Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vestvik Preserving AS
Juridisk navn:  Vestvik Preserving AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53743329
Fabrikkvegen 18 Fabrikkvegen 18 Fax: 53743303
5551 Auklandshamn 5551 Auklandshamn
Fylke: Kommune:
Vestland Sveio
Org.nr: 914976391
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/17/1967
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Tveit Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-78.81%
Resultat  
  
80.7%
Egenkapital  
  
-2.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 50.000 236.000 61.000 92.000 130.000
Resultat: -484.000 -2.508.000 5.927.000 1.985.000 -635.000
Egenkapital: 17.621.000 18.106.000 20.614.000 14.687.000 13.662.000
Regnskap for  Vestvik Preserving AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 50.000 236.000 61.000 92.000 130.000
Driftskostnader -384.000 -383.000 -200.000 -253.000 -286.000
Driftsresultat -333.000 -146.000 -139.000 -161.000 -156.000
Finansinntekter 841.000 1.060.000 7.354.000 2.556.000 750.000
Finanskostnader -991.000 -3.424.000 -1.288.000 -409.000 -1.230.000
Finans -150.000 -2.364.000 6.066.000 2.147.000 -480.000
Resultat før skatt -484.000 -2.508.000 5.927.000 1.985.000 -635.000
Skattekostnad 0 0 0 -961.000 279.000
Årsresultat -484.000 -2.508.000 5.927.000 1.024.000 -356.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.859.000 9.713.000 9.889.000 7.199.000 8.103.000
Sum omløpsmidler 28.869.000 25.884.000 24.275.000 25.107.000 25.212.000
Sum eiendeler 35.728.000 35.597.000 34.164.000 32.306.000 33.315.000
Sum opptjent egenkapital 17.521.000 18.006.000 20.514.000 14.587.000 13.562.000
Sum egenkapital 17.621.000 18.106.000 20.614.000 14.687.000 13.662.000
Sum langsiktig gjeld 2.000.000 2.000.000 2.661.000 2.714.000 2.763.000
Sum kortsiktig gjeld 16.106.000 15.491.000 10.890.000 14.905.000 16.891.000
Sum gjeld og egenkapital 35.727.000 35.597.000 34.165.000 32.306.000 33.316.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 13.000
Andre inntekter 50.000 236.000 61.000 92.000 118.000
Driftsinntekter 50.000 236.000 61.000 92.000 130.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -23.000 -6.000 0 0 0
Avskrivning -115.000 -39.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -246.000 -338.000 -200.000 -253.000 -286.000
Driftskostnader -384.000 -383.000 -200.000 -253.000 -286.000
Driftsresultat -333.000 -146.000 -139.000 -161.000 -156.000
Finansinntekter 841.000 1.060.000 7.354.000 2.556.000 750.000
Finanskostnader -991.000 -3.424.000 -1.288.000 -409.000 -1.230.000
Finans -150.000 -2.364.000 6.066.000 2.147.000 -480.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -5.000.000
Årsresultat -484.000 -2.508.000 5.927.000 1.024.000 -356.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 961.000
Fast eiendom 4.122.000 4.122.000 6.012.000 6.012.000 6.012.000
Maskiner anlegg 26.000 29.000 0 0 0
Driftsløsøre 968.000 1.080.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 5.116.000 5.231.000 6.012.000 6.012.000 6.012.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.743.000 4.483.000 3.877.000 1.186.000 1.130.000
Sum anleggsmidler 6.859.000 9.713.000 9.889.000 7.199.000 8.103.000
Varebeholdning 1.232.000 1.232.000 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 5.000 5.000 4.000
Sum investeringer 26.431.000 23.488.000 23.236.000 23.986.000 24.383.000
Kasse, bank 1.207.000 1.164.000 1.034.000 1.116.000 825.000
Sum omløpsmidler 28.869.000 25.884.000 24.275.000 25.107.000 25.212.000
Sum eiendeler 35.728.000 35.597.000 34.164.000 32.306.000 33.315.000
Sum opptjent egenkapital 17.521.000 18.006.000 20.514.000 14.587.000 13.562.000
Sum egenkapital 17.621.000 18.106.000 20.614.000 14.687.000 13.662.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 15.267.000 13.293.000 8.259.000 9.726.000 9.378.000
Sum langsiktig gjeld 2.000.000 2.000.000 2.661.000 2.714.000 2.763.000
Leverandørgjeld 27.000 20.000 16.000 19.000 15.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 17.000 6.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -5.000.000
Annen kortsiktig gjeld 795.000 2.172.000 2.615.000 5.160.000 2.498.000
Sum kortsiktig gjeld 16.106.000 15.491.000 10.890.000 14.905.000 16.891.000
Sum gjeld og egenkapital 35.727.000 35.597.000 34.165.000 32.306.000 33.316.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.763.000 10.393.000 13.385.000 10.202.000 8.321.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.7 2.2 1.7 1.5
Likviditetsgrad 2 1.7 1.6 2.2 1.7 1.5
Soliditet 49.3 50.9 60.3 45.5 41.0
Resultatgrad -61.9 -227.9 -120.0
Rentedekningsgrad -0.3 - -0.1 -0.4 0.5
Gjeldsgrad 1 1 0.7 1.2 1.4
Total kapitalrentabilitet 1.4 2.6 21.1 7.4 1.8
Signatur
06.08.2012
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG
LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex