Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vestnes Bygg Og Vedlikehold As
Juridisk navn:  Vestnes Bygg Og Vedlikehold As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Søvikmarka 25 Søvikmarka 25 Fax:
5251 Søreidgrend 5251 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 917097895
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/13/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Fana Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
42.93%
Resultat  
  
12.2%
Egenkapital  
  
-87.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 526.000 368.000 78.000
Resultat: -36.000 -41.000 -18.000
Egenkapital: -77.000 -41.000 1.000
Regnskap for  Vestnes Bygg Og Vedlikehold As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 526.000 368.000 78.000
Driftskostnader -562.000 -409.000 -96.000
Driftsresultat -36.000 -41.000 -18.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -36.000 -41.000 -18.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -36.000 -41.000 -18.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 62.000 38.000 21.000
Sum eiendeler 62.000 38.000 21.000
Sum opptjent egenkapital -96.000 -60.000 -18.000
Sum egenkapital -77.000 -41.000 1.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 139.000 78.000 20.000
Sum gjeld og egenkapital 62.000 37.000 21.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 526.000 368.000 78.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 526.000 368.000 78.000
Varekostnad -63.000 -24.000 -51.000
Lønninger -382.000 -315.000 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -117.000 -70.000 -45.000
Driftskostnader -562.000 -409.000 -96.000
Driftsresultat -36.000 -41.000 -18.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -36.000 -41.000 -18.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 27.000 8.000 0
Andre fordringer 9.000 0 6.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 26.000 30.000 14.000
Sum omløpsmidler 62.000 38.000 21.000
Sum eiendeler 62.000 38.000 21.000
Sum opptjent egenkapital -96.000 -60.000 -18.000
Sum egenkapital -77.000 -41.000 1.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 35.000 35.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 104.000 43.000 20.000
Sum kortsiktig gjeld 139.000 78.000 20.000
Sum gjeld og egenkapital 62.000 37.000 21.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -77.000 -40.000 1.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.5 1.1
Likviditetsgrad 2 0.4 0.5 1.1
Soliditet -124.2 -110.8 4.8
Resultatgrad -6.8 -11.1 -23.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.8 -1.9 2
Total kapitalrentabilitet -58.1 -110.8 -85.7
Signatur
26.09.2016
Prokurister
26.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex