Veterinærtjenester As
Juridisk navn:  Veterinærtjenester As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41412848
Setesdalsveien 51A Snømyr 10 Fax:
4617 Kristiansand S 4708 Vennesla
Fylke: Kommune:
Vest-Agder Vennesla
Org.nr: 915903371
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 8/13/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Pro-Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.35%
Resultat  
  
-121.28%
Egenkapital  
  
-19.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015
Omsetning: 437.000 443.000 36.000
Resultat: -10.000 47.000 -19.000
Egenkapital: 37.000 46.000 5.000
Regnskap for  Veterinærtjenester As
Resultat 2017 2016 2015
Driftsinntekter 437.000 443.000 36.000
Driftskostnader -446.000 -396.000 -56.000
Driftsresultat -10.000 47.000 -19.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -10.000 47.000 -19.000
Skattekostnad 0 -6.000 0
Årsresultat -9.000 41.000 -19.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 19.000 29.000
Sum omløpsmidler 86.000 92.000 25.000
Sum eiendeler 86.000 111.000 54.000
Sum opptjent egenkapital 7.000 16.000 -19.000
Sum egenkapital 37.000 46.000 5.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 49.000 65.000 49.000
Sum gjeld og egenkapital 86.000 111.000 54.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 416.000 443.000 36.000
Andre inntekter 21.000 0 0
Driftsinntekter 437.000 443.000 36.000
Varekostnad -96.000 -148.000 -6.000
Lønninger -201.000 -150.000 -20.000
Avskrivning -6.000 -10.000 -2.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -143.000 -88.000 -28.000
Driftskostnader -446.000 -396.000 -56.000
Driftsresultat -10.000 47.000 -19.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -9.000 41.000 -19.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 19.000 29.000
Sum varige driftsmidler 0 19.000 29.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 19.000 29.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 15.000 7.000 4.000
Andre fordringer 6.000 29.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 64.000 56.000 21.000
Sum omløpsmidler 86.000 92.000 25.000
Sum eiendeler 86.000 111.000 54.000
Sum opptjent egenkapital 7.000 16.000 -19.000
Sum egenkapital 37.000 46.000 5.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 8.000
Betalbar skatt 0 6.000 0
Skyldig offentlige avgifter 20.000 28.000 10.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 29.000 32.000 31.000
Sum kortsiktig gjeld 49.000 65.000 49.000
Sum gjeld og egenkapital 86.000 111.000 54.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 37.000 27.000 -24.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.4 0.5
Likviditetsgrad 2 1.8 1.4 0.6
Soliditet 4 41.4 9.3
Resultatgrad -2.3 10.6 -52.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.3 1.4 9.8
Total kapitalrentabilitet -11.6 42.3 -35.2
Signatur
07.03.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
07.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex