Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vimo Kontortjenester AS
Juridisk navn:  Vimo Kontortjenester AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95758387
Postboks 117 Bjørndalsstølen 4C Fax: 55344665
5848 Bergen 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 970984607
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/21/1994
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.07%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 189.000 187.000 194.000 198.000 188.000
Resultat: 0 6.000 -13.000 18.000 2.000
Egenkapital: 78.000 78.000 272.000 505.000 493.000
Regnskap for  Vimo Kontortjenester AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 189.000 187.000 194.000 198.000 188.000
Driftskostnader -189.000 -182.000 -207.000 -186.000 -191.000
Driftsresultat 0 6.000 -13.000 12.000 -4.000
Finansinntekter 0 0 0 5.000 6.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 5.000 6.000
Resultat før skatt 0 6.000 -13.000 18.000 2.000
Skattekostnad 0 0 0 -6.000 0
Årsresultat 0 6.000 -13.000 12.000 2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 366.000 374.000
Sum omløpsmidler 114.000 314.000 311.000 193.000 160.000
Sum eiendeler 114.000 314.000 311.000 559.000 534.000
Sum opptjent egenkapital 48.000 48.000 242.000 255.000 243.000
Sum egenkapital 78.000 78.000 272.000 505.000 493.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 36.000 236.000 39.000 54.000 40.000
Sum gjeld og egenkapital 114.000 314.000 311.000 559.000 533.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 189.000 187.000 194.000 198.000 188.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 189.000 187.000 194.000 198.000 188.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -151.000 -150.000 -165.000 -157.000 -127.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -38.000 -32.000 -42.000 -29.000 -64.000
Driftskostnader -189.000 -182.000 -207.000 -186.000 -191.000
Driftsresultat 0 6.000 -13.000 12.000 -4.000
Finansinntekter 0 0 0 5.000 6.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 5.000 6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 6.000 -13.000 12.000 2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 366.000 374.000
Sum anleggsmidler 0 0 0 366.000 374.000
Varebeholdning 0 18.000 0 0 0
Kundefordringer 18.000 0 18.000 103.000 115.000
Andre fordringer 0 0 0 21.000 21.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 95.000 296.000 293.000 69.000 24.000
Sum omløpsmidler 114.000 314.000 311.000 193.000 160.000
Sum eiendeler 114.000 314.000 311.000 559.000 534.000
Sum opptjent egenkapital 48.000 48.000 242.000 255.000 243.000
Sum egenkapital 78.000 78.000 272.000 505.000 493.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 5.000 1.000
Skyldig offentlige avgifter 15.000 14.000 15.000 31.000 14.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 20.000 21.000 23.000 18.000 26.000
Sum kortsiktig gjeld 36.000 236.000 39.000 54.000 40.000
Sum gjeld og egenkapital 114.000 314.000 311.000 559.000 533.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 78.000 78.000 272.000 139.000 120.000
Likviditetsgrad 1 3.2 1.3 8 3.6 4.0
Likviditetsgrad 2 3.2 1.3 8 3.6 4.1
Soliditet 68.4 24.8 87.5 90.3 92.5
Resultatgrad 0 3.2 -6.7 6.1 -2.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.5 3 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 0 1.9 -4.2 3 0.4
Signatur
25.01.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
25.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex