Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vold Industrier As
Juridisk navn:  Vold Industrier As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Tueveien 12 Tueveien 12 Fax:
4375 Hellvik 4375 Hellvik
Fylke: Kommune:
Rogaland Eigersund
Org.nr: 993363286
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 9/16/2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kallesten Revisjon Og Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
409.8%
Resultat  
  
275.09%
Egenkapital  
  
-0.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 260.000 51.000 112.000 776.000 492.000
Resultat: 1.009.000 269.000 303.000 1.292.000 1.304.000
Egenkapital: 3.513.000 3.532.000 3.252.000 3.952.000 4.797.000
Regnskap for  Vold Industrier As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 260.000 51.000 112.000 776.000 492.000
Driftskostnader -156.000 -103.000 -95.000 -265.000 -647.000
Driftsresultat 105.000 -52.000 17.000 512.000 -154.000
Finansinntekter 904.000 321.000 287.000 781.000 1.459.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 904.000 321.000 287.000 781.000 1.459.000
Resultat før skatt 1.009.000 269.000 303.000 1.292.000 1.304.000
Skattekostnad -29.000 11.000 -3.000 -137.000 7.000
Årsresultat 981.000 280.000 300.000 1.155.000 1.312.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.815.000 2.344.000 2.390.000 2.522.000 2.624.000
Sum omløpsmidler 2.338.000 1.308.000 2.031.000 3.929.000 3.684.000
Sum eiendeler 6.153.000 3.652.000 4.421.000 6.451.000 6.308.000
Sum opptjent egenkapital 3.305.000 3.324.000 3.044.000 3.744.000 4.588.000
Sum egenkapital 3.513.000 3.532.000 3.252.000 3.952.000 4.797.000
Sum langsiktig gjeld 70.000 96.000 130.000 148.000 110.000
Sum kortsiktig gjeld 2.569.000 23.000 1.038.000 2.352.000 1.402.000
Sum gjeld og egenkapital 6.152.000 3.651.000 4.420.000 6.452.000 6.308.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 260.000 51.000 9.000 407.000 492.000
Andre inntekter 0 0 103.000 369.000 0
Driftsinntekter 260.000 51.000 112.000 776.000 492.000
Varekostnad -82.000 -14.000 0 -13.000 -303.000
Lønninger 0 0 0 0 -1.000
Avskrivning -41.000 -46.000 -59.000 -133.000 -195.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -33.000 -43.000 -36.000 -119.000 -148.000
Driftskostnader -156.000 -103.000 -95.000 -265.000 -647.000
Driftsresultat 105.000 -52.000 17.000 512.000 -154.000
Finansinntekter 904.000 321.000 287.000 781.000 1.459.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 904.000 321.000 287.000 781.000 1.459.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 0 -1.000.000 -2.000.000 -1.200.000
Årsresultat 981.000 280.000 300.000 1.155.000 1.312.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 95.000 131.000 172.000 248.000 1.130.000
Driftsløsøre 24.000 29.000 33.000 38.000 0
Sum varige driftsmidler 119.000 160.000 206.000 286.000 1.130.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.696.000 2.184.000 2.184.000 2.236.000 1.494.000
Sum anleggsmidler 3.815.000 2.344.000 2.390.000 2.522.000 2.624.000
Varebeholdning 346.000 346.000 346.000 346.000 346.000
Kundefordringer 15.000 0 0 38.000 0
Andre fordringer 900.000 318.000 282.000 552.000 1.558.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 977.000 644.000 1.403.000 2.994.000 1.780.000
Sum omløpsmidler 2.338.000 1.308.000 2.031.000 3.929.000 3.684.000
Sum eiendeler 6.153.000 3.652.000 4.421.000 6.451.000 6.308.000
Sum opptjent egenkapital 3.305.000 3.324.000 3.044.000 3.744.000 4.588.000
Sum egenkapital 3.513.000 3.532.000 3.252.000 3.952.000 4.797.000
Sum avsetninger til forpliktelser 70.000 96.000 130.000 148.000 110.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 70.000 96.000 130.000 148.000 110.000
Leverandørgjeld 0 0 6.000 27.000 32.000
Betalbar skatt 55.000 23.000 21.000 99.000 0
Skyldig offentlige avgifter 14.000 0 0 183.000 126.000
Utbytte -1.000.000 0 -1.000.000 -2.000.000 -1.200.000
Annen kortsiktig gjeld 1.500.000 0 12.000 44.000 44.000
Sum kortsiktig gjeld 2.569.000 23.000 1.038.000 2.352.000 1.402.000
Sum gjeld og egenkapital 6.152.000 3.651.000 4.420.000 6.452.000 6.308.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -231.000 1.285.000 993.000 1.577.000 2.282.000
Likviditetsgrad 1 0.9 56.9 2 1.7 2.6
Likviditetsgrad 2 0.8 41.8 1.6 1.6 2.4
Soliditet 57.1 96.7 73.6 61.3 76.0
Resultatgrad 40.4 15.2 66.0 -31.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.8 0 0.4 0.6 0.3
Total kapitalrentabilitet 16.4 7.4 6.9 20.0 20.7
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER OG 2 STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex