Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vognild Utvikling As
Juridisk navn:  Vognild Utvikling As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72423344
Sunndalsvegen 711 Sunndalsvegen 711 Fax:
7343 Vognill 7343 Vognill
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Oppdal
Org.nr: 989140566
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 10/28/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Admento As
Utvikling:
Omsetning  
  
15.4%
Resultat  
  
-140.91%
Egenkapital  
  
-4.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 4.579.000 3.968.000 4.742.000 934.000 646.000
Resultat: -45.000 110.000 1.181.000 303.000 86.000
Egenkapital: 1.606.000 1.682.000 1.589.000 738.000 517.000
Regnskap for  Vognild Utvikling As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 4.579.000 3.968.000 4.742.000 934.000 646.000
Driftskostnader -4.512.000 -3.838.000 -3.518.000 -627.000 -555.000
Driftsresultat 66.000 129.000 1.224.000 306.000 90.000
Finansinntekter 2.000 3.000 13.000 7.000 0
Finanskostnader -113.000 -23.000 -56.000 -11.000 -5.000
Finans -111.000 -20.000 -43.000 -4.000 -5.000
Resultat før skatt -45.000 110.000 1.181.000 303.000 86.000
Skattekostnad 9.000 -17.000 -330.000 -82.000 -28.000
Årsresultat -37.000 93.000 851.000 221.000 58.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 655.000 647.000 22.000 71.000 104.000
Sum omløpsmidler 5.666.000 5.031.000 5.494.000 3.270.000 795.000
Sum eiendeler 6.321.000 5.678.000 5.516.000 3.341.000 899.000
Sum opptjent egenkapital 1.006.000 1.082.000 989.000 138.000 -83.000
Sum egenkapital 1.606.000 1.682.000 1.589.000 738.000 517.000
Sum langsiktig gjeld 2.580.000 2.634.000 2.159.000 2.186.000 197.000
Sum kortsiktig gjeld 2.135.000 1.362.000 1.768.000 417.000 186.000
Sum gjeld og egenkapital 6.321.000 5.678.000 5.516.000 3.341.000 900.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.665.000 3.926.000 4.742.000 934.000 646.000
Andre inntekter 913.000 42.000 0 0 0
Driftsinntekter 4.579.000 3.968.000 4.742.000 934.000 646.000
Varekostnad -1.236.000 -1.233.000 -2.168.000 -1.000 -111.000
Lønninger -1.540.000 -1.035.000 -495.000 -219.000 -246.000
Avskrivning -68.000 -18.000 -3.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.668.000 -671.000 -394.000 -216.000 -198.000
Driftskostnader -4.512.000 -3.838.000 -3.518.000 -627.000 -555.000
Driftsresultat 66.000 129.000 1.224.000 306.000 90.000
Finansinntekter 2.000 3.000 13.000 7.000 0
Finanskostnader -113.000 -23.000 -56.000 -11.000 -5.000
Finans -111.000 -20.000 -43.000 -4.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -40.000 0 0 0 0
Årsresultat -37.000 93.000 851.000 221.000 58.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 23.000 104.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 655.000 647.000 22.000 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 655.000 647.000 22.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 49.000 0
Sum anleggsmidler 655.000 647.000 22.000 71.000 104.000
Varebeholdning 4.669.000 4.298.000 4.652.000 1.150.000 529.000
Kundefordringer 21.000 447.000 649.000 13.000 0
Andre fordringer 5.000 214.000 12.000 47.000 67.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 971.000 73.000 181.000 2.059.000 199.000
Sum omløpsmidler 5.666.000 5.031.000 5.494.000 3.270.000 795.000
Sum eiendeler 6.321.000 5.678.000 5.516.000 3.341.000 899.000
Sum opptjent egenkapital 1.006.000 1.082.000 989.000 138.000 -83.000
Sum egenkapital 1.606.000 1.682.000 1.589.000 738.000 517.000
Sum avsetninger til forpliktelser 8.000 17.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 960.000 215.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.580.000 2.634.000 2.159.000 2.186.000 197.000
Leverandørgjeld 242.000 959.000 1.391.000 349.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 307.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 140.000 101.000 27.000 49.000 163.000
Utbytte -40.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 753.000 87.000 43.000 19.000 21.000
Sum kortsiktig gjeld 2.135.000 1.362.000 1.768.000 417.000 186.000
Sum gjeld og egenkapital 6.321.000 5.678.000 5.516.000 3.341.000 900.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.531.000 3.669.000 3.726.000 2.853.000 609.000
Likviditetsgrad 1 2.7 3.7 3.1 7.8 4.3
Likviditetsgrad 2 0.5 0.5 0.5 5.1 1.5
Soliditet 25.4 29.6 28.8 22.1 57.4
Resultatgrad 1.4 3.3 25.8 32.8 13.9
Rentedekningsgrad 0.6 5.6 22.1 28.5 18.0
Gjeldsgrad 2.9 2.4 2.5 3.5 0.7
Total kapitalrentabilitet 1.1 2.3 22.4 9.4 10.0
Signatur
12.01.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
12.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex