Vikersund Kurbad AS
Juridisk navn:  Vikersund Kurbad AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32781500
Haaviks Vei 25 Haaviks Vei 25 Fax: 32781501
3370 Vikersund 3370 Vikersund
Fylke: Kommune:
Buskerud Modum
Org.nr: 964249075
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Antall ansatte: 181
Etableringsdato: 23.05.1992
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkollegiet AS
Regnskapsfører: Azets Employee As
Utvikling:
Omsetning  
  
32,84%
Resultat  
  
9425,71%
Egenkapital  
  
493,5%
Hovedpunkter i regnskapet
2015 2014 2013 2012 2011
Omsetning: 100.683.000 75.795.000 74.911.000 73.703.000 69.620.000
Resultat: 33.721.000 354.000 -11.501.000 12.213.000 -1.591.000
Egenkapital: 21.283.000 3.586.000 3.183.000 11.736.000 2.965.000
Regnskap for  Vikersund Kurbad AS
Resultat 2015 2014 2013 2012 2011
Driftsinntekter 100.683.000 75.795.000 74.911.000 73.703.000 69.620.000
Driftskostnader -68.094.000 -76.380.000 -87.454.000 -62.132.000 -71.838.000
Driftsresultat 32.589.000 -584.000 -12.543.000 11.570.000 -2.218.000
Finansinntekter 1.135.000 938.000 1.043.000 654.000 627.000
Finanskostnader -2.000 0 0 -11.000 0
Finans 1.133.000 938.000 1.043.000 643.000 627.000
Resultat før skatt 33.721.000 354.000 -11.501.000 12.213.000 -1.591.000
Skattekostnad -9.314.000 -96.000 2.948.000 -3.443.000 455.000
Årsresultat 24.408.000 258.000 -8.553.000 8.771.000 -1.136.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 26.750.000 27.611.000 27.716.000 24.418.000 19.600.000
Sum omløpsmidler 26.339.000 10.390.000 9.826.000 9.959.000 15.255.000
Sum eiendeler 53.089.000 38.001.000 37.542.000 34.377.000 34.855.000
Sum opptjent egenkapital 18.232.000 535.000 331.000 8.884.000 114.000
Sum egenkapital 21.283.000 3.586.000 3.183.000 11.736.000 2.965.000
Sum langsiktig gjeld 9.070.000 24.177.000 24.915.000 10.879.000 19.299.000
Sum kortsiktig gjeld 22.735.000 10.238.000 9.443.000 11.763.000 12.591.000
Sum gjeld og egenkapital 53.087.000 38.000.000 37.541.000 34.378.000 34.856.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 100.169.000 4.333.000 4.160.000 3.623.000 2.775.000
Andre inntekter 513.000 71.462.000 70.752.000 70.080.000 66.845.000
Driftsinntekter 100.683.000 75.795.000 74.911.000 73.703.000 69.620.000
Varekostnad -4.998.000 -3.548.000 -3.673.000 -3.530.000 -3.387.000
Lønninger -42.402.000 -52.175.000 -64.039.000 -39.805.000 -50.216.000
Avskrivning -838.000 -909.000 -907.000 -963.000 -885.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -19.856.000 -19.748.000 -18.835.000 -17.834.000 -17.350.000
Driftskostnader -68.094.000 -76.380.000 -87.454.000 -62.132.000 -71.838.000
Driftsresultat 32.589.000 -584.000 -12.543.000 11.570.000 -2.218.000
Finansinntekter 1.135.000 938.000 1.043.000 654.000 627.000
Finanskostnader -2.000 0 0 -11.000 0
Finans 1.133.000 938.000 1.043.000 643.000 627.000
Konsernbidrag -6.711.000 145.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 24.408.000 258.000 -8.553.000 8.771.000 -1.136.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.367.000 6.725.000 6.883.000 3.205.000 5.533.000
Fast eiendom 485.000 454.000 603.000 755.000 906.000
Maskiner anlegg 22.000 39.000 67.000 94.000 121.000
Driftsløsøre 3.345.000 2.120.000 2.683.000 2.556.000 2.915.000
Sum varige driftsmidler 3.851.000 2.613.000 3.353.000 3.405.000 3.942.000
Sum finansielle anleggsmidler 20.532.000 18.273.000 17.480.000 17.809.000 10.125.000
Sum anleggsmidler 26.750.000 27.611.000 27.716.000 24.418.000 19.600.000
Varebeholdning 136.000 198.000 179.000 182.000 205.000
Kundefordringer 328.000 1.341.000 1.005.000 1.221.000 797.000
Andre fordringer 653.000 978.000 785.000 327.000 474.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 25.222.000 7.675.000 7.857.000 8.229.000 13.779.000
Sum omløpsmidler 26.339.000 10.390.000 9.826.000 9.959.000 15.255.000
Sum eiendeler 53.089.000 38.001.000 37.542.000 34.377.000 34.855.000
Sum opptjent egenkapital 18.232.000 535.000 331.000 8.884.000 114.000
Sum egenkapital 21.283.000 3.586.000 3.183.000 11.736.000 2.965.000
Sum avsetninger til forpliktelser 9.070.000 24.177.000 24.915.000 10.879.000 19.299.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 9.070.000 24.177.000 24.915.000 10.879.000 19.299.000
Leverandørgjeld 1.380.000 1.178.000 318.000 1.682.000 979.000
Betalbar skatt 2.482.000 0 738.000 1.122.000 1.343.000
Skyldig offentlige avgifter 3.653.000 2.990.000 2.736.000 2.709.000 2.370.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 15.220.000 6.069.000 5.652.000 6.249.000 7.899.000
Sum kortsiktig gjeld 22.735.000 10.238.000 9.443.000 11.763.000 12.591.000
Sum gjeld og egenkapital 53.087.000 38.000.000 37.541.000 34.378.000 34.856.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.604.000 152.000 383.000 -1.804.000 2.664.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.0 1.0 0.8 1.2
Likviditetsgrad 2 1.2 1.0 1.1 0.9 1.2
Soliditet 40.1 9.4 8.5 34.1 8.5
Resultatgrad 32.4 -0.8 -16.7 15.7 -3.2
Rentedekningsgrad 16862.0 1111.3
Gjeldsgrad 1.5 9.6 10.8 1.9 10.8
Total kapitalrentabilitet 63.5 0.9 -30.6 35.6 -4.6
Signatur
06.01.2017
TRE STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
06.01.2017
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex