Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vola AS
Juridisk navn:  Vola AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73837092
Sakslundvegen 27 Sakslundvegen 27 Fax:
7562 Saksvik 7562 Saksvik
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Malvik
Org.nr: 988968137
Aksjekapital: 300.000 NOK
Etableringsdato: 11/15/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Systemrevisjon Fosen AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-9506.9%
Egenkapital  
  
-74.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -2.786.000 -29.000 1.889.000 202.000 17.000
Egenkapital: 944.000 3.730.000 3.759.000 1.870.000 1.673.000
Regnskap for  Vola AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -25.000 -26.000 -34.000 -23.000 -16.000
Driftsresultat -25.000 -26.000 -34.000 -23.000 -16.000
Finansinntekter 74.000 16.000 1.930.000 240.000 39.000
Finanskostnader -2.836.000 -19.000 -7.000 -14.000 -7.000
Finans -2.762.000 -3.000 1.923.000 226.000 32.000
Resultat før skatt -2.786.000 -29.000 1.889.000 202.000 17.000
Skattekostnad 0 0 0 -5.000 -6.000
Årsresultat -2.786.000 -29.000 1.889.000 197.000 10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 700.000 3.462.000 3.462.000 3.643.000 393.000
Sum omløpsmidler 1.564.000 276.000 307.000 182.000 1.286.000
Sum eiendeler 2.264.000 3.738.000 3.769.000 3.825.000 1.679.000
Sum opptjent egenkapital 644.000 3.430.000 3.459.000 1.570.000 1.373.000
Sum egenkapital 944.000 3.730.000 3.759.000 1.870.000 1.673.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.320.000 8.000 9.000 1.955.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 2.264.000 3.738.000 3.768.000 3.825.000 1.679.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -25.000 -26.000 -34.000 -23.000 -16.000
Driftskostnader -25.000 -26.000 -34.000 -23.000 -16.000
Driftsresultat -25.000 -26.000 -34.000 -23.000 -16.000
Finansinntekter 74.000 16.000 1.930.000 240.000 39.000
Finanskostnader -2.836.000 -19.000 -7.000 -14.000 -7.000
Finans -2.762.000 -3.000 1.923.000 226.000 32.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.786.000 -29.000 1.889.000 197.000 10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 700.000 3.462.000 3.462.000 3.643.000 393.000
Sum anleggsmidler 700.000 3.462.000 3.462.000 3.643.000 393.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.231.000 0 0 0 0
Sum investeringer 56.000 66.000 69.000 117.000 5.000
Kasse, bank 276.000 210.000 237.000 65.000 1.280.000
Sum omløpsmidler 1.564.000 276.000 307.000 182.000 1.286.000
Sum eiendeler 2.264.000 3.738.000 3.769.000 3.825.000 1.679.000
Sum opptjent egenkapital 644.000 3.430.000 3.459.000 1.570.000 1.373.000
Sum egenkapital 944.000 3.730.000 3.759.000 1.870.000 1.673.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 4.000 6.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 5.000 6.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.317.000 4.000 4.000 1.950.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.320.000 8.000 9.000 1.955.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 2.264.000 3.738.000 3.768.000 3.825.000 1.679.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 244.000 268.000 298.000 -1.773.000 1.280.000
Likviditetsgrad 1 1.2 34.5 34.1 0.1 214.3
Likviditetsgrad 2 1.2 34.5 34.1 0.1 214.4
Soliditet 41.7 99.8 99.8 48.9 99.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -1.4 -4.9 15.5 3.3
Gjeldsgrad 1.4 0 0 1.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 2.2 -0.3 50.3 5.7 1.4
Signatur
15.10.2007
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex