Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vidsjå Holding As
Juridisk navn:  Vidsjå Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Vidsjåvegen 2 Vidsjåvegen 2 Fax:
7562 Saksvik 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 920171893
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 12/3/2017
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: -15.000
Egenkapital: 15.000
Regnskap for  Vidsjå Holding As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -6.000
Driftsresultat -6.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -9.000
Finans -9.000
Resultat før skatt -15.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 826.000
Sum omløpsmidler 11.000
Sum eiendeler 837.000
Sum opptjent egenkapital -15.000
Sum egenkapital 15.000
Sum langsiktig gjeld 812.000
Sum kortsiktig gjeld 9.000
Sum gjeld og egenkapital 836.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -6.000
Driftskostnader -6.000
Driftsresultat -6.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -9.000
Finans -9.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -15.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 826.000
Sum anleggsmidler 826.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 11.000
Sum omløpsmidler 11.000
Sum eiendeler 837.000
Sum opptjent egenkapital -15.000
Sum egenkapital 15.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 812.000
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 9.000
Sum kortsiktig gjeld 9.000
Sum gjeld og egenkapital 836.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.000
Likviditetsgrad 1 1.2
Likviditetsgrad 2 1.2
Soliditet 1.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.7
Gjeldsgrad 54.7
Total kapitalrentabilitet -0.7
Signatur
01.01.2018
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex