Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vms Møre Og Romsdal As
Juridisk navn:  Vms Møre Og Romsdal As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70190114
Sjukenesstranda 43 Sjukenesstranda 43 Fax: 71222467
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 964838151
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 31
Etableringsdato: 7/2/1992 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
11.51%
Resultat  
  
95.34%
Egenkapital  
  
-1.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 57.534.000 51.595.000 53.102.000 55.896.000 52.748.000
Resultat: 6.366.000 3.259.000 3.220.000 5.835.000 5.485.000
Egenkapital: 7.123.000 7.228.000 11.257.000 10.849.000 9.601.000
Regnskap for  Vms Møre Og Romsdal As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 57.534.000 51.595.000 53.102.000 55.896.000 52.748.000
Driftskostnader -51.269.000 -48.508.000 -50.072.000 -50.227.000 -47.408.000
Driftsresultat 6.265.000 3.088.000 3.031.000 5.669.000 5.341.000
Finansinntekter 110.000 178.000 194.000 177.000 148.000
Finanskostnader -9.000 -7.000 -5.000 -11.000 -4.000
Finans 101.000 171.000 189.000 166.000 144.000
Resultat før skatt 6.366.000 3.259.000 3.220.000 5.835.000 5.485.000
Skattekostnad -1.471.000 -787.000 -812.000 -1.588.000 -1.490.000
Årsresultat 4.895.000 2.472.000 2.408.000 4.247.000 3.995.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 334.000 330.000 470.000 554.000 615.000
Sum omløpsmidler 21.085.000 20.274.000 20.084.000 21.905.000 19.345.000
Sum eiendeler 21.419.000 20.604.000 20.554.000 22.459.000 19.960.000
Sum opptjent egenkapital 6.923.000 7.028.000 11.057.000 10.649.000 9.401.000
Sum egenkapital 7.123.000 7.228.000 11.257.000 10.849.000 9.601.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 14.296.000 13.375.000 9.297.000 11.610.000 10.359.000
Sum gjeld og egenkapital 21.419.000 20.603.000 20.554.000 22.459.000 19.960.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 57.525.000 51.524.000 53.019.000 55.869.000 52.634.000
Andre inntekter 9.000 71.000 83.000 27.000 114.000
Driftsinntekter 57.534.000 51.595.000 53.102.000 55.896.000 52.748.000
Varekostnad -26.466.000 -24.541.000 -24.940.000 -26.006.000 -24.856.000
Lønninger -15.096.000 -15.062.000 -15.141.000 -16.052.000 -14.749.000
Avskrivning -149.000 -139.000 -198.000 -207.000 -206.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.558.000 -8.766.000 -9.793.000 -7.962.000 -7.597.000
Driftskostnader -51.269.000 -48.508.000 -50.072.000 -50.227.000 -47.408.000
Driftsresultat 6.265.000 3.088.000 3.031.000 5.669.000 5.341.000
Finansinntekter 110.000 178.000 194.000 177.000 148.000
Finanskostnader -9.000 -7.000 -5.000 -11.000 -4.000
Finans 101.000 171.000 189.000 166.000 144.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -5.000.000 -6.500.000 -2.000.000 -3.000.000 -2.500.000
Årsresultat 4.895.000 2.472.000 2.408.000 4.247.000 3.995.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 82.000 88.000 89.000 73.000 65.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 252.000 242.000 381.000 482.000 550.000
Sum varige driftsmidler 252.000 242.000 381.000 482.000 550.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 334.000 330.000 470.000 554.000 615.000
Varebeholdning 5.511.000 6.525.000 5.351.000 6.738.000 5.951.000
Kundefordringer 8.009.000 5.899.000 5.964.000 7.302.000 7.200.000
Andre fordringer 836.000 866.000 721.000 550.000 364.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.728.000 6.985.000 8.048.000 7.315.000 5.829.000
Sum omløpsmidler 21.085.000 20.274.000 20.084.000 21.905.000 19.345.000
Sum eiendeler 21.419.000 20.604.000 20.554.000 22.459.000 19.960.000
Sum opptjent egenkapital 6.923.000 7.028.000 11.057.000 10.649.000 9.401.000
Sum egenkapital 7.123.000 7.228.000 11.257.000 10.849.000 9.601.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4.075.000 2.758.000 2.873.000 3.059.000 2.986.000
Betalbar skatt 1.466.000 786.000 828.000 1.596.000 1.486.000
Skyldig offentlige avgifter 2.452.000 2.037.000 2.357.000 2.600.000 2.162.000
Utbytte -5.000.000 -6.500.000 -2.000.000 -3.000.000 -2.500.000
Annen kortsiktig gjeld 1.303.000 1.294.000 1.239.000 1.356.000 1.224.000
Sum kortsiktig gjeld 14.296.000 13.375.000 9.297.000 11.610.000 10.359.000
Sum gjeld og egenkapital 21.419.000 20.603.000 20.554.000 22.459.000 19.960.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.789.000 6.899.000 10.787.000 10.295.000 8.986.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1 2.2 1.9 1.9
Likviditetsgrad 2 1.1 1 1.6 1.4 1.3
Soliditet 33.3 35.1 54.8 48.3 48.1
Resultatgrad 10.9 6 5.7 10.1 10.1
Rentedekningsgrad 696.1 441.1 606.2 531.5 1372.3
Gjeldsgrad 2 1.9 0.8 1.1 1.1
Total kapitalrentabilitet 29.8 15.9 15.7 26.0 27.5
Signatur
04.09.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
04.09.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex