Volla Rør AS
Juridisk navn:  Volla Rør AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63845200
Prestmåsan 2A Prestmåsan 2A Fax: 63845201
2020 Skedsmokorset 2020 Skedsmokorset
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 958376030
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 6/18/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Slm Revisjon As
Regnskapsfører: Dine Økonomer As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.13%
Resultat  
  
-7.66%
Egenkapital  
  
-38.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 15.772.000 15.596.000 15.165.000 14.578.000 11.831.000
Resultat: 3.809.000 4.125.000 4.130.000 3.757.000 3.262.000
Egenkapital: 445.000 720.000 688.000 592.000 555.000
Regnskap for  Volla Rør AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 15.772.000 15.596.000 15.165.000 14.578.000 11.831.000
Driftskostnader -11.983.000 -11.490.000 -11.053.000 -10.852.000 -8.606.000
Driftsresultat 3.789.000 4.105.000 4.112.000 3.724.000 3.224.000
Finansinntekter 21.000 20.000 20.000 33.000 40.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 0 -2.000
Finans 20.000 20.000 19.000 33.000 38.000
Resultat før skatt 3.809.000 4.125.000 4.130.000 3.757.000 3.262.000
Skattekostnad -884.000 -993.000 -1.035.000 -1.020.000 -884.000
Årsresultat 2.925.000 3.132.000 3.095.000 2.737.000 2.378.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 661.000 290.000 346.000 174.000 166.000
Sum omløpsmidler 5.414.000 5.675.000 5.282.000 5.822.000 4.284.000
Sum eiendeler 6.075.000 5.965.000 5.628.000 5.996.000 4.450.000
Sum opptjent egenkapital 345.000 620.000 588.000 492.000 455.000
Sum egenkapital 445.000 720.000 688.000 592.000 555.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.631.000 5.245.000 4.941.000 5.404.000 3.895.000
Sum gjeld og egenkapital 6.076.000 5.965.000 5.629.000 5.996.000 4.450.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.772.000 15.596.000 15.165.000 14.578.000 11.772.000
Andre inntekter 0 0 0 0 58.000
Driftsinntekter 15.772.000 15.596.000 15.165.000 14.578.000 11.831.000
Varekostnad -7.785.000 -7.420.000 -7.851.000 -8.158.000 -5.502.000
Lønninger -2.866.000 -2.983.000 -2.364.000 -2.188.000 -2.077.000
Avskrivning -137.000 -72.000 -100.000 -54.000 -82.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.195.000 -1.015.000 -738.000 -452.000 -945.000
Driftskostnader -11.983.000 -11.490.000 -11.053.000 -10.852.000 -8.606.000
Driftsresultat 3.789.000 4.105.000 4.112.000 3.724.000 3.224.000
Finansinntekter 21.000 20.000 20.000 33.000 40.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 0 -2.000
Finans 20.000 20.000 19.000 33.000 38.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -3.200.000 -3.100.000 -3.000.000 -2.700.000 -2.000.000
Årsresultat 2.925.000 3.132.000 3.095.000 2.737.000 2.378.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 122.000 56.000 40.000 46.000 54.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 520.000 214.000 286.000 109.000 92.000
Sum varige driftsmidler 520.000 214.000 286.000 109.000 92.000
Sum finansielle anleggsmidler 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Sum anleggsmidler 661.000 290.000 346.000 174.000 166.000
Varebeholdning 37.000 66.000 34.000 31.000 54.000
Kundefordringer 1.020.000 1.137.000 1.007.000 2.694.000 977.000
Andre fordringer 320.000 94.000 508.000 60.000 47.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.037.000 4.379.000 3.734.000 3.037.000 3.206.000
Sum omløpsmidler 5.414.000 5.675.000 5.282.000 5.822.000 4.284.000
Sum eiendeler 6.075.000 5.965.000 5.628.000 5.996.000 4.450.000
Sum opptjent egenkapital 345.000 620.000 588.000 492.000 455.000
Sum egenkapital 445.000 720.000 688.000 592.000 555.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.200.000 3.100.000 3.000.000 2.700.000 2.000.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 256.000 155.000 191.000 837.000 384.000
Betalbar skatt 950.000 1.008.000 1.029.000 1.012.000 874.000
Skyldig offentlige avgifter 475.000 558.000 474.000 597.000 399.000
Utbytte -3.200.000 -3.100.000 -3.000.000 -2.700.000 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 751.000 424.000 246.000 258.000 238.000
Sum kortsiktig gjeld 5.631.000 5.245.000 4.941.000 5.404.000 3.895.000
Sum gjeld og egenkapital 6.076.000 5.965.000 5.629.000 5.996.000 4.450.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -217.000 430.000 341.000 418.000 389.000
Likviditetsgrad 1 1 1.1 1.1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1 1.1 1.1 1.1 1.1
Soliditet 7.3 12.1 12.2 9.9 12.5
Resultatgrad 2 26.3 27.1 25.5 27.3
Rentedekningsgrad 3 4 1632.0
Gjeldsgrad 12.7 7.3 7.2 9.1 7.0
Total kapitalrentabilitet 62.7 69.2 73.4 62.7 73.3
Signatur
07.04.2011
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
07.04.2011
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex