Vossafjell AS
Juridisk navn:  Vossafjell AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56529580
Skulegata 11A 3 Høgd Skulegata 11A 3 Høgd Fax: 56529581
5700 Voss 5700 Voss
Fylke: Kommune:
Vestland Voss
Org.nr: 881564262
Aksjekapital: 227.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 2/9/2000 1
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.76%
Resultat  
  
-45.35%
Egenkapital  
  
9.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 707.000 688.000 660.000 482.000 274.000
Resultat: 47.000 86.000 65.000 95.000 2.000
Egenkapital: 439.000 402.000 336.000 287.000 193.000
Regnskap for  Vossafjell AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 707.000 688.000 660.000 482.000 274.000
Driftskostnader -655.000 -602.000 -596.000 -388.000 -272.000
Driftsresultat 52.000 85.000 64.000 94.000 2.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader -6.000 0 0 0 0
Finans -5.000 1.000 1.000 0 0
Resultat før skatt 47.000 86.000 65.000 95.000 2.000
Skattekostnad -10.000 -20.000 -16.000 -1.000 0
Årsresultat 37.000 66.000 49.000 94.000 2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 0
Sum omløpsmidler 516.000 584.000 550.000 323.000 273.000
Sum eiendeler 517.000 585.000 551.000 324.000 273.000
Sum opptjent egenkapital 212.000 175.000 109.000 60.000 -34.000
Sum egenkapital 439.000 402.000 336.000 287.000 193.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 78.000 183.000 215.000 37.000 80.000
Sum gjeld og egenkapital 517.000 585.000 551.000 324.000 273.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 707.000 688.000 660.000 482.000 274.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 707.000 688.000 660.000 482.000 274.000
Varekostnad -87.000 -181.000 -147.000 -186.000 -78.000
Lønninger -372.000 -268.000 -223.000 -100.000 -114.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -196.000 -153.000 -226.000 -102.000 -80.000
Driftskostnader -655.000 -602.000 -596.000 -388.000 -272.000
Driftsresultat 52.000 85.000 64.000 94.000 2.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader -6.000 0 0 0 0
Finans -5.000 1.000 1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 37.000 66.000 49.000 94.000 2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 0
Sum anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 12.000 153.000 99.000 0 0
Andre fordringer 1.000 8.000 8.000 0 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 504.000 423.000 443.000 323.000 272.000
Sum omløpsmidler 516.000 584.000 550.000 323.000 273.000
Sum eiendeler 517.000 585.000 551.000 324.000 273.000
Sum opptjent egenkapital 212.000 175.000 109.000 60.000 -34.000
Sum egenkapital 439.000 402.000 336.000 287.000 193.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 20.000 103.000 140.000 27.000 65.000
Betalbar skatt 10.000 20.000 16.000 1.000 0
Skyldig offentlige avgifter 11.000 29.000 42.000 2.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 37.000 31.000 17.000 8.000 15.000
Sum kortsiktig gjeld 78.000 183.000 215.000 37.000 80.000
Sum gjeld og egenkapital 517.000 585.000 551.000 324.000 273.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 438.000 401.000 335.000 286.000 193.000
Likviditetsgrad 1 6.6 3.2 2.6 8.7 3.4
Likviditetsgrad 2 6.6 3.2 2.6 8.7 3.5
Soliditet 84.9 68.7 6 88.6 70.7
Resultatgrad 7.4 12.4 9.7 19.5 0.7
Rentedekningsgrad 8.7
Gjeldsgrad 0.2 0.5 0.6 0.1 0.4
Total kapitalrentabilitet 10.3 14.7 11.8 2 0.7
Signatur
04.11.2013
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex