Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vik Elektriske AS
Juridisk navn:  Vik Elektriske AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32160488
Postboks 84 Viksveien 91 Fax: 32160490
3529 Røyse 3530 Røyse
Fylke: Kommune:
Viken Hole
Org.nr: 970903461
Aksjekapital: 222.600 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 3/1/1994 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hverven Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.39%
Resultat  
  
601.47%
Egenkapital  
  
81.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.973.000 4.290.000 4.602.000 5.240.000 3.407.000
Resultat: 341.000 -68.000 310.000 716.000 2.000
Egenkapital: 592.000 327.000 389.000 -87.000 -802.000
Regnskap for  Vik Elektriske AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.973.000 4.290.000 4.602.000 5.240.000 3.407.000
Driftskostnader -3.584.000 -4.307.000 -4.228.000 -4.433.000 -3.301.000
Driftsresultat 390.000 -17.000 373.000 808.000 106.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -49.000 -51.000 -63.000 -92.000 -105.000
Finans -49.000 -51.000 -63.000 -92.000 -105.000
Resultat før skatt 341.000 -68.000 310.000 716.000 2.000
Skattekostnad -76.000 6.000 166.000 0 0
Årsresultat 265.000 -62.000 476.000 716.000 2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 118.000 216.000 229.000 81.000 99.000
Sum omløpsmidler 1.466.000 1.616.000 1.591.000 2.373.000 1.658.000
Sum eiendeler 1.584.000 1.832.000 1.820.000 2.454.000 1.757.000
Sum opptjent egenkapital 370.000 104.000 167.000 -309.000 -1.025.000
Sum egenkapital 592.000 327.000 389.000 -87.000 -802.000
Sum langsiktig gjeld 303.000 559.000 814.000 1.070.000 1.337.000
Sum kortsiktig gjeld 689.000 947.000 616.000 1.470.000 1.222.000
Sum gjeld og egenkapital 1.585.000 1.833.000 1.820.000 2.454.000 1.757.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.973.000 4.290.000 4.602.000 5.240.000 3.407.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.973.000 4.290.000 4.602.000 5.240.000 3.407.000
Varekostnad -1.242.000 -1.400.000 -1.416.000 -2.189.000 -1.009.000
Lønninger -2.001.000 -2.509.000 -2.395.000 -1.774.000 -1.867.000
Avskrivning 0 -18.000 -18.000 -18.000 -14.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -341.000 -380.000 -399.000 -452.000 -411.000
Driftskostnader -3.584.000 -4.307.000 -4.228.000 -4.433.000 -3.301.000
Driftsresultat 390.000 -17.000 373.000 808.000 106.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -49.000 -51.000 -63.000 -92.000 -105.000
Finans -49.000 -51.000 -63.000 -92.000 -105.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 265.000 -62.000 476.000 716.000 2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 96.000 171.000 166.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 45.000 63.000 81.000 99.000
Sum finansielle anleggsmidler 22.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 118.000 216.000 229.000 81.000 99.000
Varebeholdning 623.000 583.000 567.000 545.000 584.000
Kundefordringer 13.000 279.000 267.000 1.041.000 199.000
Andre fordringer 208.000 83.000 71.000 40.000 111.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 78.000 93.000 75.000 125.000 10.000
Sum omløpsmidler 1.466.000 1.616.000 1.591.000 2.373.000 1.658.000
Sum eiendeler 1.584.000 1.832.000 1.820.000 2.454.000 1.757.000
Sum opptjent egenkapital 370.000 104.000 167.000 -309.000 -1.025.000
Sum egenkapital 592.000 327.000 389.000 -87.000 -802.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 181.000 174.000 150.000 189.000 154.000
Sum langsiktig gjeld 303.000 559.000 814.000 1.070.000 1.337.000
Leverandørgjeld 53.000 207.000 77.000 554.000 204.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 267.000 387.000 245.000 356.000 372.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 188.000 179.000 144.000 371.000 493.000
Sum kortsiktig gjeld 689.000 947.000 616.000 1.470.000 1.222.000
Sum gjeld og egenkapital 1.585.000 1.833.000 1.820.000 2.454.000 1.757.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 777.000 669.000 975.000 903.000 436.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1.7 2.6 1.6 1.4
Likviditetsgrad 2 1.2 1.1 1.7 1.2 0.9
Soliditet 37.4 17.8 21.4 -3.5 -45.6
Resultatgrad 9.8 -0.4 8.1 15.4 3.1
Rentedekningsgrad 8 -0.3 5.9 8.8 1.0
Gjeldsgrad 1.7 4.6 3.7 -29.2 -3.2
Total kapitalrentabilitet 24.6 -0.9 20.5 32.9 6.0
Signatur
29.06.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
29.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex