Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Veterinærtjenester As
Juridisk navn:  Veterinærtjenester As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41412848
Setesdalsveien 51A Snømyr 10 Fax:
4617 Kristiansand S 4708 Vennesla
Fylke: Kommune:
Vest-Agder Vennesla
Org.nr: 915903371
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 8/13/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Pro-Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.18%
Resultat  
  
330%
Egenkapital  
  
43.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 464.000 437.000 443.000 36.000
Resultat: 23.000 -10.000 47.000 -19.000
Egenkapital: 53.000 37.000 46.000 5.000
Regnskap for  Veterinærtjenester As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 464.000 437.000 443.000 36.000
Driftskostnader -441.000 -446.000 -396.000 -56.000
Driftsresultat 23.000 -10.000 47.000 -19.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 23.000 -10.000 47.000 -19.000
Skattekostnad -6.000 0 -6.000 0
Årsresultat 17.000 -9.000 41.000 -19.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 19.000 29.000
Sum omløpsmidler 99.000 86.000 92.000 25.000
Sum eiendeler 99.000 86.000 111.000 54.000
Sum opptjent egenkapital 23.000 7.000 16.000 -19.000
Sum egenkapital 53.000 37.000 46.000 5.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 45.000 49.000 65.000 49.000
Sum gjeld og egenkapital 98.000 86.000 111.000 54.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 464.000 416.000 443.000 36.000
Andre inntekter 0 21.000 0 0
Driftsinntekter 464.000 437.000 443.000 36.000
Varekostnad -132.000 -96.000 -148.000 -6.000
Lønninger -230.000 -201.000 -150.000 -20.000
Avskrivning 0 -6.000 -10.000 -2.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -79.000 -143.000 -88.000 -28.000
Driftskostnader -441.000 -446.000 -396.000 -56.000
Driftsresultat 23.000 -10.000 47.000 -19.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 17.000 -9.000 41.000 -19.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 19.000 29.000
Sum varige driftsmidler 0 0 19.000 29.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 19.000 29.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 2.000 15.000 7.000 4.000
Andre fordringer 2.000 6.000 29.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 94.000 64.000 56.000 21.000
Sum omløpsmidler 99.000 86.000 92.000 25.000
Sum eiendeler 99.000 86.000 111.000 54.000
Sum opptjent egenkapital 23.000 7.000 16.000 -19.000
Sum egenkapital 53.000 37.000 46.000 5.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 5.000 0 0 8.000
Betalbar skatt 1.000 0 6.000 0
Skyldig offentlige avgifter 13.000 20.000 28.000 10.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 27.000 29.000 32.000 31.000
Sum kortsiktig gjeld 45.000 49.000 65.000 49.000
Sum gjeld og egenkapital 98.000 86.000 111.000 54.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 54.000 37.000 27.000 -24.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1.8 1.4 0.5
Likviditetsgrad 2 2.2 1.8 1.4 0.6
Soliditet 54.1 4 41.4 9.3
Resultatgrad 5 -2.3 10.6 -52.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.8 1.3 1.4 9.8
Total kapitalrentabilitet 23.5 -11.6 42.3 -35.2
Signatur
07.03.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
07.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex