Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vilteksperten As
Juridisk navn:  Vilteksperten As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74145212
Bindesvegen 10 Bindesvegen 10 Fax: 74145411
7717 Steinkjer 7717 Steinkjer
Fylke: Kommune:
Trøndelag Steinkjer
Org.nr: 981929748
Aksjekapital: 285.000 NOK
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 2/28/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Falstads Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
12.64%
Resultat  
  
259.87%
Egenkapital  
  
18.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 19.718.000 17.505.000 16.712.000 14.146.000 11.235.000
Resultat: 2.296.000 638.000 2.786.000 1.357.000 955.000
Egenkapital: 8.115.000 6.846.000 6.565.000 4.915.000 4.282.000
Regnskap for  Vilteksperten As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 19.718.000 17.505.000 16.712.000 14.146.000 11.235.000
Driftskostnader -17.251.000 -16.718.000 -13.898.000 -12.796.000 -10.273.000
Driftsresultat 2.468.000 787.000 2.813.000 1.349.000 962.000
Finansinntekter 25.000 23.000 40.000 33.000 28.000
Finanskostnader -197.000 -172.000 -67.000 -24.000 -34.000
Finans -172.000 -149.000 -27.000 9.000 -6.000
Resultat før skatt 2.296.000 638.000 2.786.000 1.357.000 955.000
Skattekostnad -528.000 -157.000 -695.000 -369.000 -261.000
Årsresultat 1.768.000 481.000 2.091.000 989.000 694.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.261.000 10.316.000 9.168.000 3.011.000 1.886.000
Sum omløpsmidler 8.024.000 6.490.000 6.042.000 6.018.000 5.220.000
Sum eiendeler 18.285.000 16.806.000 15.210.000 9.029.000 7.106.000
Sum opptjent egenkapital 7.830.000 6.561.000 6.280.000 4.630.000 3.997.000
Sum egenkapital 8.115.000 6.846.000 6.565.000 4.915.000 4.282.000
Sum langsiktig gjeld 5.416.000 5.978.000 4.518.000 531.000 637.000
Sum kortsiktig gjeld 4.755.000 3.982.000 4.126.000 3.583.000 2.187.000
Sum gjeld og egenkapital 18.286.000 16.806.000 15.209.000 9.029.000 7.106.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 19.263.000 16.838.000 16.641.000 14.011.000 11.097.000
Andre inntekter 455.000 668.000 70.000 135.000 138.000
Driftsinntekter 19.718.000 17.505.000 16.712.000 14.146.000 11.235.000
Varekostnad -9.030.000 -8.582.000 -8.089.000 -7.100.000 -3.529.000
Lønninger -4.517.000 -4.278.000 -3.693.000 -3.825.000 -3.557.000
Avskrivning -810.000 -725.000 -447.000 -382.000 -349.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.894.000 -3.133.000 -1.669.000 -1.489.000 -1.786.000
Driftskostnader -17.251.000 -16.718.000 -13.898.000 -12.796.000 -10.273.000
Driftsresultat 2.468.000 787.000 2.813.000 1.349.000 962.000
Finansinntekter 25.000 23.000 40.000 33.000 28.000
Finanskostnader -197.000 -172.000 -67.000 -24.000 -34.000
Finans -172.000 -149.000 -27.000 9.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -500.000 -200.000 -400.000 0 0
Årsresultat 1.768.000 481.000 2.091.000 989.000 694.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 8.783.000 9.102.000 7.691.000 1.416.000 476.000
Maskiner anlegg 1.405.000 1.124.000 1.365.000 1.484.000 1.255.000
Driftsløsøre 63.000 80.000 102.000 101.000 145.000
Sum varige driftsmidler 10.251.000 10.306.000 9.158.000 3.001.000 1.876.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Sum anleggsmidler 10.261.000 10.316.000 9.168.000 3.011.000 1.886.000
Varebeholdning 4.442.000 4.673.000 2.469.000 1.970.000 1.786.000
Kundefordringer 2.625.000 1.409.000 1.021.000 1.690.000 2.291.000
Andre fordringer 677.000 126.000 483.000 369.000 227.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 279.000 282.000 2.069.000 1.989.000 916.000
Sum omløpsmidler 8.024.000 6.490.000 6.042.000 6.018.000 5.220.000
Sum eiendeler 18.285.000 16.806.000 15.210.000 9.029.000 7.106.000
Sum opptjent egenkapital 7.830.000 6.561.000 6.280.000 4.630.000 3.997.000
Sum egenkapital 8.115.000 6.846.000 6.565.000 4.915.000 4.282.000
Sum avsetninger til forpliktelser 94.000 105.000 104.000 45.000 30.000
Gjeld til kredittinstitutt 636.000 455.000 171.000 486.000 0
Sum langsiktig gjeld 5.416.000 5.978.000 4.518.000 531.000 637.000
Leverandørgjeld 1.570.000 2.031.000 1.917.000 1.243.000 822.000
Betalbar skatt 538.000 156.000 622.000 323.000 254.000
Skyldig offentlige avgifter 721.000 422.000 344.000 797.000 508.000
Utbytte -500.000 -200.000 -400.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 789.000 718.000 672.000 734.000 603.000
Sum kortsiktig gjeld 4.755.000 3.982.000 4.126.000 3.583.000 2.187.000
Sum gjeld og egenkapital 18.286.000 16.806.000 15.209.000 9.029.000 7.106.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.269.000 2.508.000 1.916.000 2.435.000 3.033.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.6 1.5 1.7 2.4
Likviditetsgrad 2 0.8 0.5 0.9 1.2 1.6
Soliditet 44.4 40.7 43.2 54.4 60.3
Resultatgrad 12.5 4.5 16.8 9.5 8.6
Rentedekningsgrad 12.5 4.6 4 57.6 29.1
Gjeldsgrad 1.3 1.5 1.3 0.8 0.7
Total kapitalrentabilitet 13.6 4.8 18.8 15.3 13.9
Signatur
16.03.2020
STYRET I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
16.03.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex