Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vilja Regnskap As
Juridisk navn:  Vilja Regnskap As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95189928
Glåmveien 8 Fonnaas Gård Elvål Fax:
2500 Tynset 2485 Rendalen
Fylke: Kommune:
Hedmark Rendalen
Org.nr: 912040771
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 5/28/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Arne Karlsen AS
Utvikling:
Omsetning  
  
20.48%
Resultat  
  
22%
Egenkapital  
  
20.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 2.494.000 2.070.000 1.272.000 913.000 371.000
Resultat: 305.000 250.000 220.000 123.000 54.000
Egenkapital: 620.000 515.000 327.000 166.000 77.000
Regnskap for  Vilja Regnskap As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 2.494.000 2.070.000 1.272.000 913.000 371.000
Driftskostnader -2.186.000 -1.819.000 -1.052.000 -790.000 -317.000
Driftsresultat 308.000 250.000 220.000 123.000 53.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -3.000 0 0 0 0
Finans -3.000 0 0 0 0
Resultat før skatt 305.000 250.000 220.000 123.000 54.000
Skattekostnad -74.000 -62.000 -59.000 -34.000 -13.000
Årsresultat 231.000 188.000 161.000 89.000 40.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.413.000 1.281.000 818.000 426.000 191.000
Sum eiendeler 1.413.000 1.281.000 818.000 426.000 191.000
Sum opptjent egenkapital 584.000 478.000 290.000 130.000 40.000
Sum egenkapital 620.000 515.000 327.000 166.000 77.000
Sum langsiktig gjeld 0 5.000 5.000 2.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 792.000 762.000 487.000 258.000 114.000
Sum gjeld og egenkapital 1.412.000 1.281.000 818.000 426.000 191.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.494.000 2.070.000 1.272.000 913.000 371.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.494.000 2.070.000 1.272.000 913.000 371.000
Varekostnad -386.000 -38.000 -17.000 -4.000 0
Lønninger -1.347.000 -1.447.000 -759.000 -579.000 -193.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -453.000 -334.000 -276.000 -207.000 -124.000
Driftskostnader -2.186.000 -1.819.000 -1.052.000 -790.000 -317.000
Driftsresultat 308.000 250.000 220.000 123.000 53.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -3.000 0 0 0 0
Finans -3.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -125.000 0 0 0 0
Årsresultat 231.000 188.000 161.000 89.000 40.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.279.000 1.126.000 737.000 366.000 172.000
Andre fordringer 37.000 40.000 8.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 96.000 115.000 73.000 60.000 19.000
Sum omløpsmidler 1.413.000 1.281.000 818.000 426.000 191.000
Sum eiendeler 1.413.000 1.281.000 818.000 426.000 191.000
Sum opptjent egenkapital 584.000 478.000 290.000 130.000 40.000
Sum egenkapital 620.000 515.000 327.000 166.000 77.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 5.000 5.000 2.000 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 5.000 5.000 2.000 1.000
Leverandørgjeld 129.000 82.000 25.000 11.000 9.000
Betalbar skatt 79.000 63.000 56.000 33.000 12.000
Skyldig offentlige avgifter 273.000 308.000 256.000 121.000 58.000
Utbytte -125.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 187.000 310.000 150.000 92.000 34.000
Sum kortsiktig gjeld 792.000 762.000 487.000 258.000 114.000
Sum gjeld og egenkapital 1.412.000 1.281.000 818.000 426.000 191.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 621.000 519.000 331.000 168.000 77.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7
Likviditetsgrad 2 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7
Soliditet 43.9 40.2 39.9 39.0 40.1
Resultatgrad 12.3 12.1 17.3 13.5 14.3
Rentedekningsgrad 102.7
Gjeldsgrad 1.3 1.5 1.5 1.6 1.5
Total kapitalrentabilitet 21.8 19.5 26.9 28.9 27.6
Signatur
23.09.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex