Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Voss Kulde As
Juridisk navn:  Voss Kulde As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48112219
Nedkvitnesvegen 108 Nedkvitnesvegen 108 Fax:
5710 Skulestadmo 5710 Skulestadmo
Fylke: Kommune:
Vestland Voss
Org.nr: 916665431
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/25/2016
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-60.84%
Resultat  
  
64%
Egenkapital  
  
88.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 65.000 166.000 463.000 226.000 226.000
Resultat: 41.000 25.000 -22.000 5.000 5.000
Egenkapital: 68.000 36.000 12.000 34.000 34.000
Regnskap for  Voss Kulde As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 65.000 166.000 463.000 226.000 226.000
Driftskostnader -24.000 -141.000 -483.000 -221.000 -221.000
Driftsresultat 41.000 25.000 -21.000 5.000 5.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -2.000 0 0
Finans 0 0 -2.000 0 0
Resultat før skatt 41.000 25.000 -22.000 5.000 5.000
Skattekostnad -9.000 -1.000 0 -1.000 -1.000
Årsresultat 32.000 24.000 -22.000 4.000 4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 118.000 106.000 81.000 177.000 177.000
Sum eiendeler 118.000 106.000 81.000 177.000 177.000
Sum opptjent egenkapital 38.000 6.000 -18.000 4.000 4.000
Sum egenkapital 68.000 36.000 12.000 34.000 34.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 50.000 70.000 69.000 143.000 143.000
Sum gjeld og egenkapital 118.000 106.000 81.000 177.000 177.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 65.000 166.000 463.000 226.000 226.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 65.000 166.000 463.000 226.000 226.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 28.000 -83.000 -410.000 -185.000 -185.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -52.000 -58.000 -73.000 -36.000 -36.000
Driftskostnader -24.000 -141.000 -483.000 -221.000 -221.000
Driftsresultat 41.000 25.000 -21.000 5.000 5.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -2.000 0 0
Finans 0 0 -2.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 32.000 24.000 -22.000 4.000 4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 81.000 0 0 61.000 61.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 36.000 105.000 81.000 116.000 116.000
Sum omløpsmidler 118.000 106.000 81.000 177.000 177.000
Sum eiendeler 118.000 106.000 81.000 177.000 177.000
Sum opptjent egenkapital 38.000 6.000 -18.000 4.000 4.000
Sum egenkapital 68.000 36.000 12.000 34.000 34.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 9.000 1.000 0 1.000 1.000
Skyldig offentlige avgifter 16.000 39.000 69.000 125.000 125.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 24.000 30.000 0 17.000 17.000
Sum kortsiktig gjeld 50.000 70.000 69.000 143.000 143.000
Sum gjeld og egenkapital 118.000 106.000 81.000 177.000 177.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 68.000 36.000 12.000 34.000 34.000
Likviditetsgrad 1 2.4 1.5 1.2 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 2.4 1.5 1.2 1.2 1.3
Soliditet 57.6 3 14.8 19.2 19.2
Resultatgrad 63.1 15.1 -4.5 2.2 2.2
Rentedekningsgrad -10.5
Gjeldsgrad 0.7 1.9 5.8 4.2 4.2
Total kapitalrentabilitet 34.7 23.6 -25.9 2.8 2.8
Signatur
26.02.2016
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex