Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vinterland AS
Juridisk navn:  Vinterland AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Birkelandsvegen 109 Birkelandsvegen 109 Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 993547727
Aksjekapital: 17.740.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/10/2009
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Defacto Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-15.39%
Resultat  
  
81.01%
Egenkapital  
  
-3.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 918.000 1.085.000 1.005.000 1.036.000 1.112.000
Resultat: -247.000 -1.301.000 -699.000 -1.500.000 -851.000
Egenkapital: 6.874.000 7.121.000 8.422.000 9.121.000 -7.019.000
Regnskap for  Vinterland AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 918.000 1.085.000 1.005.000 1.036.000 1.112.000
Driftskostnader -909.000 -2.037.000 -1.210.000 -1.449.000 -1.237.000
Driftsresultat 9.000 -952.000 -206.000 -413.000 -125.000
Finansinntekter 10.000 12.000 13.000 22.000 1.000
Finanskostnader -267.000 -361.000 -506.000 -1.109.000 -727.000
Finans -257.000 -349.000 -493.000 -1.087.000 -726.000
Resultat før skatt -247.000 -1.301.000 -699.000 -1.500.000 -851.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -247.000 -1.301.000 -699.000 -1.500.000 -851.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.565.000 16.598.000 21.811.000 19.339.000 23.281.000
Sum omløpsmidler 1.497.000 1.819.000 1.773.000 3.638.000 1.967.000
Sum eiendeler 18.062.000 18.417.000 23.584.000 22.977.000 25.248.000
Sum opptjent egenkapital -10.866.000 -10.619.000 -9.318.000 -8.619.000 -7.119.000
Sum egenkapital 6.874.000 7.121.000 8.422.000 9.121.000 -7.019.000
Sum langsiktig gjeld 11.068.000 11.209.000 15.052.000 13.737.000 32.108.000
Sum kortsiktig gjeld 119.000 87.000 111.000 120.000 160.000
Sum gjeld og egenkapital 18.061.000 18.417.000 23.585.000 22.978.000 25.249.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 918.000 985.000 878.000 1.027.000 1.112.000
Andre inntekter 0 100.000 127.000 9.000 0
Driftsinntekter 918.000 1.085.000 1.005.000 1.036.000 1.112.000
Varekostnad 0 0 -3.000 -119.000 -88.000
Lønninger -416.000 -417.000 -432.000 -430.000 -435.000
Avskrivning -33.000 -44.000 -59.000 -120.000 -177.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -460.000 -1.576.000 -716.000 -780.000 -537.000
Driftskostnader -909.000 -2.037.000 -1.210.000 -1.449.000 -1.237.000
Driftsresultat 9.000 -952.000 -206.000 -413.000 -125.000
Finansinntekter 10.000 12.000 13.000 22.000 1.000
Finanskostnader -267.000 -361.000 -506.000 -1.109.000 -727.000
Finans -257.000 -349.000 -493.000 -1.087.000 -726.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -247.000 -1.301.000 -699.000 -1.500.000 -851.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 16.466.000 16.466.000 21.636.000 19.241.000 23.062.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 99.000 131.000 175.000 98.000 218.000
Sum varige driftsmidler 16.565.000 16.598.000 21.811.000 19.339.000 23.281.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 16.565.000 16.598.000 21.811.000 19.339.000 23.281.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 16.000
Andre fordringer 516.000 507.000 506.000 1.860.000 751.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 981.000 1.312.000 1.267.000 1.778.000 1.200.000
Sum omløpsmidler 1.497.000 1.819.000 1.773.000 3.638.000 1.967.000
Sum eiendeler 18.062.000 18.417.000 23.584.000 22.977.000 25.248.000
Sum opptjent egenkapital -10.866.000 -10.619.000 -9.318.000 -8.619.000 -7.119.000
Sum egenkapital 6.874.000 7.121.000 8.422.000 9.121.000 -7.019.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 11.068.000 11.209.000 15.052.000 13.737.000 32.108.000
Leverandørgjeld 52.000 15.000 39.000 24.000 25.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 21.000 30.000 31.000 32.000 38.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 45.000 42.000 41.000 64.000 97.000
Sum kortsiktig gjeld 119.000 87.000 111.000 120.000 160.000
Sum gjeld og egenkapital 18.061.000 18.417.000 23.585.000 22.978.000 25.249.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.378.000 1.732.000 1.662.000 3.518.000 1.807.000
Likviditetsgrad 1 12.6 20.9 1 30.3 12.3
Likviditetsgrad 2 12.6 20.9 1 30.4 12.3
Soliditet 38.1 38.7 35.7 39.7 -27.8
Resultatgrad 1 -87.7 -20.5 -39.9 -11.2
Rentedekningsgrad 0 -2.6 -0.4 -0.4 -0.2
Gjeldsgrad 1.6 1.6 1.8 1.5 -4.6
Total kapitalrentabilitet 0.1 -5.1 -0.8 -1.7 -0.5
Signatur
05.07.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
05.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex