Vital-Kontakt AS
Juridisk navn:  Vital-Kontakt AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92044333
Haldenveien 106 Haldenveien 106 Fax: 46759488
1655 Sellebakk 1655 Sellebakk
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 991351205
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/31/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Sør AS
Utvikling:
Omsetning  
  
10.26%
Resultat  
  
-21.74%
Egenkapital  
  
13.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.213.000 2.914.000 3.063.000 2.795.000 2.892.000
Resultat: 36.000 46.000 81.000 30.000 84.000
Egenkapital: 238.000 210.000 175.000 114.000 92.000
Regnskap for  Vital-Kontakt AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.213.000 2.914.000 3.063.000 2.795.000 2.892.000
Driftskostnader -3.176.000 -2.868.000 -2.983.000 -2.764.000 -2.809.000
Driftsresultat 36.000 46.000 81.000 30.000 83.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 1.000
Resultat før skatt 36.000 46.000 81.000 30.000 84.000
Skattekostnad -8.000 -11.000 -20.000 -8.000 -24.000
Årsresultat 28.000 35.000 61.000 22.000 60.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 147.000 136.000 126.000 116.000 107.000
Sum omløpsmidler 1.134.000 941.000 895.000 950.000 872.000
Sum eiendeler 1.281.000 1.077.000 1.021.000 1.066.000 979.000
Sum opptjent egenkapital 207.000 179.000 144.000 83.000 61.000
Sum egenkapital 238.000 210.000 175.000 114.000 92.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.043.000 867.000 846.000 952.000 887.000
Sum gjeld og egenkapital 1.281.000 1.077.000 1.021.000 1.066.000 979.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.213.000 2.914.000 3.063.000 2.795.000 2.892.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.213.000 2.914.000 3.063.000 2.795.000 2.892.000
Varekostnad -657.000 -623.000 -493.000 -479.000 -627.000
Lønninger -2.100.000 -1.892.000 -2.150.000 -1.958.000 -1.866.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -419.000 -353.000 -340.000 -327.000 -316.000
Driftskostnader -3.176.000 -2.868.000 -2.983.000 -2.764.000 -2.809.000
Driftsresultat 36.000 46.000 81.000 30.000 83.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 28.000 35.000 61.000 22.000 60.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 5.000 6.000 8.000 10.000 13.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 142.000 130.000 118.000 106.000 94.000
Sum anleggsmidler 147.000 136.000 126.000 116.000 107.000
Varebeholdning 313.000 299.000 259.000 233.000 265.000
Kundefordringer 398.000 461.000 334.000 343.000 310.000
Andre fordringer 10.000 10.000 7.000 7.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 413.000 171.000 294.000 366.000 289.000
Sum omløpsmidler 1.134.000 941.000 895.000 950.000 872.000
Sum eiendeler 1.281.000 1.077.000 1.021.000 1.066.000 979.000
Sum opptjent egenkapital 207.000 179.000 144.000 83.000 61.000
Sum egenkapital 238.000 210.000 175.000 114.000 92.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 105.000 21.000 24.000 24.000 51.000
Betalbar skatt 7.000 9.000 17.000 5.000 16.000
Skyldig offentlige avgifter 598.000 450.000 505.000 428.000 416.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 333.000 388.000 300.000 495.000 405.000
Sum kortsiktig gjeld 1.043.000 867.000 846.000 952.000 887.000
Sum gjeld og egenkapital 1.281.000 1.077.000 1.021.000 1.066.000 979.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 91.000 74.000 49.000 -2.000 -15.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.1 1 1.0
Likviditetsgrad 2 0.8 0.7 0.8 0.8 0.7
Soliditet 18.6 19.5 17.1 10.7 9.4
Resultatgrad 1.1 1.6 2.6 1.1 2.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 4.4 4.1 4.8 8.4 9.6
Total kapitalrentabilitet 2.8 4.3 7.9 2.8 8.6
Signatur
02.07.2007
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex