Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vip Nytt As
Juridisk navn:  Vip Nytt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98650587
Olsvikmarken 174A Olsvikmarken 174A Fax:
5183 Olsvik 5183 Olsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 915741282
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 7/27/2015
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-66.67%
Egenkapital  
  
-20%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 1.000 1.000 0
Resultat: -5.000 -3.000 -7.000
Egenkapital: 16.000 20.000 23.000
Regnskap for  Vip Nytt As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.000 1.000 0
Driftskostnader -5.000 -4.000 -7.000
Driftsresultat -5.000 -3.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -5.000 -3.000 -7.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -5.000 -3.000 -7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 16.000 20.000 23.000
Sum eiendeler 16.000 20.000 23.000
Sum opptjent egenkapital -14.000 -10.000 -7.000
Sum egenkapital 16.000 20.000 23.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 16.000 20.000 23.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.000 1.000 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 1.000 1.000 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -5.000 -4.000 -7.000
Driftskostnader -5.000 -4.000 -7.000
Driftsresultat -5.000 -3.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -5.000 -3.000 -7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 16.000 20.000 23.000
Sum omløpsmidler 16.000 20.000 23.000
Sum eiendeler 16.000 20.000 23.000
Sum opptjent egenkapital -14.000 -10.000 -7.000
Sum egenkapital 16.000 20.000 23.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 16.000 20.000 23.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 16.000 20.000 23.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0
Soliditet 1 1 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0
Total kapitalrentabilitet -31.3 -30.4
Signatur
10.08.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.08.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex