Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gudbrandsdal El-Installasjon AS Ringebu
Juridisk navn:  Vinstra Elektro AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61281300
Ole Steigs gt. 11 Ole Steigs gt. 11 Fax: 61281301
2630 Ringebu 2630 Ringebu
Fylke: Kommune:
Oppland Ringebu
Org.nr: 917211671
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 5/10/1977
Foretakstype: AS
Revisor: Gudbrandsdal Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
99.56%
Resultat  
  
294.32%
Egenkapital  
  
81.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.293.000 1.149.000 1.199.000 1.198.000 1.310.000
Resultat: 6.770.000 -3.484.000 87.000 8.208.000 1.064.000
Egenkapital: 15.065.000 8.296.000 11.779.000 11.692.000 9.484.000
Regnskap for  Gudbrandsdal El-Installasjon AS Ringebu
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.293.000 1.149.000 1.199.000 1.198.000 1.310.000
Driftskostnader -9.359.000 -2.388.000 -1.827.000 -2.168.000 -1.112.000
Driftsresultat -7.065.000 -1.239.000 -629.000 -971.000 199.000
Finansinntekter 14.526.000 -1.570.000 566.000 11.680.000 4.407.000
Finanskostnader -690.000 -675.000 149.000 -2.501.000 -3.542.000
Finans 13.836.000 -2.245.000 715.000 9.179.000 865.000
Resultat før skatt 6.770.000 -3.484.000 87.000 8.208.000 1.064.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 6.770.000 -3.484.000 87.000 8.208.000 1.064.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 28.232.000 13.178.000 15.850.000 19.157.000 13.356.000
Sum omløpsmidler 4.720.000 11.488.000 12.274.000 6.984.000 7.700.000
Sum eiendeler 32.952.000 24.666.000 28.124.000 26.141.000 21.056.000
Sum opptjent egenkapital 14.565.000 7.796.000 11.279.000 11.192.000 8.984.000
Sum egenkapital 15.065.000 8.296.000 11.779.000 11.692.000 9.484.000
Sum langsiktig gjeld 10.048.000 10.079.000 12.398.000 6.472.000 5.748.000
Sum kortsiktig gjeld 7.839.000 6.292.000 3.947.000 7.977.000 5.823.000
Sum gjeld og egenkapital 32.952.000 24.667.000 28.124.000 26.141.000 21.055.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 271.000 241.000 192.000 346.000 468.000
Andre inntekter 2.023.000 908.000 1.006.000 852.000 842.000
Driftsinntekter 2.293.000 1.149.000 1.199.000 1.198.000 1.310.000
Varekostnad 0 -4.000 0 0 0
Lønninger -42.000 -777.000 -922.000 -802.000 -502.000
Avskrivning -111.000 -111.000 -71.000 -20.000 -20.000
Nedskrivning 0 0 -21.000 0 0
Andre driftskostnader -9.206.000 -1.496.000 -813.000 -1.346.000 -590.000
Driftskostnader -9.359.000 -2.388.000 -1.827.000 -2.168.000 -1.112.000
Driftsresultat -7.065.000 -1.239.000 -629.000 -971.000 199.000
Finansinntekter 14.526.000 -1.570.000 566.000 11.680.000 4.407.000
Finanskostnader -690.000 -675.000 149.000 -2.501.000 -3.542.000
Finans 13.836.000 -2.245.000 715.000 9.179.000 865.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -6.000.000 0
Årsresultat 6.770.000 -3.484.000 87.000 8.208.000 1.064.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 4.477.000 5.263.000 5.441.000 3.689.000 1.171.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 556.000 651.000 746.000 57.000 61.000
Sum varige driftsmidler 5.033.000 5.914.000 6.187.000 3.746.000 1.232.000
Sum finansielle anleggsmidler 23.199.000 7.265.000 9.663.000 15.411.000 12.124.000
Sum anleggsmidler 28.232.000 13.178.000 15.850.000 19.157.000 13.356.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 871.000 31.000 49.000 112.000 351.000
Andre fordringer 3.706.000 11.269.000 11.774.000 6.753.000 7.193.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 143.000 187.000 451.000 119.000 156.000
Sum omløpsmidler 4.720.000 11.488.000 12.274.000 6.984.000 7.700.000
Sum eiendeler 32.952.000 24.666.000 28.124.000 26.141.000 21.056.000
Sum opptjent egenkapital 14.565.000 7.796.000 11.279.000 11.192.000 8.984.000
Sum egenkapital 15.065.000 8.296.000 11.779.000 11.692.000 9.484.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 5.076.000 5.595.000 3.264.000 1.382.000 5.278.000
Sum langsiktig gjeld 10.048.000 10.079.000 12.398.000 6.472.000 5.748.000
Leverandørgjeld 9.000 119.000 44.000 57.000 161.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 124.000 279.000 321.000 85.000 116.000
Utbytte 0 0 0 -6.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 2.630.000 298.000 318.000 452.000 267.000
Sum kortsiktig gjeld 7.839.000 6.292.000 3.947.000 7.977.000 5.823.000
Sum gjeld og egenkapital 32.952.000 24.667.000 28.124.000 26.141.000 21.055.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.119.000 5.196.000 8.327.000 -993.000 1.877.000
Likviditetsgrad 1 0.6 1.8 3.1 0.9 1.3
Likviditetsgrad 2 0.6 1.8 3.1 0.9 1.4
Soliditet 45.7 33.6 41.9 44.7 45.0
Resultatgrad -308.1 -107.8 -52.5 -81.1 15.2
Rentedekningsgrad -10.2 -1.8 4.2 4.3 1.3
Gjeldsgrad 1.2 2 1.4 1.2 1.2
Total kapitalrentabilitet 22.6 -11.4 -0.2 41.0 21.9
Signatur
01.03.2017
SIGNATUR HVER FOR SEG
SÆTHERSMOEN ØYVIND
SÆTHERSMOEN TORE
Prokurister
01.03.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex