Veterinær Lene Hausstätter As
Juridisk navn:  Veterinær Lene Hausstätter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nordengveien 79 Nordengveien 79 Fax:
2485 Rendalen 2485 Rendalen
Fylke: Kommune:
Hedmark Rendalen
Org.nr: 918478264
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/12/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Snøhetta Regnskap Øyer As
Utvikling:
Omsetning  
  
16.42%
Resultat  
  
17.17%
Egenkapital  
  
104.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 1.241.000 1.066.000
Resultat: 348.000 297.000
Egenkapital: 524.000 256.000
Regnskap for  Veterinær Lene Hausstätter As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 1.241.000 1.066.000
Driftskostnader -895.000 -769.000
Driftsresultat 345.000 297.000
Finansinntekter 3.000 0
Finanskostnader 0 0
Finans 3.000 0
Resultat før skatt 348.000 297.000
Skattekostnad -80.000 -71.000
Årsresultat 268.000 226.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 114.000 151.000
Sum omløpsmidler 822.000 512.000
Sum eiendeler 936.000 663.000
Sum opptjent egenkapital 494.000 226.000
Sum egenkapital 524.000 256.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 413.000 407.000
Sum gjeld og egenkapital 937.000 663.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 859.000 777.000
Andre inntekter 382.000 290.000
Driftsinntekter 1.241.000 1.066.000
Varekostnad -115.000 -122.000
Lønninger -547.000 -442.000
Avskrivning -36.000 -48.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -197.000 -157.000
Driftskostnader -895.000 -769.000
Driftsresultat 345.000 297.000
Finansinntekter 3.000 0
Finanskostnader 0 0
Finans 3.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 268.000 226.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 114.000 151.000
Sum varige driftsmidler 114.000 151.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 114.000 151.000
Varebeholdning 56.000 35.000
Kundefordringer 525.000 333.000
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 241.000 143.000
Sum omløpsmidler 822.000 512.000
Sum eiendeler 936.000 663.000
Sum opptjent egenkapital 494.000 226.000
Sum egenkapital 524.000 256.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 4.000 0
Betalbar skatt 80.000 71.000
Skyldig offentlige avgifter 135.000 114.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 194.000 222.000
Sum kortsiktig gjeld 413.000 407.000
Sum gjeld og egenkapital 937.000 663.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 409.000 105.000
Likviditetsgrad 1 2 1.3
Likviditetsgrad 2 1.9 1.2
Soliditet 55.9 38.6
Resultatgrad 27.8 27.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.8 1.6
Total kapitalrentabilitet 37.1 44.8
Signatur
01.02.2017
Prokurister
01.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex