Vigner Olaisen AS
Juridisk navn:  Vigner Olaisen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75091900
Fax: 75092224
8764 Lovund 8764 Lovund
Fylke: Kommune:
Nordland Lurøy
Org.nr: 935386144
Aksjekapital: 354.800 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 12/13/1983
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Edvardsen Økonomiservice
Utvikling:
Omsetning  
  
29.02%
Resultat  
  
-25.53%
Egenkapital  
  
-30.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.623.000 2.033.000 1.849.000 2.291.000 2.016.000
Resultat: 254.808.000 342.183.000 113.573.000 88.812.000 86.028.000
Egenkapital: 92.681.000 133.440.000 37.311.000 144.560.000 135.748.000
Regnskap for  Vigner Olaisen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.623.000 2.033.000 1.849.000 2.291.000 2.016.000
Driftskostnader -6.691.000 -4.861.000 -4.332.000 -4.656.000 -3.438.000
Driftsresultat -4.069.000 -2.828.000 -2.483.000 -2.365.000 -1.423.000
Finansinntekter 258.882.000 345.013.000 116.057.000 91.188.000 88.415.000
Finanskostnader -4.000 -2.000 -2.000 -10.000 -964.000
Finans 258.878.000 345.011.000 116.055.000 91.178.000 87.451.000
Resultat før skatt 254.808.000 342.183.000 113.573.000 88.812.000 86.028.000
Skattekostnad -500.000 0 0 0 0
Årsresultat 254.308.000 342.183.000 113.573.000 88.812.000 86.028.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 143.354.000 190.381.000 152.815.000 125.472.000 123.279.000
Sum omløpsmidler 250.208.000 193.176.000 85.662.000 99.390.000 63.149.000
Sum eiendeler 393.562.000 383.557.000 238.477.000 224.862.000 186.428.000
Sum opptjent egenkapital 68.259.000 109.018.000 12.889.000 120.131.000 111.319.000
Sum egenkapital 92.681.000 133.440.000 37.311.000 144.560.000 135.748.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 300.881.000 250.116.000 201.166.000 80.301.000 50.680.000
Sum gjeld og egenkapital 393.562.000 383.556.000 238.477.000 224.861.000 186.428.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 33.000 42.000 125.000 9.000 39.000
Andre inntekter 2.590.000 1.991.000 1.724.000 2.281.000 1.977.000
Driftsinntekter 2.623.000 2.033.000 1.849.000 2.291.000 2.016.000
Varekostnad -298.000 -72.000 -338.000 -3.000 -207.000
Lønninger -1.636.000 -1.332.000 -1.217.000 -1.460.000 -1.197.000
Avskrivning -788.000 -799.000 -785.000 -826.000 -788.000
Nedskrivning -1.117.000 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.852.000 -2.658.000 -1.992.000 -2.367.000 -1.246.000
Driftskostnader -6.691.000 -4.861.000 -4.332.000 -4.656.000 -3.438.000
Driftsresultat -4.069.000 -2.828.000 -2.483.000 -2.365.000 -1.423.000
Finansinntekter 258.882.000 345.013.000 116.057.000 91.188.000 88.415.000
Finanskostnader -4.000 -2.000 -2.000 -10.000 -964.000
Finans 258.878.000 345.011.000 116.055.000 91.178.000 87.451.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -300.000.000 -250.000.000 -200.000.000 -80.000.000 -50.000.000
Årsresultat 254.308.000 342.183.000 113.573.000 88.812.000 86.028.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 20.157.000 18.680.000 18.107.000 14.849.000 12.425.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 965.000 621.000 693.000 667.000 788.000
Sum varige driftsmidler 21.121.000 19.301.000 18.800.000 15.516.000 13.213.000
Sum finansielle anleggsmidler 122.233.000 171.080.000 134.015.000 109.956.000 110.066.000
Sum anleggsmidler 143.354.000 190.381.000 152.815.000 125.472.000 123.279.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 391.000 198.000 93.000 38.000 137.000
Andre fordringer 216.000 2.156.000 9.128.000 86.000 415.000
Sum investeringer 99.369.000 0 0 0 0
Kasse, bank 150.231.000 190.822.000 76.441.000 99.265.000 62.597.000
Sum omløpsmidler 250.208.000 193.176.000 85.662.000 99.390.000 63.149.000
Sum eiendeler 393.562.000 383.557.000 238.477.000 224.862.000 186.428.000
Sum opptjent egenkapital 68.259.000 109.018.000 12.889.000 120.131.000 111.319.000
Sum egenkapital 92.681.000 133.440.000 37.311.000 144.560.000 135.748.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 210.000 -137.000 1.037.000 109.000 520.000
Betalbar skatt 473.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 80.000 124.000 40.000 58.000 47.000
Utbytte -300.000.000 -250.000.000 -200.000.000 -80.000.000 -50.000.000
Annen kortsiktig gjeld 119.000 130.000 89.000 134.000 113.000
Sum kortsiktig gjeld 300.881.000 250.116.000 201.166.000 80.301.000 50.680.000
Sum gjeld og egenkapital 393.562.000 383.556.000 238.477.000 224.861.000 186.428.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -50.673.000 -56.940.000 -115.504.000 19.089.000 12.469.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.8 0.4 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8 0.4 1.3 1.3
Soliditet 23.5 34.8 15.6 64.3 72.8
Resultatgrad -155.1 -139.1 -134.3 -103.2 -70.6
Rentedekningsgrad -1017.3 -1241.5 8882.3 90.2
Gjeldsgrad 3.2 1.9 5.4 0.6 0.4
Total kapitalrentabilitet 64.7 89.2 47.6 39.5 46.7
Signatur
12.06.2017
SELSKAPETS DAGLIGE LEDER INNEHAR SELSKAPETS SIGNATUR OG
TEGNER SELSKAPET.
Prokurister
12.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex