Vikerhavna Marina Og Slipp AS
Juridisk navn:  Vikerhavna Marina Og Slipp AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90668319
Rovær Rovær Fax:
1684 Vesterøy 1684 Vesterøy
Fylke: Kommune:
Viken Hvaler
Org.nr: 985689180
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 5/9/2003 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Stene Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.9%
Resultat  
  
17.19%
Egenkapital  
  
12.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 271.000 282.000 248.000 259.000 369.000
Resultat: 75.000 64.000 33.000 60.000 119.000
Egenkapital: 463.000 410.000 369.000 355.000 317.000
Regnskap for  Vikerhavna Marina Og Slipp AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 271.000 282.000 248.000 259.000 369.000
Driftskostnader -196.000 -218.000 -215.000 -198.000 -246.000
Driftsresultat 74.000 64.000 33.000 61.000 123.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 -3.000
Finans 0 0 0 -1.000 -3.000
Resultat før skatt 75.000 64.000 33.000 60.000 119.000
Skattekostnad -22.000 -22.000 -19.000 -23.000 -40.000
Årsresultat 53.000 41.000 14.000 37.000 79.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 300.000 337.000 401.000 479.000 543.000
Sum omløpsmidler 341.000 270.000 180.000 115.000 95.000
Sum eiendeler 641.000 607.000 581.000 594.000 638.000
Sum opptjent egenkapital 363.000 310.000 269.000 255.000 217.000
Sum egenkapital 463.000 410.000 369.000 355.000 317.000
Sum langsiktig gjeld 90.000 112.000 130.000 154.000 205.000
Sum kortsiktig gjeld 88.000 85.000 82.000 86.000 117.000
Sum gjeld og egenkapital 641.000 607.000 581.000 595.000 639.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.000 11.000 12.000 12.000 102.000
Andre inntekter 256.000 271.000 236.000 247.000 267.000
Driftsinntekter 271.000 282.000 248.000 259.000 369.000
Varekostnad 0 0 0 -1.000 -41.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -51.000 -64.000 -78.000 -64.000 -64.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -145.000 -154.000 -137.000 -133.000 -141.000
Driftskostnader -196.000 -218.000 -215.000 -198.000 -246.000
Driftsresultat 74.000 64.000 33.000 61.000 123.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 -3.000
Finans 0 0 0 -1.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 53.000 41.000 14.000 37.000 79.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 300.000 337.000 388.000 438.000 488.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 14.000 42.000 55.000
Sum varige driftsmidler 300.000 337.000 401.000 479.000 543.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 300.000 337.000 401.000 479.000 543.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 12.000 13.000 0
Andre fordringer 0 0 0 1.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 341.000 270.000 168.000 101.000 95.000
Sum omløpsmidler 341.000 270.000 180.000 115.000 95.000
Sum eiendeler 641.000 607.000 581.000 594.000 638.000
Sum opptjent egenkapital 363.000 310.000 269.000 255.000 217.000
Sum egenkapital 463.000 410.000 369.000 355.000 317.000
Sum avsetninger til forpliktelser 90.000 112.000 130.000 154.000 181.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 90.000 112.000 130.000 154.000 205.000
Leverandørgjeld 0 0 0 3.000 0
Betalbar skatt 25.000 22.000 19.000 23.000 40.000
Skyldig offentlige avgifter 0 3.000 3.000 0 17.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 62.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Sum kortsiktig gjeld 88.000 85.000 82.000 86.000 117.000
Sum gjeld og egenkapital 641.000 607.000 581.000 595.000 639.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 253.000 185.000 98.000 29.000 -22.000
Likviditetsgrad 1 3.9 3.2 2.2 1.3 0.8
Likviditetsgrad 2 3.9 3.2 2.2 1.3 0.9
Soliditet 72.2 67.5 63.5 59.7 49.6
Resultatgrad 27.3 22.7 13.3 23.6 33.3
Rentedekningsgrad 6 41.0
Gjeldsgrad 0.4 0.5 0.6 0.7 1.0
Total kapitalrentabilitet 11.5 10.5 5.7 10.3 19.2
Signatur
05.12.2011
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex