Vikersund Kurbad AS
Juridisk navn:  Vikersund Kurbad AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32781500
Haaviks Vei 25 Haaviks Vei 25 Fax: 32781501
3370 Vikersund 3370 Vikersund
Fylke: Kommune:
Buskerud Modum
Org.nr: 964249075
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Antall ansatte: 160
Etableringsdato: 23.05.1992
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkollegiet AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
3,46%
Resultat  
  
-50,09%
Egenkapital  
  
26,91%
Hovedpunkter i regnskapet
2016 2015 2014 2013 2012
Omsetning: 104.168.000 100.683.000 75.795.000 74.911.000 73.703.000
Resultat: 16.830.000 33.721.000 354.000 -11.501.000 12.213.000
Egenkapital: 27.010.000 21.283.000 3.586.000 3.183.000 11.736.000
Regnskap for  Vikersund Kurbad AS
Resultat 2016 2015 2014 2013 2012
Driftsinntekter 104.168.000 100.683.000 75.795.000 74.911.000 73.703.000
Driftskostnader -88.121.000 -68.094.000 -76.380.000 -87.454.000 -62.132.000
Driftsresultat 16.046.000 32.589.000 -584.000 -12.543.000 11.570.000
Finansinntekter 794.000 1.135.000 938.000 1.043.000 654.000
Finanskostnader -10.000 -2.000 0 0 -11.000
Finans 784.000 1.133.000 938.000 1.043.000 643.000
Resultat før skatt 16.830.000 33.721.000 354.000 -11.501.000 12.213.000
Skattekostnad -4.353.000 -9.314.000 -96.000 2.948.000 -3.443.000
Årsresultat 12.477.000 24.408.000 258.000 -8.553.000 8.771.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.926.000 26.750.000 27.611.000 27.716.000 24.418.000
Sum omløpsmidler 39.017.000 26.339.000 10.390.000 9.826.000 9.959.000
Sum eiendeler 56.943.000 53.089.000 38.001.000 37.542.000 34.377.000
Sum opptjent egenkapital 23.960.000 18.232.000 535.000 331.000 8.884.000
Sum egenkapital 27.010.000 21.283.000 3.586.000 3.183.000 11.736.000
Sum langsiktig gjeld 7.086.000 9.070.000 24.177.000 24.915.000 10.879.000
Sum kortsiktig gjeld 22.848.000 22.735.000 10.238.000 9.443.000 11.763.000
Sum gjeld og egenkapital 56.944.000 53.087.000 38.000.000 37.541.000 34.378.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 103.662.000 100.169.000 4.333.000 4.160.000 3.623.000
Andre inntekter 506.000 513.000 71.462.000 70.752.000 70.080.000
Driftsinntekter 104.168.000 100.683.000 75.795.000 74.911.000 73.703.000
Varekostnad -4.860.000 -4.998.000 -3.548.000 -3.673.000 -3.530.000
Lønninger -61.081.000 -42.402.000 -52.175.000 -64.039.000 -39.805.000
Avskrivning -1.097.000 -838.000 -909.000 -907.000 -963.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -21.083.000 -19.856.000 -19.748.000 -18.835.000 -17.834.000
Driftskostnader -88.121.000 -68.094.000 -76.380.000 -87.454.000 -62.132.000
Driftsresultat 16.046.000 32.589.000 -584.000 -12.543.000 11.570.000
Finansinntekter 794.000 1.135.000 938.000 1.043.000 654.000
Finanskostnader -10.000 -2.000 0 0 -11.000
Finans 784.000 1.133.000 938.000 1.043.000 643.000
Konsernbidrag -6.750.000 -6.711.000 145.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 12.477.000 24.408.000 258.000 -8.553.000 8.771.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.757.000 2.367.000 6.725.000 6.883.000 3.205.000
Fast eiendom 725.000 485.000 454.000 603.000 755.000
Maskiner anlegg 298.000 22.000 39.000 67.000 94.000
Driftsløsøre 3.097.000 3.345.000 2.120.000 2.683.000 2.556.000
Sum varige driftsmidler 4.119.000 3.851.000 2.613.000 3.353.000 3.405.000
Sum finansielle anleggsmidler 12.050.000 20.532.000 18.273.000 17.480.000 17.809.000
Sum anleggsmidler 17.926.000 26.750.000 27.611.000 27.716.000 24.418.000
Varebeholdning 199.000 136.000 198.000 179.000 182.000
Kundefordringer 1.060.000 328.000 1.341.000 1.005.000 1.221.000
Andre fordringer 511.000 653.000 978.000 785.000 327.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 37.247.000 25.222.000 7.675.000 7.857.000 8.229.000
Sum omløpsmidler 39.017.000 26.339.000 10.390.000 9.826.000 9.959.000
Sum eiendeler 56.943.000 53.089.000 38.001.000 37.542.000 34.377.000
Sum opptjent egenkapital 23.960.000 18.232.000 535.000 331.000 8.884.000
Sum egenkapital 27.010.000 21.283.000 3.586.000 3.183.000 11.736.000
Sum avsetninger til forpliktelser 7.086.000 9.070.000 24.177.000 24.915.000 10.879.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.086.000 9.070.000 24.177.000 24.915.000 10.879.000
Leverandørgjeld 1.601.000 1.380.000 1.178.000 318.000 1.682.000
Betalbar skatt 1.539.000 2.482.000 0 738.000 1.122.000
Skyldig offentlige avgifter 4.525.000 3.653.000 2.990.000 2.736.000 2.709.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 15.183.000 15.220.000 6.069.000 5.652.000 6.249.000
Sum kortsiktig gjeld 22.848.000 22.735.000 10.238.000 9.443.000 11.763.000
Sum gjeld og egenkapital 56.944.000 53.087.000 38.000.000 37.541.000 34.378.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 16.169.000 3.604.000 152.000 383.000 -1.804.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.2 1.0 1.0 0.8
Likviditetsgrad 2 1.7 1.2 1.0 1.1 0.9
Soliditet 47.4 40.1 9.4 8.5 34.1
Resultatgrad 15.4 32.4 -0.8 -16.7 15.7
Rentedekningsgrad 1604.6 16862.0 1111.3
Gjeldsgrad 1.1 1.5 9.6 10.8 1.9
Total kapitalrentabilitet 29.6 63.5 0.9 -30.6 35.6
Signatur
04.08.2017
TRE STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
04.08.2017
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex