Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
 
Vikersund Kurbad AS
Juridisk navn:  Vikersund Kurbad AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32781500
Haaviks Vei 25 Haaviks Vei 25 Fax: 32781501
3370 Vikersund 3370 Vikersund
Fylke: Kommune: Hjemmeside
Buskerud Modum
Org.nr: 964249075
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Antall ansatte: 161
Etableringsdato: 5/23/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkollegiet AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.64%
Resultat  
  
-194.17%
Egenkapital  
  
-72.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2013 2012 2011 2010 2009
Omsetning: 74.911.000 73.703.000 69.620.000 68.242.000 67.387.000
Resultat: -11.501.000 12.213.000 -1.591.000 -2.670.000 565.000
Egenkapital: 3.183.000 11.736.000 2.965.000 4.101.000 5.217.000
Regnskap for  Vikersund Kurbad AS
Resultat 2013 2012 2011 2010 2009
Driftsinntekter 74.911.000 73.703.000 69.620.000 68.242.000 67.387.000
Driftskostnader -87.454.000 -62.132.000 -71.838.000 -71.137.000 -67.338.000
Driftsresultat -12.543.000 11.570.000 -2.218.000 -2.895.000 48.000
Finansinntekter 1.043.000 654.000 627.000 225.000 517.000
Finanskostnader 0 -11.000 0 0 0
Finans 1.043.000 643.000 627.000 225.000 517.000
Resultat før skatt -11.501.000 12.213.000 -1.591.000 -2.670.000 565.000
Skattekostnad 2.948.000 -3.443.000 455.000 702.000 -156.000
Årsresultat -8.553.000 8.771.000 -1.136.000 -1.968.000 409.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 27.716.000 24.418.000 19.600.000 16.199.000 6.856.000
Sum omløpsmidler 9.826.000 9.959.000 15.255.000 13.430.000 21.193.000
Sum eiendeler 37.542.000 34.377.000 34.855.000 29.629.000 28.049.000
Sum opptjent egenkapital 331.000 8.884.000 114.000 1.249.000 3.217.000
Sum egenkapital 3.183.000 11.736.000 2.965.000 4.101.000 5.217.000
Sum langsiktig gjeld 24.915.000 10.879.000 19.299.000 12.784.000 11.431.000
Sum kortsiktig gjeld 9.443.000 11.763.000 12.591.000 12.744.000 11.400.000
Sum gjeld og egenkapital 37.541.000 34.378.000 34.856.000 29.629.000 28.048.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.160.000 3.623.000 2.775.000 2.732.000 2.558.000
Andre inntekter 70.752.000 70.080.000 66.845.000 65.510.000 64.829.000
Driftsinntekter 74.911.000 73.703.000 69.620.000 68.242.000 67.387.000
Varekostnad -3.673.000 -3.530.000 -3.387.000 -3.725.000 -3.663.000
Lønninger -64.039.000 -39.805.000 -50.216.000 -48.723.000 -45.631.000
Avskrivning -907.000 -963.000 -885.000 -925.000 -811.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -18.835.000 -17.834.000 -17.350.000 -17.764.000 -17.233.000
Driftskostnader -87.454.000 -62.132.000 -71.838.000 -71.137.000 -67.338.000
Driftsresultat -12.543.000 11.570.000 -2.218.000 -2.895.000 48.000
Finansinntekter 1.043.000 654.000 627.000 225.000 517.000
Finanskostnader 0 -11.000 0 0 0
Finans 1.043.000 643.000 627.000 225.000 517.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -8.553.000 8.771.000 -1.136.000 -1.968.000 409.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 6.883.000 3.205.000 5.533.000 3.656.000 3.285.000
Fast eiendom 603.000 755.000 906.000 913.000 655.000
Maskiner anlegg 67.000 94.000 121.000 105.000 0
Driftsløsøre 2.683.000 2.556.000 2.915.000 2.633.000 2.650.000
Sum varige driftsmidler 3.353.000 3.405.000 3.942.000 3.651.000 3.305.000
Sum finansielle anleggsmidler 17.480.000 17.809.000 10.125.000 8.893.000 265.000
Sum anleggsmidler 27.716.000 24.418.000 19.600.000 16.199.000 6.856.000
Varebeholdning 179.000 182.000 205.000 239.000 257.000
Kundefordringer 1.005.000 1.221.000 797.000 910.000 1.032.000
Andre fordringer 785.000 327.000 474.000 524.000 460.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.857.000 8.229.000 13.779.000 10.574.000 13.397.000
Sum omløpsmidler 9.826.000 9.959.000 15.255.000 13.430.000 21.193.000
Sum eiendeler 37.542.000 34.377.000 34.855.000 29.629.000 28.049.000
Sum opptjent egenkapital 331.000 8.884.000 114.000 1.249.000 3.217.000
Sum egenkapital 3.183.000 11.736.000 2.965.000 4.101.000 5.217.000
Sum avsetninger til forpliktelser 24.915.000 10.879.000 19.299.000 12.784.000 11.431.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 24.915.000 10.879.000 19.299.000 12.784.000 11.431.000
Leverandørgjeld 318.000 1.682.000 979.000 709.000 1.943.000
Betalbar skatt 738.000 1.122.000 1.343.000 0 951.000
Skyldig offentlige avgifter 2.736.000 2.709.000 2.370.000 2.468.000 2.638.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.652.000 6.249.000 7.899.000 9.567.000 5.868.000
Sum kortsiktig gjeld 9.443.000 11.763.000 12.591.000 12.744.000 11.400.000
Sum gjeld og egenkapital 37.541.000 34.378.000 34.856.000 29.629.000 28.048.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 383.000 -1.804.000 2.664.000 686.000 9.793.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.8 1.2 1.1 1.9
Likviditetsgrad 2 1.1 0.9 1.2 1.1 1.9
Soliditet 8.5 34.1 8.5 13.8 18.6
Resultatgrad -16.7 15.7 -3.2 -4.2 0.1
Rentedekningsgrad 1111.3
Gjeldsgrad 10.8 1.9 10.8 6.2 4.4
Total kapitalrentabilitet -30.6 35.6 -4.6 -9.0 2.0
Signatur
07.10.2013
TRE STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
07.10.2013
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Send e-post Lukk
Vikersund Kurbad AS
Vikersund kurbad leverer tjenester, og har sin kjernekompetanse innenfor rehabiliteringsområdene mestring, attføring, funksjons og verdighetsgjenvinning.
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex