Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vojo As
Juridisk navn:  Vojo As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Solavågsvegen 175 Solavågsvegen 175 Fax:
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 917739633
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 8/26/2016
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0
Resultat: 0 -4.000 0
Egenkapital: 21.000 21.000 24.000
Regnskap for  Vojo As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0
Finansinntekter 0 -3.000 0
Finanskostnader 0 -1.000 0
Finans 0 -4.000 0
Resultat før skatt 0 -4.000 0
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 0 -4.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 20.000 21.000 24.000
Sum eiendeler 20.000 21.000 24.000
Sum opptjent egenkapital -9.000 -9.000 -6.000
Sum egenkapital 21.000 21.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 21.000 21.000 24.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0
Finansinntekter 0 -3.000 0
Finanskostnader 0 -1.000 0
Finans 0 -4.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 0 -4.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 17.000 17.000 15.000
Kasse, bank 3.000 3.000 9.000
Sum omløpsmidler 20.000 21.000 24.000
Sum eiendeler 20.000 21.000 24.000
Sum opptjent egenkapital -9.000 -9.000 -6.000
Sum egenkapital 21.000 21.000 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 21.000 21.000 24.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 20.000 21.000 24.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0
Soliditet 1 1 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 0
Gjeldsgrad 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 0 -14.3 0
Signatur
20.09.2016
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
VOLLE JOHANNES
Prokurister
20.09.2016
STYRETS LEDER ALENE.
PROKURA
VOLLE JOHANNES
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex