Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vormstad Utbyggingsselskap AS
Juridisk navn:  Vormstad Utbyggingsselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72489445
Emmavegen 35 Emmavegen 35 Fax: 72489300
7300 Orkanger 7300 Orkanger
Fylke: Kommune:
Trøndelag Orkland 
Org.nr: 986957936
Aksjekapital: 225.000 NOK
Etableringsdato: 5/21/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Orkdal Regnskapskontor Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-76.5%
Resultat  
  
-100.04%
Egenkapital  
  
-91.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 235.000 1.000.000 950.000 721.000 977.000
Resultat: -5.000 13.349.000 908.000 427.000 4.000
Egenkapital: 1.220.000 14.192.000 1.007.000 139.000 -288.000
Regnskap for  Vormstad Utbyggingsselskap AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 235.000 1.000.000 950.000 721.000 977.000
Driftskostnader -247.000 -318.000 -55.000 -261.000 -641.000
Driftsresultat -12.000 682.000 895.000 459.000 336.000
Finansinntekter 76.000 12.695.000 28.000 161.000 5.000
Finanskostnader -69.000 -28.000 -15.000 -192.000 -337.000
Finans 7.000 12.667.000 13.000 -31.000 -332.000
Resultat før skatt -5.000 13.349.000 908.000 427.000 4.000
Skattekostnad -29.000 -164.000 -40.000 0 0
Årsresultat -35.000 13.186.000 868.000 427.000 4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.089.000 1.926.000 1.298.000 2.160.000 3.449.000
Sum omløpsmidler 1.016.000 14.742.000 1.167.000 1.011.000 1.132.000
Sum eiendeler 5.105.000 16.668.000 2.465.000 3.171.000 4.581.000
Sum opptjent egenkapital -4.513.000 13.967.000 782.000 -86.000 -513.000
Sum egenkapital 1.220.000 14.192.000 1.007.000 139.000 -288.000
Sum langsiktig gjeld 3.721.000 480.000 1.297.000 3.029.000 4.865.000
Sum kortsiktig gjeld 164.000 1.996.000 162.000 3.000 4.000
Sum gjeld og egenkapital 5.105.000 16.668.000 2.466.000 3.171.000 4.581.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 235.000 1.000.000 0 0 539.000
Andre inntekter 0 0 950.000 721.000 438.000
Driftsinntekter 235.000 1.000.000 950.000 721.000 977.000
Varekostnad -41.000 -260.000 0 0 -250.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 -30.000 -101.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -206.000 -58.000 -55.000 -231.000 -290.000
Driftskostnader -247.000 -318.000 -55.000 -261.000 -641.000
Driftsresultat -12.000 682.000 895.000 459.000 336.000
Finansinntekter 76.000 12.695.000 28.000 161.000 5.000
Finanskostnader -69.000 -28.000 -15.000 -192.000 -337.000
Finans 7.000 12.667.000 13.000 -31.000 -332.000
Konsernbidrag -99.000 -518.000 -121.000 0 0
Utbytte -12.938.000 0 0 0 0
Årsresultat -35.000 13.186.000 868.000 427.000 4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 1.000.000 2.294.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 1.000.000 2.294.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.089.000 1.926.000 1.298.000 1.160.000 1.155.000
Sum anleggsmidler 4.089.000 1.926.000 1.298.000 2.160.000 3.449.000
Varebeholdning 0 0 855.000 855.000 855.000
Kundefordringer 75.000 281.000 0 0 0
Andre fordringer 0 14.002.000 300.000 7.000 6.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 941.000 0 12.000 149.000 271.000
Sum omløpsmidler 1.016.000 14.742.000 1.167.000 1.011.000 1.132.000
Sum eiendeler 5.105.000 16.668.000 2.465.000 3.171.000 4.581.000
Sum opptjent egenkapital -4.513.000 13.967.000 782.000 -86.000 -513.000
Sum egenkapital 1.220.000 14.192.000 1.007.000 139.000 -288.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 128.000 1.810.000 162.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.721.000 480.000 1.297.000 3.029.000 4.865.000
Leverandørgjeld 0 6.000 0 3.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 36.000 0 0 0 0
Utbytte -12.938.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 180.000 0 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 164.000 1.996.000 162.000 3.000 4.000
Sum gjeld og egenkapital 5.105.000 16.668.000 2.466.000 3.171.000 4.581.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 852.000 12.746.000 1.005.000 1.008.000 1.128.000
Likviditetsgrad 1 6.2 7.4 7.2 337.0 283.0
Likviditetsgrad 2 6.2 7.4 1.9 52.1 69.3
Soliditet 23.9 85.1 40.8 4.4 -6.3
Resultatgrad -5.1 68.2 94.2 63.7 34.4
Rentedekningsgrad -0.2 24.4 59.7 3.2 1.0
Gjeldsgrad 3.2 0.2 1.4 21.8 -16.9
Total kapitalrentabilitet 1.3 80.3 37.4 19.6 7.4
Signatur
24.08.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex