Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vmp Holding As
Juridisk navn:  Vmp Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98209540
Nordlistien 2 Nordlistien 2 Fax:
7562 Saksvik 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 997370635
Aksjekapital: 650.000 NOK
Etableringsdato: 8/31/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Kjeøy Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
28.57%
Egenkapital  
  
-1.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -20.000 -28.000 -17.000 -22.000 -21.000
Egenkapital: 1.243.000 1.263.000 1.291.000 1.308.000 1.330.000
Regnskap for  Vmp Holding As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -20.000 -28.000 -17.000 -22.000 -21.000
Driftsresultat -20.000 -28.000 -17.000 -22.000 -21.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -20.000 -28.000 -17.000 -22.000 -21.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -20.000 -28.000 -17.000 -22.000 -21.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.308.000 1.308.000 1.308.000 1.308.000 1.308.000
Sum omløpsmidler 4.000 8.000 12.000 13.000 28.000
Sum eiendeler 1.312.000 1.316.000 1.320.000 1.321.000 1.336.000
Sum opptjent egenkapital -155.000 -135.000 -107.000 -90.000 -68.000
Sum egenkapital 1.243.000 1.263.000 1.291.000 1.308.000 1.330.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 69.000 53.000 29.000 13.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 1.312.000 1.316.000 1.320.000 1.321.000 1.336.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -20.000 -28.000 -17.000 -22.000 -21.000
Driftskostnader -20.000 -28.000 -17.000 -22.000 -21.000
Driftsresultat -20.000 -28.000 -17.000 -22.000 -21.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -20.000 -28.000 -17.000 -22.000 -21.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.308.000 1.308.000 1.308.000 1.308.000 1.308.000
Sum anleggsmidler 1.308.000 1.308.000 1.308.000 1.308.000 1.308.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.000 8.000 12.000 13.000 28.000
Sum omløpsmidler 4.000 8.000 12.000 13.000 28.000
Sum eiendeler 1.312.000 1.316.000 1.320.000 1.321.000 1.336.000
Sum opptjent egenkapital -155.000 -135.000 -107.000 -90.000 -68.000
Sum egenkapital 1.243.000 1.263.000 1.291.000 1.308.000 1.330.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 64.000 49.000 28.000 13.000 6.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 3.000 1.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 69.000 53.000 29.000 13.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 1.312.000 1.316.000 1.320.000 1.321.000 1.336.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -65.000 -45.000 -17.000 0 22.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.2 0.4 1.0 4.7
Likviditetsgrad 2 0.1 0.2 0.4 1.1 4.7
Soliditet 94.7 9 97.8 99.0 99.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -1.5 -2.1 -1.3 -1.7 -1.6
Signatur
24.10.2011
STYRETS LEDER ALENE.
VIGDIS MILDRID PAULINE MARTHI
Prokurister
24.10.2011
STYRETS LEDER ALENE.
VIGDIS MILDRID PAULINE MARTHI
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex