Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Visittkort Norge AS
Juridisk navn:  Visittkort Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67565692
Postboks 592 Rådmann Halmrastsv 18 Fax: 67565694
1302 Sandvika 1337 Sandvika
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 937772459
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 7/2/1985 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomibistand Anita Dahl
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.36%
Resultat  
  
-11.54%
Egenkapital  
  
627.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 678.000 748.000 675.000 740.000 802.000
Resultat: 69.000 78.000 -116.000 16.000 -184.000
Egenkapital: 80.000 11.000 -67.000 50.000 36.000
Regnskap for  Visittkort Norge AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 678.000 748.000 675.000 740.000 802.000
Driftskostnader -610.000 -667.000 -791.000 -704.000 -974.000
Driftsresultat 69.000 82.000 -115.000 35.000 -172.000
Finansinntekter 2.000 1.000 0 1.000 1.000
Finanskostnader -2.000 -5.000 -1.000 -20.000 -14.000
Finans 0 -4.000 -1.000 -19.000 -13.000
Resultat før skatt 69.000 78.000 -116.000 16.000 -184.000
Skattekostnad 0 0 0 -2.000 -14.000
Årsresultat 69.000 78.000 -116.000 14.000 -198.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 201.000 119.000 123.000 183.000 279.000
Sum eiendeler 201.000 119.000 123.000 183.000 279.000
Sum opptjent egenkapital -20.000 -89.000 -167.000 -50.000 -64.000
Sum egenkapital 80.000 11.000 -67.000 50.000 36.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 121.000 108.000 190.000 133.000 243.000
Sum gjeld og egenkapital 201.000 119.000 123.000 183.000 279.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 678.000 748.000 675.000 733.000 795.000
Andre inntekter 0 0 0 7.000 7.000
Driftsinntekter 678.000 748.000 675.000 740.000 802.000
Varekostnad -426.000 -380.000 -329.000 -334.000 -371.000
Lønninger 0 -60.000 -313.000 -186.000 -379.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -184.000 -227.000 -149.000 -184.000 -224.000
Driftskostnader -610.000 -667.000 -791.000 -704.000 -974.000
Driftsresultat 69.000 82.000 -115.000 35.000 -172.000
Finansinntekter 2.000 1.000 0 1.000 1.000
Finanskostnader -2.000 -5.000 -1.000 -20.000 -14.000
Finans 0 -4.000 -1.000 -19.000 -13.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 69.000 78.000 -116.000 14.000 -198.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 1.000 1.000 1.000 10.000
Kundefordringer 50.000 59.000 49.000 162.000 147.000
Andre fordringer 6.000 10.000 0 0 111.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 144.000 49.000 73.000 20.000 10.000
Sum omløpsmidler 201.000 119.000 123.000 183.000 279.000
Sum eiendeler 201.000 119.000 123.000 183.000 279.000
Sum opptjent egenkapital -20.000 -89.000 -167.000 -50.000 -64.000
Sum egenkapital 80.000 11.000 -67.000 50.000 36.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 121.000 108.000 49.000 8.000 153.000
Betalbar skatt 0 0 0 2.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 45.000 89.000 56.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 95.000 33.000 33.000
Sum kortsiktig gjeld 121.000 108.000 190.000 133.000 243.000
Sum gjeld og egenkapital 201.000 119.000 123.000 183.000 279.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 80.000 11.000 -67.000 50.000 36.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.1 0.6 1.4 1.1
Likviditetsgrad 2 1.7 1.1 0.6 1.4 1.2
Soliditet 39.8 9.2 -54.5 27.3 12.9
Resultatgrad 10.2 1 4.7 -21.4
Rentedekningsgrad 34.5 16.4 1.8 -12.2
Gjeldsgrad 1.5 9.8 -2.8 2.7 6.8
Total kapitalrentabilitet 35.3 69.7 -93.5 19.7 -61.3
Signatur
16.08.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
16.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex