Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vibehaugen Eiendomsselskap AS
Juridisk navn:  Vibehaugen Eiendomsselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Egil Terje Langehaug Mythevegen C/O Egil Terje Langehaug Mythevegen Fax:
3560 Hemsedal 3560 Hemsedal
Fylke: Kommune:
Buskerud Hemsedal
Org.nr: 888920862
Aksjekapital: 400.000 NOK
Etableringsdato: 11/1/2005
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
9.09%
Egenkapital  
  
-5.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -10.000 -11.000 -13.000 -37.000 -15.000
Egenkapital: 176.000 186.000 197.000 210.000 247.000
Regnskap for  Vibehaugen Eiendomsselskap AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -10.000 -11.000 -13.000 -37.000 -15.000
Driftsresultat -10.000 -11.000 -13.000 -37.000 -15.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -10.000 -11.000 -13.000 -37.000 -15.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -10.000 -11.000 -13.000 -37.000 -15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 672.000 672.000 672.000 664.000
Sum omløpsmidler 672.000 3.000 3.000 -11.000 -12.000
Sum eiendeler 672.000 675.000 675.000 661.000 652.000
Sum opptjent egenkapital -224.000 -214.000 -203.000 -190.000 -153.000
Sum egenkapital 176.000 186.000 197.000 210.000 247.000
Sum langsiktig gjeld 496.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 489.000 478.000 451.000 405.000
Sum gjeld og egenkapital 672.000 675.000 675.000 661.000 652.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.000 -11.000 -13.000 -37.000 -15.000
Driftskostnader -10.000 -11.000 -13.000 -37.000 -15.000
Driftsresultat -10.000 -11.000 -13.000 -37.000 -15.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -10.000 -11.000 -13.000 -37.000 -15.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 672.000 672.000 672.000 664.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 672.000 672.000 672.000 664.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 672.000 672.000 672.000 664.000
Varebeholdning 672.000 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 3.000 3.000 -11.000 -12.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 672.000 3.000 3.000 -11.000 -12.000
Sum eiendeler 672.000 675.000 675.000 661.000 652.000
Sum opptjent egenkapital -224.000 -214.000 -203.000 -190.000 -153.000
Sum egenkapital 176.000 186.000 197.000 210.000 247.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 496.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 489.000 478.000 451.000 405.000
Sum kortsiktig gjeld 0 489.000 478.000 451.000 405.000
Sum gjeld og egenkapital 672.000 675.000 675.000 661.000 652.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 672.000 -486.000 -475.000 -462.000 -417.000
Likviditetsgrad 1 0 0.0 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0.1 0.0 0.0
Soliditet 26.2 27.6 29.2 31.8 37.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.8 2.6 2.4 2.1 1.6
Total kapitalrentabilitet -1.5 -1.6 -1.9 -5.6 -2.3
Signatur
17.09.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex