Vikaåsen Utbyggingsselskap AS
Juridisk navn:  Vikaåsen Utbyggingsselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73505155
C/O Puls Eiendom As Falkenborgvegen 9 C/O Puls Eiendom As Falkenborgvegen 9 Fax: 73505156
7044 Trondheim 7044 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 990623899
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/21/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Pluss 1 Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-95.32%
Resultat  
  
-88.92%
Egenkapital  
  
-65.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 57.000 1.219.000 105.670.000 56.337.000 0
Resultat: 913.000 8.237.000 20.866.000 9.419.000 -132.000
Egenkapital: 2.500.000 7.185.000 13.948.000 12.584.000 5.524.000
Regnskap for  Vikaåsen Utbyggingsselskap AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 57.000 1.219.000 105.670.000 56.337.000 0
Driftskostnader 365.000 -1.231.000 -87.547.000 -46.922.000 -213.000
Driftsresultat 422.000 -12.000 18.122.000 9.414.000 -213.000
Finansinntekter 491.000 8.268.000 2.894.000 5.000 81.000
Finanskostnader 0 -19.000 -150.000 0 0
Finans 491.000 8.249.000 2.744.000 5.000 81.000
Resultat før skatt 913.000 8.237.000 20.866.000 9.419.000 -132.000
Skattekostnad -97.000 0 -4.503.000 -2.359.000 36.000
Årsresultat 815.000 8.237.000 16.363.000 7.060.000 -96.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.081.000 4.712.000 10.468.000 5.644.000 36.000
Sum omløpsmidler 7.444.000 19.766.000 31.753.000 64.939.000 7.330.000
Sum eiendeler 9.525.000 24.478.000 42.221.000 70.583.000 7.366.000
Sum opptjent egenkapital 2.400.000 7.085.000 13.847.000 12.484.000 5.424.000
Sum egenkapital 2.500.000 7.185.000 13.948.000 12.584.000 5.524.000
Sum langsiktig gjeld 890.000 890.000 1.040.000 3.213.000 900.000
Sum kortsiktig gjeld 6.135.000 16.403.000 27.234.000 54.784.000 941.000
Sum gjeld og egenkapital 9.525.000 24.478.000 42.221.000 70.581.000 7.365.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 57.000 1.219.000 105.670.000 56.337.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 57.000 1.219.000 105.670.000 56.337.000 0
Varekostnad 393.000 -1.166.000 -85.221.000 -46.645.000 -118.000
Lønninger 0 0 -4.000 -30.000 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -28.000 -65.000 -2.322.000 -247.000 -95.000
Driftskostnader 365.000 -1.231.000 -87.547.000 -46.922.000 -213.000
Driftsresultat 422.000 -12.000 18.122.000 9.414.000 -213.000
Finansinntekter 491.000 8.268.000 2.894.000 5.000 81.000
Finanskostnader 0 -19.000 -150.000 0 0
Finans 491.000 8.249.000 2.744.000 5.000 81.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -5.500.000 -15.000.000 -15.000.000 0 0
Årsresultat 815.000 8.237.000 16.363.000 7.060.000 -96.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 36.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.081.000 4.712.000 10.468.000 5.644.000 0
Sum anleggsmidler 2.081.000 4.712.000 10.468.000 5.644.000 36.000
Varebeholdning 0 0 0 8.247.000 4.537.000
Kundefordringer 780.000 780.000 200.000 56.337.000 0
Andre fordringer 15.000 0 0 215.000 30.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.650.000 1.986.000 28.053.000 140.000 2.763.000
Sum omløpsmidler 7.444.000 19.766.000 31.753.000 64.939.000 7.330.000
Sum eiendeler 9.525.000 24.478.000 42.221.000 70.583.000 7.366.000
Sum opptjent egenkapital 2.400.000 7.085.000 13.847.000 12.484.000 5.424.000
Sum egenkapital 2.500.000 7.185.000 13.948.000 12.584.000 5.524.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 2.323.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 473.000 52.948.000 0
Sum langsiktig gjeld 890.000 890.000 1.040.000 3.213.000 900.000
Leverandørgjeld 38.000 253.000 4.553.000 1.836.000 6.000
Betalbar skatt 97.000 0 6.708.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -5.500.000 -15.000.000 -15.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 500.000 1.150.000 500.000 0 935.000
Sum kortsiktig gjeld 6.135.000 16.403.000 27.234.000 54.784.000 941.000
Sum gjeld og egenkapital 9.525.000 24.478.000 42.221.000 70.581.000 7.365.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.309.000 3.363.000 4.519.000 10.155.000 6.389.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.2 1.2 7.8
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1.2 1.1 3.0
Soliditet 26.2 29.4 3 17.8 75.0
Resultatgrad 740.4 17.1 16.7
Rentedekningsgrad -0.6 120.8
Gjeldsgrad 2.8 2.4 2 4.6 0.3
Total kapitalrentabilitet 9.6 33.7 49.8 13.3 -1.8
Signatur
04.09.2017
STYRET I FELLESSKAP, STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
04.09.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex