Vikersund Kurbad AS
Juridisk navn:  Vikersund Kurbad AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32781500
Haaviks Vei 25 Haaviks Vei 25 Fax: 32781501
3370 Vikersund 3370 Vikersund
Fylke: Kommune: Hjemmeside
Buskerud Modum
Org.nr: 964249075
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Antall ansatte: 116
Etableringsdato: 5/23/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkollegiet AS
Utvikling:
Omsetning  
  
5.86%
Resultat  
  
867.63%
Egenkapital  
  
295.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2012 2011 2010 2009 2008
Omsetning: 73.703.000 69.620.000 68.242.000 67.387.000 58.697.000
Resultat: 12.213.000 -1.591.000 -2.670.000 565.000 5.994.000
Egenkapital: 11.736.000 2.965.000 4.101.000 5.217.000 4.808.000
Regnskap for  Vikersund Kurbad AS
Resultat 2012 2011 2010 2009 2008
Driftsinntekter 73.703.000 69.620.000 68.242.000 67.387.000 58.697.000
Driftskostnader -62.132.000 -71.838.000 -71.137.000 -67.338.000 -53.579.000
Driftsresultat 11.570.000 -2.218.000 -2.895.000 48.000 5.118.000
Finansinntekter 654.000 627.000 225.000 517.000 902.000
Finanskostnader -11.000 0 0 0 -26.000
Finans 643.000 627.000 225.000 517.000 876.000
Resultat før skatt 12.213.000 -1.591.000 -2.670.000 565.000 5.994.000
Skattekostnad -3.443.000 455.000 702.000 -156.000 -1.789.000
Årsresultat 8.771.000 -1.136.000 -1.968.000 409.000 4.205.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 24.418.000 19.600.000 16.199.000 6.856.000 5.428.000
Sum omløpsmidler 9.959.000 15.255.000 13.430.000 21.193.000 17.617.000
Sum eiendeler 34.377.000 34.855.000 29.629.000 28.049.000 23.045.000
Sum opptjent egenkapital 8.884.000 114.000 1.249.000 3.217.000 2.808.000
Sum egenkapital 11.736.000 2.965.000 4.101.000 5.217.000 4.808.000
Sum langsiktig gjeld 10.879.000 19.299.000 12.784.000 11.431.000 8.261.000
Sum kortsiktig gjeld 11.763.000 12.591.000 12.744.000 11.400.000 9.976.000
Sum gjeld og egenkapital 34.378.000 34.856.000 29.629.000 28.048.000 23.045.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.623.000 2.775.000 2.732.000 2.558.000 1.938.000
Andre inntekter 70.080.000 66.845.000 65.510.000 64.829.000 56.759.000
Driftsinntekter 73.703.000 69.620.000 68.242.000 67.387.000 58.697.000
Varekostnad -3.530.000 -3.387.000 -3.725.000 -3.663.000 -3.470.000
Lønninger -39.805.000 -50.216.000 -48.723.000 -45.631.000 -35.374.000
Avskrivning -963.000 -885.000 -925.000 -811.000 -757.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -17.834.000 -17.350.000 -17.764.000 -17.233.000 -13.978.000
Driftskostnader -62.132.000 -71.838.000 -71.137.000 -67.338.000 -53.579.000
Driftsresultat 11.570.000 -2.218.000 -2.895.000 48.000 5.118.000
Finansinntekter 654.000 627.000 225.000 517.000 902.000
Finanskostnader -11.000 0 0 0 -26.000
Finans 643.000 627.000 225.000 517.000 876.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 8.771.000 -1.136.000 -1.968.000 409.000 4.205.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.205.000 5.533.000 3.656.000 3.285.000 2.490.000
Fast eiendom 755.000 906.000 913.000 655.000 687.000
Maskiner anlegg 94.000 121.000 105.000 0 0
Driftsløsøre 2.556.000 2.915.000 2.633.000 2.650.000 2.013.000
Sum varige driftsmidler 3.405.000 3.942.000 3.651.000 3.305.000 2.700.000
Sum finansielle anleggsmidler 17.809.000 10.125.000 8.893.000 265.000 238.000
Sum anleggsmidler 24.418.000 19.600.000 16.199.000 6.856.000 5.428.000
Varebeholdning 182.000 205.000 239.000 257.000 232.000
Kundefordringer 1.221.000 797.000 910.000 1.032.000 680.000
Andre fordringer 327.000 474.000 524.000 460.000 288.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.229.000 13.779.000 10.574.000 13.397.000 16.241.000
Sum omløpsmidler 9.959.000 15.255.000 13.430.000 21.193.000 17.617.000
Sum eiendeler 34.377.000 34.855.000 29.629.000 28.049.000 23.045.000
Sum opptjent egenkapital 8.884.000 114.000 1.249.000 3.217.000 2.808.000
Sum egenkapital 11.736.000 2.965.000 4.101.000 5.217.000 4.808.000
Sum avsetninger til forpliktelser 10.879.000 19.299.000 12.784.000 11.431.000 8.261.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.879.000 19.299.000 12.784.000 11.431.000 8.261.000
Leverandørgjeld 1.682.000 979.000 709.000 1.943.000 968.000
Betalbar skatt 1.122.000 1.343.000 0 951.000 1.133.000
Skyldig offentlige avgifter 2.709.000 2.370.000 2.468.000 2.638.000 3.649.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.249.000 7.899.000 9.567.000 5.868.000 4.225.000
Sum kortsiktig gjeld 11.763.000 12.591.000 12.744.000 11.400.000 9.976.000
Sum gjeld og egenkapital 34.378.000 34.856.000 29.629.000 28.048.000 23.045.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.804.000 2.664.000 686.000 9.793.000 7.641.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1.2 1.1 1.9 1.8
Likviditetsgrad 2 0.9 1.2 1.1 1.9 1.8
Soliditet 34.1 8.5 13.8 18.6 20.9
Resultatgrad 15.7 -3.2 -4.2 0.1 8.7
Rentedekningsgrad 1111.3 231.5
Gjeldsgrad 1.9 10.8 6.2 4.4 3.8
Total kapitalrentabilitet 35.6 -4.6 -9.0 2.0 26.1
Signatur
07.10.2013
TRE STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
07.10.2013
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Send e-post Lukk
Vikersund Kurbad AS
Vikersund kurbad leverer tjenester, og har sin kjernekompetanse innenfor rehabiliteringsområdene mestring, attføring, funksjons og verdighetsgjenvinning.
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex