Vollajordet Fus Barnehage AS
Juridisk navn:  Vollajordet Fus Barnehage AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 420 Vollajordet Fax:
5501 Haugesund 1940 Bjørkelangen
Fylke: Kommune:
Viken Aurskog-Høland
Org.nr: 991890955
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/5/2007
Foretakstype: AS
Tidligere navn: vollajordet barnehage as
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Tb Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
1975.24%
Egenkapital  
  
267.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.095.000 0 0 0 0
Resultat: 1.969.000 -105.000 -102.000 -106.000 -115.000
Egenkapital: 961.000 -575.000 -486.000 -400.000 -314.000
Regnskap for  Vollajordet Fus Barnehage AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.095.000 0 0 0 0
Driftskostnader -24.000 -3.000 -3.000 -4.000 -8.000
Driftsresultat 2.070.000 -3.000 -3.000 -4.000 -8.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -101.000 -102.000 -99.000 -103.000 -108.000
Finans -101.000 -102.000 -99.000 -103.000 -108.000
Resultat før skatt 1.969.000 -105.000 -102.000 -106.000 -115.000
Skattekostnad -433.000 16.000 17.000 20.000 20.000
Årsresultat 1.536.000 -90.000 -85.000 -86.000 -95.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 2.117.000 2.101.000 2.084.000 2.064.000
Sum omløpsmidler 1.203.000 28.000 32.000 35.000 39.000
Sum eiendeler 1.203.000 2.145.000 2.133.000 2.119.000 2.103.000
Sum opptjent egenkapital 861.000 -675.000 -586.000 -500.000 -414.000
Sum egenkapital 961.000 -575.000 -486.000 -400.000 -314.000
Sum langsiktig gjeld 0 2.721.000 2.619.000 2.520.000 2.309.000
Sum kortsiktig gjeld 243.000 0 0 0 108.000
Sum gjeld og egenkapital 1.204.000 2.146.000 2.133.000 2.120.000 2.103.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.094.000 0 0 0 0
Andre inntekter 1.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.095.000 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -24.000 -3.000 -3.000 -4.000 -8.000
Driftskostnader -24.000 -3.000 -3.000 -4.000 -8.000
Driftsresultat 2.070.000 -3.000 -3.000 -4.000 -8.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -101.000 -102.000 -99.000 -103.000 -108.000
Finans -101.000 -102.000 -99.000 -103.000 -108.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.536.000 -90.000 -85.000 -86.000 -95.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 190.000 175.000 158.000 138.000
Fast eiendom 0 1.926.000 1.926.000 1.926.000 1.926.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 1.926.000 1.926.000 1.926.000 1.926.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 2.117.000 2.101.000 2.084.000 2.064.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.186.000 11.000 15.000 18.000 22.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 18.000 17.000 17.000 17.000 17.000
Sum omløpsmidler 1.203.000 28.000 32.000 35.000 39.000
Sum eiendeler 1.203.000 2.145.000 2.133.000 2.119.000 2.103.000
Sum opptjent egenkapital 861.000 -675.000 -586.000 -500.000 -414.000
Sum egenkapital 961.000 -575.000 -486.000 -400.000 -314.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 2.721.000 2.619.000 2.520.000 2.309.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 243.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 108.000
Sum kortsiktig gjeld 243.000 0 0 0 108.000
Sum gjeld og egenkapital 1.204.000 2.146.000 2.133.000 2.120.000 2.103.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 960.000 28.000 32.000 35.000 -69.000
Likviditetsgrad 1 5 0.4
Likviditetsgrad 2 5 0 0 0 0.4
Soliditet 79.8 -26.8 -22.8 -18.9 -14.9
Resultatgrad 98.8
Rentedekningsgrad 20.5 -0.1
Gjeldsgrad 0.3 -4.7 -5.4 -6.3 -7.7
Total kapitalrentabilitet 171.9 -0.1 -0.1 -0.2 -0.4
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex