Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vision Optics Holding AS
Juridisk navn:  Vision Optics Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91389650
Postboks 2143 Grünerløkka Thorvald Meyers Gate 41 Fax:
0505 Oslo 555 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 989912461
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 5/25/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tm Økonomi & Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-8.36%
Egenkapital  
  
-2.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 144.000
Resultat: 592.000 646.000 278.000 535.000 737.000
Egenkapital: 469.000 479.000 735.000 628.000 394.000
Regnskap for  Vision Optics Holding AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 144.000
Driftskostnader -10.000 -308.000 -10.000 -17.000 -17.000
Driftsresultat -10.000 -308.000 -10.000 -17.000 127.000
Finansinntekter 601.000 957.000 287.000 552.000 610.000
Finanskostnader 0 -2.000 0 0 0
Finans 601.000 955.000 287.000 552.000 610.000
Resultat før skatt 592.000 646.000 278.000 535.000 737.000
Skattekostnad -2.000 -2.000 0 0 -40.000
Årsresultat 590.000 644.000 277.000 534.000 697.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 153.000 153.000 677.000 452.000 153.000
Sum omløpsmidler 918.000 1.228.000 307.000 555.000 1.888.000
Sum eiendeler 1.071.000 1.381.000 984.000 1.007.000 2.041.000
Sum opptjent egenkapital 369.000 379.000 635.000 528.000 294.000
Sum egenkapital 469.000 479.000 735.000 628.000 394.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 30.000 30.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 602.000 902.000 219.000 349.000 1.640.000
Sum gjeld og egenkapital 1.071.000 1.381.000 984.000 1.007.000 2.042.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 144.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 144.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.000 -308.000 -10.000 -17.000 -17.000
Driftskostnader -10.000 -308.000 -10.000 -17.000 -17.000
Driftsresultat -10.000 -308.000 -10.000 -17.000 127.000
Finansinntekter 601.000 957.000 287.000 552.000 610.000
Finanskostnader 0 -2.000 0 0 0
Finans 601.000 955.000 287.000 552.000 610.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -600.000 -900.000 -170.000 -300.000 -1.400.000
Årsresultat 590.000 644.000 277.000 534.000 697.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 153.000 153.000 677.000 452.000 153.000
Sum anleggsmidler 153.000 153.000 677.000 452.000 153.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 600.000 700.000 285.000 550.000 600.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 318.000 528.000 22.000 5.000 1.288.000
Sum omløpsmidler 918.000 1.228.000 307.000 555.000 1.888.000
Sum eiendeler 1.071.000 1.381.000 984.000 1.007.000 2.041.000
Sum opptjent egenkapital 369.000 379.000 635.000 528.000 294.000
Sum egenkapital 469.000 479.000 735.000 628.000 394.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 30.000 30.000 8.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 2.000 2.000 0 0 40.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -600.000 -900.000 -170.000 -300.000 -1.400.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 49.000 49.000 1.400.000
Sum kortsiktig gjeld 602.000 902.000 219.000 349.000 1.640.000
Sum gjeld og egenkapital 1.071.000 1.381.000 984.000 1.007.000 2.042.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 316.000 326.000 88.000 206.000 248.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.4 1.4 1.6 1.2
Likviditetsgrad 2 1.5 1.4 1.4 1.6 1.2
Soliditet 43.8 34.7 74.7 62.4 19.3
Resultatgrad 88.2
Rentedekningsgrad -
Gjeldsgrad 1.3 1.9 0.3 0.6 4.2
Total kapitalrentabilitet 55.2 4 28.2 53.1 36.1
Signatur
06.12.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex