggsmidler 787.000 199.000
Varebeholdning
Kundefordringer 617.000 407.000 447.000
Andre fordringer
Sum investeringer
Kasse, bank 253.000 453.000 559.000
Sum omløpsmidler 870.000 859.000 1.006.000
Sum eiendeler 1.657.000 1.058.000 1.006.000
Sum opptjent egenkapital 899.000 848.000 622.000
Sum egenkapital 929.000 878.000 652.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld 177.000 -281.000
Leverandørgjeld 76.000 58.000 71.000
Betalbar skatt 102.000 171.000 178.000
Skyldig offentlige avgifter 211.000 146.000 100.000
Utbytte -305.000 -350.000
Annen kortsiktig gjeld 162.000 87.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 550.000 462.000 354.000
Sum gjeld og egenkapital 1.656.000 1.059.000 1.006.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 320.000 397.000 652.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.9 2.8
Likviditetsgrad 2 1.6 1.9 2.8
Soliditet 56.1 82.9 64.8
Resultatgrad 10.4 18.3 62.7
Rentedekningsgrad 66.0 188.0
Gjeldsgrad 0.8 0.2 0.5
Total kapitalrentabilitet 28.1 71.0 79.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex