Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Veterinær Lene Hausstätter As
Juridisk navn:  Veterinær Lene Hausstätter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nordengveien 79 Nordengveien 79 Fax:
2485 Rendalen 2485 Rendalen
Fylke: Kommune:
Hedmark Rendalen
Org.nr: 918478264
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/12/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Snøhetta Regnskap Øyer As
Hovedpunkter i regnskapet
2017
Omsetning: 1.066.000
Resultat: 297.000
Egenkapital: 256.000
Regnskap for  Veterinær Lene Hausstätter As
Resultat 2017
Driftsinntekter 1.066.000
Driftskostnader -769.000
Driftsresultat 297.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 297.000
Skattekostnad -71.000
Årsresultat 226.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 151.000
Sum omløpsmidler 512.000
Sum eiendeler 663.000
Sum opptjent egenkapital 226.000
Sum egenkapital 256.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 407.000
Sum gjeld og egenkapital 663.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 777.000
Andre inntekter 290.000
Driftsinntekter 1.066.000
Varekostnad -122.000
Lønninger -442.000
Avskrivning -48.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -157.000
Driftskostnader -769.000
Driftsresultat 297.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 226.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 151.000
Sum varige driftsmidler 151.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 151.000
Varebeholdning 35.000
Kundefordringer 333.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 143.000
Sum omløpsmidler 512.000
Sum eiendeler 663.000
Sum opptjent egenkapital 226.000
Sum egenkapital 256.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 71.000
Skyldig offentlige avgifter 114.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 222.000
Sum kortsiktig gjeld 407.000
Sum gjeld og egenkapital 663.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 105.000
Likviditetsgrad 1 1.3
Likviditetsgrad 2 1.2
Soliditet 38.6
Resultatgrad 27.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.6
Total kapitalrentabilitet 44.8
Signatur
01.02.2017
Prokurister
01.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex