Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vierneset Investering AS
Juridisk navn:  Vierneset Investering AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Myrvangveien 6 Myrvangveien 6 Fax:
4016 Stavanger 4016 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 988723681
Aksjekapital: 2.500.000 NOK
Etableringsdato: 9/20/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Vest AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-41.7%
Egenkapital  
  
-435.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -6.993.000 -4.935.000 -1.086.000 233.000 -431.000
Egenkapital: -8.598.000 -1.605.000 3.330.000 4.416.000 4.183.000
Regnskap for  Vierneset Investering AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -2.516.000 -1.024.000 -20.000 -80.000 -20.000
Driftsresultat -2.516.000 -1.024.000 -20.000 -80.000 -20.000
Finansinntekter 0 17.000 75.000 514.000 -48.000
Finanskostnader -4.477.000 -3.929.000 -1.142.000 -201.000 -363.000
Finans -4.477.000 -3.912.000 -1.067.000 313.000 -411.000
Resultat før skatt -6.993.000 -4.935.000 -1.086.000 233.000 -431.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -6.993.000 -4.935.000 -1.086.000 233.000 -431.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.000.000 5.235.000 8.925.000 8.027.000 8.027.000
Sum omløpsmidler 4.000 2.501.000 3.339.000 4.480.000 5.117.000
Sum eiendeler 1.004.000 7.736.000 12.264.000 12.507.000 13.144.000
Sum opptjent egenkapital -12.333.000 -5.340.000 -405.000 681.000 448.000
Sum egenkapital -8.598.000 -1.605.000 3.330.000 4.416.000 4.183.000
Sum langsiktig gjeld 9.602.000 4.347.000 3.987.000 3.148.000 3.992.000
Sum kortsiktig gjeld 0 4.993.000 4.946.000 4.943.000 4.968.000
Sum gjeld og egenkapital 1.004.000 7.735.000 12.263.000 12.507.000 13.143.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.516.000 -1.024.000 -20.000 -80.000 -20.000
Driftskostnader -2.516.000 -1.024.000 -20.000 -80.000 -20.000
Driftsresultat -2.516.000 -1.024.000 -20.000 -80.000 -20.000
Finansinntekter 0 17.000 75.000 514.000 -48.000
Finanskostnader -4.477.000 -3.929.000 -1.142.000 -201.000 -363.000
Finans -4.477.000 -3.912.000 -1.067.000 313.000 -411.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -6.993.000 -4.935.000 -1.086.000 233.000 -431.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.000.000 5.235.000 8.925.000 8.027.000 8.027.000
Sum anleggsmidler 1.000.000 5.235.000 8.925.000 8.027.000 8.027.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 2.500.000 3.287.000 3.223.000 3.587.000
Sum investeringer 1.000 1.000 52.000 1.258.000 1.530.000
Kasse, bank 3.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 4.000 2.501.000 3.339.000 4.480.000 5.117.000
Sum eiendeler 1.004.000 7.736.000 12.264.000 12.507.000 13.144.000
Sum opptjent egenkapital -12.333.000 -5.340.000 -405.000 681.000 448.000
Sum egenkapital -8.598.000 -1.605.000 3.330.000 4.416.000 4.183.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 4.993.000 4.946.000 4.943.000 4.968.000
Sum langsiktig gjeld 9.602.000 4.347.000 3.987.000 3.148.000 3.992.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 4.993.000 4.946.000 4.943.000 4.968.000
Sum gjeld og egenkapital 1.004.000 7.735.000 12.263.000 12.507.000 13.143.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.000 -2.492.000 -1.607.000 -463.000 149.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.7 0.9 1.0
Likviditetsgrad 2 0 0.5 0.7 1.0 1.1
Soliditet -856.4 -20.7 27.2 35.3 31.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.6 -0.3 2.2 -0.2
Gjeldsgrad -1.1 -5.8 2.7 1.8 2.1
Total kapitalrentabilitet -250.6 0.4 3.5 -0.5
Signatur
22.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex