Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Victo AS
Juridisk navn:  Victo AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sørskagvegen 101 Sørskagvegen 101 Fax:
7655 Verdal 7655 Verdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Verdal
Org.nr: 992108398
Aksjekapital: 340.000 NOK
Etableringsdato: 9/1/2007 1
Foretakstype: AS
Revisor: Trøndelag Revisjon As
Regnskapsfører: Falstads Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-65873.08%
Egenkapital  
  
-84.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -17.153.000 -26.000 -25.000 -27.000 -5.928.000
Egenkapital: 3.086.000 20.239.000 20.264.000 20.289.000 21.316.000
Regnskap for  Victo AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -25.000 -26.000 -25.000 -50.000 -21.000
Driftsresultat -25.000 -26.000 -25.000 -50.000 -21.000
Finansinntekter 1.000 0 0 23.000 373.000
Finanskostnader -17.128.000 0 0 0 -6.280.000
Finans -17.127.000 0 0 23.000 -5.907.000
Resultat før skatt -17.153.000 -26.000 -25.000 -27.000 -5.928.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -95.000
Årsresultat -17.153.000 -26.000 -25.000 -27.000 -6.023.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.109.000 20.237.000 20.237.000 20.237.000 21.631.000
Sum omløpsmidler 108.000 133.000 159.000 183.000 1.000
Sum eiendeler 3.217.000 20.370.000 20.396.000 20.420.000 21.632.000
Sum opptjent egenkapital 2.181.000 19.334.000 19.360.000 19.385.000 20.412.000
Sum egenkapital 3.086.000 20.239.000 20.264.000 20.289.000 21.316.000
Sum langsiktig gjeld 122.000 122.000 122.000 122.000 122.000
Sum kortsiktig gjeld 9.000 9.000 10.000 9.000 194.000
Sum gjeld og egenkapital 3.216.000 20.369.000 20.396.000 20.420.000 21.632.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -25.000 -26.000 -25.000 -50.000 -21.000
Driftskostnader -25.000 -26.000 -25.000 -50.000 -21.000
Driftsresultat -25.000 -26.000 -25.000 -50.000 -21.000
Finansinntekter 1.000 0 0 23.000 373.000
Finanskostnader -17.128.000 0 0 0 -6.280.000
Finans -17.127.000 0 0 23.000 -5.907.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -17.153.000 -26.000 -25.000 -27.000 -6.023.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 3.109.000 20.237.000 20.237.000 20.237.000 21.631.000
Sum anleggsmidler 3.109.000 20.237.000 20.237.000 20.237.000 21.631.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 108.000 133.000 159.000 183.000 1.000
Sum omløpsmidler 108.000 133.000 159.000 183.000 1.000
Sum eiendeler 3.217.000 20.370.000 20.396.000 20.420.000 21.632.000
Sum opptjent egenkapital 2.181.000 19.334.000 19.360.000 19.385.000 20.412.000
Sum egenkapital 3.086.000 20.239.000 20.264.000 20.289.000 21.316.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 122.000 122.000 122.000 122.000 122.000
Leverandørgjeld 0 1.000 1.000 1.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 95.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.000 9.000 9.000 9.000 99.000
Sum kortsiktig gjeld 9.000 9.000 10.000 9.000 194.000
Sum gjeld og egenkapital 3.216.000 20.369.000 20.396.000 20.420.000 21.632.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 99.000 124.000 149.000 174.000 -193.000
Likviditetsgrad 1 1 14.8 15.9 20.3 0.0
Likviditetsgrad 2 1 14.8 15.9 20.3 0.1
Soliditet 95.9 99.4 99.4 99.4 98.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 0.1
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -0.7 -0.1 -0.1 -0.1 1.6
Signatur
21.12.2010
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex