Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vigsnæs + Kosberg ++ Arkitekter As
Juridisk navn:  Vigsnæs + Kosberg ++ Arkitekter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22994343
Henrik Ibsens Gate 100 Henrik Ibsens Gate 100 Fax: 22994353
0255 Oslo 255 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 976867866
Aksjekapital: 60.000 NOK
Antall ansatte: 28
Etableringsdato: 8/1/1996 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisionsbureauet AS
Regnskapsfører: Lauritzen Regnskap A/S
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.98%
Resultat  
  
-1.31%
Egenkapital  
  
-11.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 28.449.000 33.074.000 24.591.000 18.779.000 19.212.000
Resultat: 4.840.000 4.904.000 2.386.000 1.132.000 1.003.000
Egenkapital: 5.314.000 5.993.000 3.487.000 2.555.000 3.656.000
Regnskap for  Vigsnæs + Kosberg ++ Arkitekter As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 28.449.000 33.074.000 24.591.000 18.779.000 19.212.000
Driftskostnader -23.627.000 -28.174.000 -22.201.000 -17.660.000 -18.249.000
Driftsresultat 4.822.000 4.900.000 2.390.000 1.119.000 964.000
Finansinntekter 20.000 5.000 3.000 16.000 53.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -7.000 -4.000 -14.000
Finans 18.000 4.000 -4.000 12.000 39.000
Resultat før skatt 4.840.000 4.904.000 2.386.000 1.132.000 1.003.000
Skattekostnad -1.077.000 -1.138.000 -580.000 -280.000 -288.000
Årsresultat 3.763.000 3.766.000 1.806.000 852.000 715.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 144.000 216.000 271.000 11.000 21.000
Sum omløpsmidler 11.119.000 13.313.000 8.703.000 6.508.000 7.454.000
Sum eiendeler 11.263.000 13.529.000 8.974.000 6.519.000 7.475.000
Sum opptjent egenkapital 5.254.000 5.893.000 3.387.000 2.455.000 3.556.000
Sum egenkapital 5.314.000 5.993.000 3.487.000 2.555.000 3.656.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 16.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.949.000 7.536.000 5.470.000 3.965.000 3.819.000
Sum gjeld og egenkapital 11.263.000 13.529.000 8.973.000 6.520.000 7.475.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 28.449.000 33.074.000 24.591.000 18.779.000 19.202.000
Andre inntekter 0 0 0 0 10.000
Driftsinntekter 28.449.000 33.074.000 24.591.000 18.779.000 19.212.000
Varekostnad -645.000 -1.398.000 -1.579.000 -664.000 -952.000
Lønninger -19.932.000 -23.339.000 -17.407.000 -14.816.000 -14.891.000
Avskrivning -68.000 -68.000 -78.000 -11.000 -11.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.982.000 -3.369.000 -3.137.000 -2.169.000 -2.395.000
Driftskostnader -23.627.000 -28.174.000 -22.201.000 -17.660.000 -18.249.000
Driftsresultat 4.822.000 4.900.000 2.390.000 1.119.000 964.000
Finansinntekter 20.000 5.000 3.000 16.000 53.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -7.000 -4.000 -14.000
Finans 18.000 4.000 -4.000 12.000 39.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.191.000 -1.260.000 -874.000 -1.953.000 0
Årsresultat 3.763.000 3.766.000 1.806.000 852.000 715.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 8.000 13.000 0 1.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 135.000 203.000 271.000 11.000 21.000
Sum varige driftsmidler 135.000 203.000 271.000 11.000 21.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 144.000 216.000 271.000 11.000 21.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 3.027.000 5.469.000 5.181.000 2.381.000 4.291.000
Andre fordringer 361.000 80.000 137.000 78.000 381.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.731.000 7.763.000 3.385.000 4.049.000 2.782.000
Sum omløpsmidler 11.119.000 13.313.000 8.703.000 6.508.000 7.454.000
Sum eiendeler 11.263.000 13.529.000 8.974.000 6.519.000 7.475.000
Sum opptjent egenkapital 5.254.000 5.893.000 3.387.000 2.455.000 3.556.000
Sum egenkapital 5.314.000 5.993.000 3.487.000 2.555.000 3.656.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 16.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 16.000 0 0
Leverandørgjeld 568.000 538.000 745.000 114.000 153.000
Betalbar skatt 1.073.000 1.167.000 563.000 281.000 298.000
Skyldig offentlige avgifter 2.296.000 3.670.000 2.153.000 1.983.000 2.002.000
Utbytte -1.191.000 -1.260.000 -874.000 -1.953.000 0
Annen kortsiktig gjeld 2.012.000 2.161.000 2.009.000 1.586.000 1.366.000
Sum kortsiktig gjeld 5.949.000 7.536.000 5.470.000 3.965.000 3.819.000
Sum gjeld og egenkapital 11.263.000 13.529.000 8.973.000 6.520.000 7.475.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.170.000 5.777.000 3.233.000 2.543.000 3.635.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.8 1.6 1.6 2.0
Likviditetsgrad 2 1.9 1.8 1.6 1.6 2.0
Soliditet 47.2 44.3 38.9 39.2 48.9
Resultatgrad 16.9 14.8 9.7 6 5.0
Rentedekningsgrad 2 4 341.4 279.8 72.6
Gjeldsgrad 1.1 1.3 1.6 1.6 1.0
Total kapitalrentabilitet 4 36.3 26.7 17.4 13.6
Signatur
10.03.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
10.03.2020
PROKURA HVER FOR SEG
VIGSNÆS HÅKON
PROKURA HVER FOR SEG
KOSBERG ALESSANDRA LISE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex