Vifi Invest AS
Juridisk navn:  Vifi Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Banevegen 24 Banevegen 24 Fax:
2322 Ridabu 2322 Ridabu
Fylke: Kommune:
Innlandet Hamar
Org.nr: 992580836
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 4/9/2008 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsselskapet Olsson & Co Da
Regnskapsfører: Myrdahl Og Sveen As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
22222.73%
Egenkapital  
  
453.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.837.000 0 0 500.000 1.000.000
Resultat: 4.867.000 -22.000 -17.000 481.000 986.000
Egenkapital: 5.907.000 1.068.000 1.590.000 1.607.000 1.626.000
Regnskap for  Vifi Invest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.837.000 0 0 500.000 1.000.000
Driftskostnader -26.000 -29.000 -24.000 -26.000 -25.000
Driftsresultat 4.811.000 -29.000 -24.000 474.000 975.000
Finansinntekter 56.000 7.000 7.000 7.000 11.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 56.000 7.000 7.000 7.000 11.000
Resultat før skatt 4.867.000 -22.000 -17.000 481.000 986.000
Skattekostnad -28.000 0 0 0 0
Årsresultat 4.839.000 -22.000 -17.000 481.000 986.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 502.000 615.000 615.000 324.000 198.000
Sum omløpsmidler 5.434.000 736.000 1.055.000 1.783.000 1.929.000
Sum eiendeler 5.936.000 1.351.000 1.670.000 2.107.000 2.127.000
Sum opptjent egenkapital 5.807.000 968.000 1.490.000 1.507.000 1.526.000
Sum egenkapital 5.907.000 1.068.000 1.590.000 1.607.000 1.626.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 28.000 283.000 80.000 500.000 500.000
Sum gjeld og egenkapital 5.935.000 1.351.000 1.670.000 2.107.000 2.126.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 4.837.000 0 0 500.000 1.000.000
Driftsinntekter 4.837.000 0 0 500.000 1.000.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -26.000 -29.000 -24.000 -26.000 -25.000
Driftskostnader -26.000 -29.000 -24.000 -26.000 -25.000
Driftsresultat 4.811.000 -29.000 -24.000 474.000 975.000
Finansinntekter 56.000 7.000 7.000 7.000 11.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 56.000 7.000 7.000 7.000 11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -500.000 -500.000
Årsresultat 4.839.000 -22.000 -17.000 481.000 986.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 502.000 615.000 615.000 324.000 198.000
Sum anleggsmidler 502.000 615.000 615.000 324.000 198.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 17.000 0 0 500.000 1.000.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.417.000 736.000 1.055.000 1.283.000 929.000
Sum omløpsmidler 5.434.000 736.000 1.055.000 1.783.000 1.929.000
Sum eiendeler 5.936.000 1.351.000 1.670.000 2.107.000 2.127.000
Sum opptjent egenkapital 5.807.000 968.000 1.490.000 1.507.000 1.526.000
Sum egenkapital 5.907.000 1.068.000 1.590.000 1.607.000 1.626.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 28.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -500.000 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 0 283.000 80.000 500.000 500.000
Sum kortsiktig gjeld 28.000 283.000 80.000 500.000 500.000
Sum gjeld og egenkapital 5.935.000 1.351.000 1.670.000 2.107.000 2.126.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.406.000 453.000 975.000 1.283.000 1.429.000
Likviditetsgrad 1 194.1 2.6 13.2 3.6 3.9
Likviditetsgrad 2 194.1 2.6 13.2 3.6 3.9
Soliditet 99.5 79.1 95.2 76.3 76.5
Resultatgrad 99.5 94.8 97.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.3 0.1 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 8 -1.6 22.8 46.4
Signatur
01.05.2008
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex