Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vilteksperten As
Juridisk navn:  Vilteksperten As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74145212
Bindesvegen 10 Bindesvegen 10 Fax: 74145411
7717 Steinkjer 7717 Steinkjer
Fylke: Kommune:
Trøndelag Steinkjer
Org.nr: 981929748
Aksjekapital: 285.000 NOK
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 2/28/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-18.65%
Resultat  
  
-77.26%
Egenkapital  
  
4.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 16.041.000 19.718.000 17.505.000 16.712.000 14.146.000
Resultat: 522.000 2.296.000 638.000 2.786.000 1.357.000
Egenkapital: 8.512.000 8.115.000 6.846.000 6.565.000 4.915.000
Regnskap for  Vilteksperten As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 16.041.000 19.718.000 17.505.000 16.712.000 14.146.000
Driftskostnader -15.309.000 -17.251.000 -16.718.000 -13.898.000 -12.796.000
Driftsresultat 732.000 2.468.000 787.000 2.813.000 1.349.000
Finansinntekter 29.000 25.000 23.000 40.000 33.000
Finanskostnader -239.000 -197.000 -172.000 -67.000 -24.000
Finans -210.000 -172.000 -149.000 -27.000 9.000
Resultat før skatt 522.000 2.296.000 638.000 2.786.000 1.357.000
Skattekostnad -125.000 -528.000 -157.000 -695.000 -369.000
Årsresultat 397.000 1.768.000 481.000 2.091.000 989.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.130.000 10.261.000 10.316.000 9.168.000 3.011.000
Sum omløpsmidler 8.986.000 8.024.000 6.490.000 6.042.000 6.018.000
Sum eiendeler 19.116.000 18.285.000 16.806.000 15.210.000 9.029.000
Sum opptjent egenkapital 8.227.000 7.830.000 6.561.000 6.280.000 4.630.000
Sum egenkapital 8.512.000 8.115.000 6.846.000 6.565.000 4.915.000
Sum langsiktig gjeld 5.856.000 5.416.000 5.978.000 4.518.000 531.000
Sum kortsiktig gjeld 4.748.000 4.755.000 3.982.000 4.126.000 3.583.000
Sum gjeld og egenkapital 19.116.000 18.286.000 16.806.000 15.209.000 9.029.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.019.000 19.263.000 16.838.000 16.641.000 14.011.000
Andre inntekter 22.000 455.000 668.000 70.000 135.000
Driftsinntekter 16.041.000 19.718.000 17.505.000 16.712.000 14.146.000
Varekostnad -6.660.000 -9.030.000 -8.582.000 -8.089.000 -7.100.000
Lønninger -4.968.000 -4.517.000 -4.278.000 -3.693.000 -3.825.000
Avskrivning -815.000 -810.000 -725.000 -447.000 -382.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.866.000 -2.894.000 -3.133.000 -1.669.000 -1.489.000
Driftskostnader -15.309.000 -17.251.000 -16.718.000 -13.898.000 -12.796.000
Driftsresultat 732.000 2.468.000 787.000 2.813.000 1.349.000
Finansinntekter 29.000 25.000 23.000 40.000 33.000
Finanskostnader -239.000 -197.000 -172.000 -67.000 -24.000
Finans -210.000 -172.000 -149.000 -27.000 9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -500.000 -200.000 -400.000 0
Årsresultat 397.000 1.768.000 481.000 2.091.000 989.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 8.228.000 8.783.000 9.102.000 7.691.000 1.416.000
Maskiner anlegg 1.640.000 1.405.000 1.124.000 1.365.000 1.484.000
Driftsløsøre 252.000 63.000 80.000 102.000 101.000
Sum varige driftsmidler 10.120.000 10.251.000 10.306.000 9.158.000 3.001.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Sum anleggsmidler 10.130.000 10.261.000 10.316.000 9.168.000 3.011.000
Varebeholdning 4.484.000 4.442.000 4.673.000 2.469.000 1.970.000
Kundefordringer 3.296.000 2.625.000 1.409.000 1.021.000 1.690.000
Andre fordringer 197.000 677.000 126.000 483.000 369.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.009.000 279.000 282.000 2.069.000 1.989.000
Sum omløpsmidler 8.986.000 8.024.000 6.490.000 6.042.000 6.018.000
Sum eiendeler 19.116.000 18.285.000 16.806.000 15.210.000 9.029.000
Sum opptjent egenkapital 8.227.000 7.830.000 6.561.000 6.280.000 4.630.000
Sum egenkapital 8.512.000 8.115.000 6.846.000 6.565.000 4.915.000
Sum avsetninger til forpliktelser 103.000 94.000 105.000 104.000 45.000
Gjeld til kredittinstitutt 755.000 636.000 455.000 171.000 486.000
Sum langsiktig gjeld 5.856.000 5.416.000 5.978.000 4.518.000 531.000
Leverandørgjeld 2.095.000 1.570.000 2.031.000 1.917.000 1.243.000
Betalbar skatt 116.000 538.000 156.000 622.000 323.000
Skyldig offentlige avgifter 741.000 721.000 422.000 344.000 797.000
Utbytte 0 -500.000 -200.000 -400.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.040.000 789.000 718.000 672.000 734.000
Sum kortsiktig gjeld 4.748.000 4.755.000 3.982.000 4.126.000 3.583.000
Sum gjeld og egenkapital 19.116.000 18.286.000 16.806.000 15.209.000 9.029.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.238.000 3.269.000 2.508.000 1.916.000 2.435.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.7 1.6 1.5 1.7
Likviditetsgrad 2 0.9 0.8 0.5 0.9 1.2
Soliditet 44.5 44.4 40.7 43.2 54.4
Resultatgrad 4.6 12.5 4.5 16.8 9.5
Rentedekningsgrad 3.1 12.5 4.6 4 57.6
Gjeldsgrad 1.2 1.3 1.5 1.3 0.8
Total kapitalrentabilitet 4 13.6 4.8 18.8 15.3
Signatur
20.10.2020
STYRET I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
20.10.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex