Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vinduer For Alle As
Juridisk navn:  Vinduer For Alle As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95048516
Skjelinveien 19A Skjelinveien 19A Fax:
1659 Torp 1659 Torp
Fylke: Kommune:
Østfold Fredrikstad
Org.nr: 999058817
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 9/19/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Directa As
Utvikling:
Omsetning  
  
60.67%
Resultat  
  
206.33%
Egenkapital  
  
73.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.002.000 1.246.000 1.055.000 1.419.000 587.000
Resultat: 420.000 -395.000 80.000 -131.000 -142.000
Egenkapital: -155.000 -576.000 -132.000 -199.000 -89.000
Regnskap for  Vinduer For Alle As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.002.000 1.246.000 1.055.000 1.419.000 587.000
Driftskostnader -1.567.000 -1.649.000 -970.000 -1.531.000 -722.000
Driftsresultat 434.000 -403.000 84.000 -112.000 -135.000
Finansinntekter 10.000 9.000 0 2.000 0
Finanskostnader -24.000 -2.000 -3.000 -20.000 -7.000
Finans -14.000 7.000 -3.000 -18.000 -7.000
Resultat før skatt 420.000 -395.000 80.000 -131.000 -142.000
Skattekostnad 0 -49.000 -13.000 21.000 38.000
Årsresultat 420.000 -444.000 67.000 -110.000 -104.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 49.000 71.000 42.000
Sum omløpsmidler 796.000 274.000 696.000 1.090.000 376.000
Sum eiendeler 796.000 274.000 745.000 1.161.000 418.000
Sum opptjent egenkapital -185.000 -606.000 -162.000 -229.000 -119.000
Sum egenkapital -155.000 -576.000 -132.000 -199.000 -89.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 951.000 850.000 877.000 1.360.000 507.000
Sum gjeld og egenkapital 796.000 274.000 745.000 1.161.000 418.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.002.000 1.246.000 1.055.000 1.419.000 587.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.002.000 1.246.000 1.055.000 1.419.000 587.000
Varekostnad -1.404.000 -1.457.000 -399.000 -623.000 -560.000
Lønninger -1.000 -8.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -162.000 -184.000 -571.000 -908.000 -162.000
Driftskostnader -1.567.000 -1.649.000 -970.000 -1.531.000 -722.000
Driftsresultat 434.000 -403.000 84.000 -112.000 -135.000
Finansinntekter 10.000 9.000 0 2.000 0
Finanskostnader -24.000 -2.000 -3.000 -20.000 -7.000
Finans -14.000 7.000 -3.000 -18.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 420.000 -444.000 67.000 -110.000 -104.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 49.000 71.000 42.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 49.000 71.000 42.000
Varebeholdning 0 0 16.000 0 0
Kundefordringer 796.000 201.000 305.000 864.000 158.000
Andre fordringer 0 0 142.000 187.000 85.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 72.000 234.000 39.000 134.000
Sum omløpsmidler 796.000 274.000 696.000 1.090.000 376.000
Sum eiendeler 796.000 274.000 745.000 1.161.000 418.000
Sum opptjent egenkapital -185.000 -606.000 -162.000 -229.000 -119.000
Sum egenkapital -155.000 -576.000 -132.000 -199.000 -89.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 19.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 354.000 364.000 100.000 762.000 233.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 105.000 10.000 32.000 28.000 3.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 472.000 476.000 745.000 569.000 272.000
Sum kortsiktig gjeld 951.000 850.000 877.000 1.360.000 507.000
Sum gjeld og egenkapital 796.000 274.000 745.000 1.161.000 418.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -155.000 -576.000 -181.000 -270.000 -131.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.3 0.8 0.8 0.7
Likviditetsgrad 2 0.8 0.3 0.8 0.9 0.8
Soliditet -19.5 -210.2 -17.7 -17.1 -21.3
Resultatgrad 21.7 -32.3 8 -7.9 -23.0
Rentedekningsgrad 18.1 -201.5 2 -5.5 -19.3
Gjeldsgrad -6.1 -1.5 -6.6 -6.8 -5.7
Total kapitalrentabilitet 55.8 -143.8 11.3 -9.5 -32.3
Signatur
07.12.2012
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex