Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vestre Nøstegate 21 As
Juridisk navn:  Vestre Nøstegate 21 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32755209
Vestre Nøstegate 21 Vestre Nøstegate 21 Fax:
3300 Hokksund 3300 Hokksund
Fylke: Kommune:
Viken Øvre Eiker
Org.nr: 935268796
Aksjekapital: 349.500 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/3/1984 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: revisjonskonsult as
Regnskapsfører: Østlandske Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-36.85%
Resultat  
  
-26.63%
Egenkapital  
  
15.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.590.000 2.518.000 557.000 468.000 0
Resultat: 920.000 1.254.000 829.000 4.390.000 -11.000
Egenkapital: 5.879.000 5.108.000 4.157.000 3.532.000 599.000
Regnskap for  Vestre Nøstegate 21 As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.590.000 2.518.000 557.000 468.000 0
Driftskostnader -851.000 -1.212.000 -342.000 -451.000 -20.000
Driftsresultat 738.000 1.306.000 216.000 16.000 -20.000
Finansinntekter 302.000 104.000 790.000 4.570.000 55.000
Finanskostnader -120.000 -156.000 -176.000 -196.000 -46.000
Finans 182.000 -52.000 614.000 4.374.000 9.000
Resultat før skatt 920.000 1.254.000 829.000 4.390.000 -11.000
Skattekostnad -149.000 -273.000 -5.000 14.000 31.000
Årsresultat 771.000 981.000 824.000 4.404.000 19.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.549.000 6.334.000 10.739.000 9.350.000 5.500.000
Sum omløpsmidler 3.011.000 3.739.000 802.000 4.728.000 18.000
Sum eiendeler 10.560.000 10.073.000 11.541.000 14.078.000 5.518.000
Sum opptjent egenkapital 5.530.000 4.758.000 3.777.000 3.153.000 249.000
Sum egenkapital 5.879.000 5.108.000 4.157.000 3.532.000 599.000
Sum langsiktig gjeld 3.877.000 4.223.000 4.277.000 4.550.000 168.000
Sum kortsiktig gjeld 804.000 743.000 3.107.000 5.995.000 4.751.000
Sum gjeld og egenkapital 10.561.000 10.074.000 11.541.000 14.078.000 5.518.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 961.000 2.012.000 0 0 0
Andre inntekter 629.000 506.000 557.000 468.000 0
Driftsinntekter 1.590.000 2.518.000 557.000 468.000 0
Varekostnad -131.000 -9.000 0 0 0
Lønninger -177.000 -269.000 0 0 0
Avskrivning -278.000 -231.000 -175.000 -175.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -265.000 -703.000 -167.000 -276.000 -20.000
Driftskostnader -851.000 -1.212.000 -342.000 -451.000 -20.000
Driftsresultat 738.000 1.306.000 216.000 16.000 -20.000
Finansinntekter 302.000 104.000 790.000 4.570.000 55.000
Finanskostnader -120.000 -156.000 -176.000 -196.000 -46.000
Finans 182.000 -52.000 614.000 4.374.000 9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -200.000 -1.500.000 0
Årsresultat 771.000 981.000 824.000 4.404.000 19.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 6.500.000 5.314.000 5.239.000 3.850.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 48.000 56.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 6.547.000 5.370.000 5.239.000 3.850.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.002.000 964.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000
Sum anleggsmidler 7.549.000 6.334.000 10.739.000 9.350.000 5.500.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 37.000 936.000 30.000 68.000 0
Andre fordringer 7.000 14.000 215.000 4.400.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.967.000 2.789.000 557.000 260.000 18.000
Sum omløpsmidler 3.011.000 3.739.000 802.000 4.728.000 18.000
Sum eiendeler 10.560.000 10.073.000 11.541.000 14.078.000 5.518.000
Sum opptjent egenkapital 5.530.000 4.758.000 3.777.000 3.153.000 249.000
Sum egenkapital 5.879.000 5.108.000 4.157.000 3.532.000 599.000
Sum avsetninger til forpliktelser 177.000 223.000 124.000 154.000 168.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.877.000 4.223.000 4.277.000 4.550.000 168.000
Leverandørgjeld 19.000 17.000 25.000 17.000 0
Betalbar skatt 195.000 344.000 35.000 0 19.000
Skyldig offentlige avgifter 64.000 57.000 4.000 3.000 0
Utbytte 0 0 -200.000 -1.500.000 0
Annen kortsiktig gjeld 527.000 324.000 2.843.000 4.476.000 4.732.000
Sum kortsiktig gjeld 804.000 743.000 3.107.000 5.995.000 4.751.000
Sum gjeld og egenkapital 10.561.000 10.074.000 11.541.000 14.078.000 5.518.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.207.000 2.996.000 -2.305.000 -1.267.000 -4.733.000
Likviditetsgrad 1 3.7 5 0.3 0.8 0.0
Likviditetsgrad 2 3.7 5 0.3 0.8 0.1
Soliditet 55.7 50.7 3 25.1 10.9
Resultatgrad 46.4 51.9 38.8 3.4
Rentedekningsgrad 6.2 8.4 1.2 0.1 0.8
Gjeldsgrad 0.8 1 1.8 3 8.2
Total kapitalrentabilitet 9.8 1 8.7 32.6 0.6
Signatur
26.12.2019
SIGNATUR
STEEN ERLAND
Prokurister
25.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex