Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vikan Eiendom Hitra AS
Juridisk navn:  Vikan Eiendom Hitra AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72445541
Fax: 72445538
7250 Melandsjø 7250 Melandsjø
Fylke: Kommune:
Trøndelag Hitra 
Org.nr: 946164593
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/20/1988
Foretakstype: AS
Tidligere navn: vikan marin as
Regnskapsfører: Admento As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-102.97%
Egenkapital  
  
-18.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 977.000 0 0 0
Resultat: -28.000 942.000 -33.000 -42.000 -51.000
Egenkapital: 506.000 620.000 -54.000 -188.000 -146.000
Regnskap for  Vikan Eiendom Hitra AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 977.000 0 0 0
Driftskostnader -28.000 -35.000 -33.000 -42.000 -51.000
Driftsresultat -28.000 942.000 -33.000 -42.000 -51.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -28.000 942.000 -33.000 -42.000 -51.000
Skattekostnad 6.000 -195.000 40.000 0 0
Årsresultat -22.000 747.000 7.000 -42.000 -51.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 45.000 45.000 23.000 24.000 36.000
Sum omløpsmidler 805.000 1.044.000 182.000 1.000 1.000
Sum eiendeler 850.000 1.089.000 205.000 25.000 37.000
Sum opptjent egenkapital 406.000 483.000 -191.000 -325.000 -283.000
Sum egenkapital 506.000 620.000 -54.000 -188.000 -146.000
Sum langsiktig gjeld 129.000 356.000 257.000 212.000 182.000
Sum kortsiktig gjeld 216.000 113.000 1.000 1.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 851.000 1.089.000 204.000 25.000 37.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 977.000 0 0 0
Driftsinntekter 0 977.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 -1.000 1.000 -24.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -28.000 -35.000 -32.000 -43.000 -27.000
Driftskostnader -28.000 -35.000 -33.000 -42.000 -51.000
Driftsresultat -28.000 942.000 -33.000 -42.000 -51.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 127.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -22.000 747.000 7.000 -42.000 -51.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 23.000 24.000 36.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 23.000 24.000 36.000
Sum finansielle anleggsmidler 45.000 45.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 45.000 45.000 23.000 24.000 36.000
Varebeholdning 40.000 40.000 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 765.000 1.004.000 15.000 1.000 1.000
Sum omløpsmidler 805.000 1.044.000 182.000 1.000 1.000
Sum eiendeler 850.000 1.089.000 205.000 25.000 37.000
Sum opptjent egenkapital 406.000 483.000 -191.000 -325.000 -283.000
Sum egenkapital 506.000 620.000 -54.000 -188.000 -146.000
Sum avsetninger til forpliktelser 129.000 161.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 213.000 95.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 129.000 356.000 257.000 212.000 182.000
Leverandørgjeld 2.000 6.000 1.000 1.000 1.000
Betalbar skatt 0 12.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 216.000 113.000 1.000 1.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 851.000 1.089.000 204.000 25.000 37.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 589.000 931.000 181.000 0 0
Likviditetsgrad 1 3.7 9.2 1 1 1.0
Likviditetsgrad 2 3.5 8.9 1 1 1.1
Soliditet 59.5 56.9 -26.5 -394.6
Resultatgrad 96.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.7 0.8 -4.8 -1.1 -1.3
Total kapitalrentabilitet -3.3 86.5 -16.2 -137.8
Signatur
05.10.2012
STYRETS LEDER ALENE.DAGLIG LEDER
ALENE.
Prokurister
05.10.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex