Vindfangeren Løft Og Båtservice AS
Juridisk navn:  Vindfangeren Løft Og Båtservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92889588
Postboks 89 Husvikholmen Fax: 64932166
1441 Drøbak 1440 Drøbak
Fylke: Kommune:
Viken Frogn
Org.nr: 954822354
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 12/1/1989
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Økoplan As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.95%
Resultat  
  
-363.41%
Egenkapital  
  
-178.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.094.000 2.054.000 1.870.000 1.804.000 1.831.000
Resultat: -216.000 82.000 -175.000 8.000 144.000
Egenkapital: -96.000 122.000 43.000 221.000 196.000
Regnskap for  Vindfangeren Løft Og Båtservice AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.094.000 2.054.000 1.870.000 1.804.000 1.831.000
Driftskostnader -2.307.000 -1.961.000 -2.046.000 -1.796.000 -1.678.000
Driftsresultat -213.000 94.000 -176.000 9.000 153.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 2.000 1.000
Finanskostnader -3.000 -12.000 0 -3.000 -10.000
Finans -3.000 -11.000 1.000 -1.000 -9.000
Resultat før skatt -216.000 82.000 -175.000 8.000 144.000
Skattekostnad -2.000 -3.000 -4.000 18.000 -43.000
Årsresultat -218.000 80.000 -179.000 26.000 101.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 35.000 41.000 58.000 147.000 135.000
Sum omløpsmidler 348.000 484.000 281.000 456.000 658.000
Sum eiendeler 383.000 525.000 339.000 603.000 793.000
Sum opptjent egenkapital -196.000 22.000 -57.000 121.000 96.000
Sum egenkapital -96.000 122.000 43.000 221.000 196.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 131.000
Sum kortsiktig gjeld 479.000 403.000 296.000 382.000 466.000
Sum gjeld og egenkapital 383.000 525.000 339.000 603.000 793.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.094.000 2.053.000 1.870.000 1.794.000 1.822.000
Andre inntekter 1.000 0 0 10.000 9.000
Driftsinntekter 2.094.000 2.054.000 1.870.000 1.804.000 1.831.000
Varekostnad -868.000 -866.000 -436.000 -209.000 -203.000
Lønninger -936.000 -703.000 -1.073.000 -1.079.000 -975.000
Avskrivning -8.000 -14.000 -17.000 -50.000 -87.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -495.000 -378.000 -520.000 -458.000 -413.000
Driftskostnader -2.307.000 -1.961.000 -2.046.000 -1.796.000 -1.678.000
Driftsresultat -213.000 94.000 -176.000 9.000 153.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 2.000 1.000
Finanskostnader -3.000 -12.000 0 -3.000 -10.000
Finans -3.000 -11.000 1.000 -1.000 -9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -218.000 80.000 -179.000 26.000 101.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 13.000 16.000 18.000 22.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 13.000 21.000 35.000 125.000 135.000
Sum varige driftsmidler 13.000 21.000 35.000 125.000 135.000
Sum finansielle anleggsmidler 9.000 5.000 5.000 0 0
Sum anleggsmidler 35.000 41.000 58.000 147.000 135.000
Varebeholdning 59.000 112.000 80.000 93.000 73.000
Kundefordringer 97.000 18.000 53.000 72.000 40.000
Andre fordringer 36.000 1.000 0 40.000 43.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 156.000 354.000 149.000 250.000 502.000
Sum omløpsmidler 348.000 484.000 281.000 456.000 658.000
Sum eiendeler 383.000 525.000 339.000 603.000 793.000
Sum opptjent egenkapital -196.000 22.000 -57.000 121.000 96.000
Sum egenkapital -96.000 122.000 43.000 221.000 196.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 131.000
Leverandørgjeld 48.000 17.000 67.000 50.000 61.000
Betalbar skatt 0 0 0 4.000 43.000
Skyldig offentlige avgifter 118.000 79.000 73.000 65.000 91.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 313.000 307.000 157.000 263.000 271.000
Sum kortsiktig gjeld 479.000 403.000 296.000 382.000 466.000
Sum gjeld og egenkapital 383.000 525.000 339.000 603.000 793.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -131.000 81.000 -15.000 74.000 192.000
Likviditetsgrad 1 0.7 1.2 0.9 1 1.4
Likviditetsgrad 2 0.6 0.9 0.7 1 1.3
Soliditet -25.1 23.2 12.7 36.7 24.7
Resultatgrad -10.2 4.6 -9.4 0.5 8.4
Rentedekningsgrad 7.8 3 15.4
Gjeldsgrad 3.3 6.9 1.7 3.0
Total kapitalrentabilitet -55.6 18.1 -51.6 1.8 19.4
Signatur
18.07.2017
TO AV STYREMEDLEMMENE I FELLESSKAP.
Prokurister
18.07.2017
STYREMEDLEMMENE HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex