Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vidar T Holding AS
Juridisk navn:  Vidar T Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55137305
Storrinden 147 Storrinden 147 Fax:
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 989412922
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 1/26/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-233.33%
Egenkapital  
  
-0.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -10.000 -3.000 9.000 -59.000 -7.000
Egenkapital: 2.823.000 2.831.000 2.833.000 2.827.000 2.885.000
Regnskap for  Vidar T Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -10.000 -10.000 -8.000 -9.000 -6.000
Driftsresultat -10.000 -10.000 -8.000 -9.000 -6.000
Finansinntekter 0 7.000 17.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -50.000 -1.000
Finans 0 7.000 17.000 -50.000 -1.000
Resultat før skatt -10.000 -3.000 9.000 -59.000 -7.000
Skattekostnad 2.000 0 -3.000 2.000 2.000
Årsresultat -8.000 -3.000 7.000 -58.000 -5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.082.000 2.080.000 2.080.000 2.083.000 2.131.000
Sum omløpsmidler 769.000 781.000 1.068.000 1.058.000 1.070.000
Sum eiendeler 2.851.000 2.861.000 3.148.000 3.141.000 3.201.000
Sum opptjent egenkapital 2.623.000 2.631.000 2.633.000 2.627.000 2.685.000
Sum egenkapital 2.823.000 2.831.000 2.833.000 2.827.000 2.885.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 286.000 286.000 286.000
Sum kortsiktig gjeld 28.000 30.000 29.000 28.000 31.000
Sum gjeld og egenkapital 2.851.000 2.861.000 3.148.000 3.141.000 3.202.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.000 -10.000 -8.000 -9.000 -6.000
Driftskostnader -10.000 -10.000 -8.000 -9.000 -6.000
Driftsresultat -10.000 -10.000 -8.000 -9.000 -6.000
Finansinntekter 0 7.000 17.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -50.000 -1.000
Finans 0 7.000 17.000 -50.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -8.000 -3.000 7.000 -58.000 -5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 11.000 10.000 10.000 12.000 11.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.070.000 2.070.000 2.070.000 2.070.000 2.120.000
Sum anleggsmidler 2.082.000 2.080.000 2.080.000 2.083.000 2.131.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 484.000 345.000 200.000 200.000 200.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 11.000 13.000 3.000 10.000
Sum omløpsmidler 769.000 781.000 1.068.000 1.058.000 1.070.000
Sum eiendeler 2.851.000 2.861.000 3.148.000 3.141.000 3.201.000
Sum opptjent egenkapital 2.623.000 2.631.000 2.633.000 2.627.000 2.685.000
Sum egenkapital 2.823.000 2.831.000 2.833.000 2.827.000 2.885.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 286.000 286.000 286.000
Leverandørgjeld 0 2.000 1.000 0 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000
Sum kortsiktig gjeld 28.000 30.000 29.000 28.000 31.000
Sum gjeld og egenkapital 2.851.000 2.861.000 3.148.000 3.141.000 3.202.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 741.000 751.000 1.039.000 1.030.000 1.039.000
Likviditetsgrad 1 27.5 2 36.8 37.8 34.5
Likviditetsgrad 2 27.5 2 36.8 37.8 34.6
Soliditet 9 9 9 90.0 90.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.2 -6.0
Gjeldsgrad 0 0 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -0.4 -0.1 0.3 -0.3 -0.2
Signatur
02.10.2009
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex