Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vestshore As
Juridisk navn:  Vestshore As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Østenstadvegen 13 Østenstadvegen 13 Fax:
5567 Skjoldastraumen 5567 Skjoldastraumen
Fylke: Kommune:
Rogaland Tysvær
Org.nr: 921194617
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/25/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Be O
Regnskapsfører: Vis Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: -13.000
Egenkapital: 11.000
Regnskap for  Vestshore As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -11.000
Driftsresultat -11.000
Finansinntekter -2.000
Finanskostnader 0
Finans -2.000
Resultat før skatt -13.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 41.000
Sum eiendeler 41.000
Sum opptjent egenkapital -19.000
Sum egenkapital 11.000
Sum langsiktig gjeld 30.000
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 41.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -11.000
Driftskostnader -11.000
Driftsresultat -11.000
Finansinntekter -2.000
Finanskostnader 0
Finans -2.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 2.000
Sum investeringer 18.000
Kasse, bank 20.000
Sum omløpsmidler 41.000
Sum eiendeler 41.000
Sum opptjent egenkapital -19.000
Sum egenkapital 11.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 30.000
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 41.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 41.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet 26.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.7
Total kapitalrentabilitet -31.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex