Vital Dental As
Juridisk navn:  Vital Dental As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55508192
Hillerenveien 17 Hillerenveien 17 Fax:
5174 Mathopen 5174 Mathopen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 996803619
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 3/29/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Revisor-Partner AS
Regnskapsfører: Silva Regnskap Da
Utvikling:
Omsetning  
  
-22.37%
Resultat  
  
-38.8%
Egenkapital  
  
11.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.501.000 7.086.000 6.361.000 5.744.000 4.607.000
Resultat: 1.249.000 2.041.000 1.365.000 1.552.000 616.000
Egenkapital: 4.019.000 3.620.000 2.651.000 2.292.000 1.777.000
Regnskap for  Vital Dental As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.501.000 7.086.000 6.361.000 5.744.000 4.607.000
Driftskostnader -4.397.000 -5.020.000 -4.601.000 -4.008.000 -3.450.000
Driftsresultat 1.103.000 2.065.000 1.759.000 1.737.000 1.157.000
Finansinntekter 511.000 -22.000 -393.000 57.000 64.000
Finanskostnader -365.000 -3.000 -2.000 -242.000 -605.000
Finans 146.000 -25.000 -395.000 -185.000 -541.000
Resultat før skatt 1.249.000 2.041.000 1.365.000 1.552.000 616.000
Skattekostnad -250.000 -472.000 -407.000 -436.000 -310.000
Årsresultat 1.000.000 1.569.000 959.000 1.116.000 306.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.765.000 2.498.000 1.659.000 1.117.000 1.110.000
Sum omløpsmidler 2.574.000 2.857.000 3.008.000 2.593.000 1.864.000
Sum eiendeler 5.339.000 5.355.000 4.667.000 3.710.000 2.974.000
Sum opptjent egenkapital 3.619.000 3.220.000 2.251.000 1.892.000 1.377.000
Sum egenkapital 4.019.000 3.620.000 2.651.000 2.292.000 1.777.000
Sum langsiktig gjeld 0 11.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.319.000 1.724.000 2.016.000 1.417.000 1.197.000
Sum gjeld og egenkapital 5.338.000 5.355.000 4.667.000 3.709.000 2.974.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.501.000 7.033.000 6.354.000 5.732.000 4.595.000
Andre inntekter 0 52.000 7.000 12.000 12.000
Driftsinntekter 5.501.000 7.086.000 6.361.000 5.744.000 4.607.000
Varekostnad -1.240.000 -1.620.000 -1.523.000 -1.212.000 -917.000
Lønninger -2.280.000 -2.649.000 -2.465.000 -2.090.000 -1.836.000
Avskrivning -256.000 -224.000 -154.000 -162.000 -179.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -621.000 -527.000 -459.000 -544.000 -518.000
Driftskostnader -4.397.000 -5.020.000 -4.601.000 -4.008.000 -3.450.000
Driftsresultat 1.103.000 2.065.000 1.759.000 1.737.000 1.157.000
Finansinntekter 511.000 -22.000 -393.000 57.000 64.000
Finanskostnader -365.000 -3.000 -2.000 -242.000 -605.000
Finans 146.000 -25.000 -395.000 -185.000 -541.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -600.000 -600.000 -600.000 -600.000 -500.000
Årsresultat 1.000.000 1.569.000 959.000 1.116.000 306.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 765.000 1.021.000 826.000 281.000 443.000
Sum varige driftsmidler 765.000 1.021.000 826.000 281.000 443.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.000.000 1.478.000 832.000 836.000 667.000
Sum anleggsmidler 2.765.000 2.498.000 1.659.000 1.117.000 1.110.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 564.000 727.000 607.000 384.000 343.000
Andre fordringer 15.000 19.000 5.000 5.000 54.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.995.000 2.111.000 2.396.000 2.204.000 1.468.000
Sum omløpsmidler 2.574.000 2.857.000 3.008.000 2.593.000 1.864.000
Sum eiendeler 5.339.000 5.355.000 4.667.000 3.710.000 2.974.000
Sum opptjent egenkapital 3.619.000 3.220.000 2.251.000 1.892.000 1.377.000
Sum egenkapital 4.019.000 3.620.000 2.651.000 2.292.000 1.777.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 11.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 11.000 0 0 0
Leverandørgjeld 77.000 187.000 490.000 7.000 -23.000
Betalbar skatt 261.000 461.000 407.000 436.000 337.000
Skyldig offentlige avgifter 167.000 242.000 301.000 191.000 186.000
Utbytte -600.000 -600.000 -600.000 -600.000 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 215.000 235.000 218.000 184.000 198.000
Sum kortsiktig gjeld 1.319.000 1.724.000 2.016.000 1.417.000 1.197.000
Sum gjeld og egenkapital 5.338.000 5.355.000 4.667.000 3.709.000 2.974.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.255.000 1.133.000 992.000 1.176.000 667.000
Likviditetsgrad 1 2 1.7 1.5 1.8 1.6
Likviditetsgrad 2 2 1.7 1.5 1.8 1.6
Soliditet 75.3 67.6 56.8 61.8 59.8
Resultatgrad 20.1 29.1 27.7 30.2 25.1
Rentedekningsgrad 3 688.3 879.5 7.2 2.0
Gjeldsgrad 0.3 0.5 0.8 0.6 0.7
Total kapitalrentabilitet 30.2 38.2 29.3 48.4 41.1
Signatur
08.08.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
08.08.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex