Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vrengen Maritime As
Juridisk navn:  Vrengen Maritime As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33303512
Ferjeodden 14 Ferjeodden 14 Fax: 33303501
3145 Tjøme 3145 Tjøme
Fylke: Kommune:
Vestfold Tjøme
Org.nr: 979178182
Aksjekapital: 2.600.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 8/18/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.31%
Resultat  
  
33.33%
Egenkapital  
  
0.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2012 2011 2010 2009 2008
Omsetning: 11.654.000 11.929.000 10.610.000 11.400.000 11.483.000
Resultat: 12.000 9.000 49.000 289.000 217.000
Egenkapital: 1.872.000 1.865.000 1.860.000 1.834.000 1.631.000
Regnskap for  Vrengen Maritime As
Resultat 2012 2011 2010 2009 2008
Driftsinntekter 11.654.000 11.929.000 10.610.000 11.400.000 11.483.000
Driftskostnader -11.463.000 -11.724.000 -10.400.000 -10.980.000 -11.110.000
Driftsresultat 192.000 205.000 209.000 419.000 372.000
Finansinntekter 44.000 9.000 15.000 37.000 8.000
Finanskostnader -224.000 -205.000 -175.000 -167.000 -163.000
Finans -180.000 -196.000 -160.000 -130.000 -155.000
Resultat før skatt 12.000 9.000 49.000 289.000 217.000
Skattekostnad -5.000 -5.000 -23.000 -86.000 -69.000
Årsresultat 7.000 5.000 26.000 203.000 148.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.504.000 1.462.000 1.254.000 1.622.000 755.000
Sum omløpsmidler 4.013.000 4.010.000 3.566.000 3.502.000 3.185.000
Sum eiendeler 5.517.000 5.472.000 4.820.000 5.124.000 3.940.000
Sum opptjent egenkapital 772.000 765.000 760.000 734.000 531.000
Sum egenkapital 1.872.000 1.865.000 1.860.000 1.834.000 1.631.000
Sum langsiktig gjeld 471.000 848.000 1.008.000 1.458.000 627.000
Sum kortsiktig gjeld 3.175.000 2.759.000 1.952.000 1.831.000 1.683.000
Sum gjeld og egenkapital 5.518.000 5.472.000 4.820.000 5.123.000 3.941.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.654.000 11.929.000 10.610.000 11.381.000 11.445.000
Andre inntekter 0 0 0 20.000 37.000
Driftsinntekter 11.654.000 11.929.000 10.610.000 11.400.000 11.483.000
Varekostnad -3.418.000 -3.880.000 -2.958.000 -3.394.000 -3.316.000
Lønninger -4.601.000 -4.581.000 -4.070.000 -4.180.000 -4.436.000
Avskrivning -105.000 -139.000 -212.000 -238.000 -225.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.339.000 -3.124.000 -3.160.000 -3.168.000 -3.133.000
Driftskostnader -11.463.000 -11.724.000 -10.400.000 -10.980.000 -11.110.000
Driftsresultat 192.000 205.000 209.000 419.000 372.000
Finansinntekter 44.000 9.000 15.000 37.000 8.000
Finanskostnader -224.000 -205.000 -175.000 -167.000 -163.000
Finans -180.000 -196.000 -160.000 -130.000 -155.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 7.000 5.000 26.000 203.000 148.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 80.000 76.000 70.000 50.000 36.000
Fast eiendom 0 6.000 12.000 19.000 26.000
Maskiner anlegg 0 0 227.000 0 653.000
Driftsløsøre 139.000 95.000 0 408.000 0
Sum varige driftsmidler 139.000 100.000 239.000 427.000 679.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.285.000 1.285.000 945.000 1.145.000 40.000
Sum anleggsmidler 1.504.000 1.462.000 1.254.000 1.622.000 755.000
Varebeholdning 1.438.000 1.103.000 1.091.000 1.102.000 1.014.000
Kundefordringer 1.993.000 2.198.000 2.048.000 2.026.000 1.903.000
Andre fordringer 343.000 356.000 285.000 213.000 106.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 239.000 352.000 141.000 161.000 162.000
Sum omløpsmidler 4.013.000 4.010.000 3.566.000 3.502.000 3.185.000
Sum eiendeler 5.517.000 5.472.000 4.820.000 5.124.000 3.940.000
Sum opptjent egenkapital 772.000 765.000 760.000 734.000 531.000
Sum egenkapital 1.872.000 1.865.000 1.860.000 1.834.000 1.631.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 800.000 906.000 508.000 42.000 327.000
Sum langsiktig gjeld 471.000 848.000 1.008.000 1.458.000 627.000
Leverandørgjeld 817.000 354.000 234.000 515.000 33.000
Betalbar skatt 9.000 10.000 43.000 99.000 68.000
Skyldig offentlige avgifter 1.150.000 1.106.000 800.000 820.000 890.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 400.000 384.000 367.000 355.000 364.000
Sum kortsiktig gjeld 3.175.000 2.759.000 1.952.000 1.831.000 1.683.000
Sum gjeld og egenkapital 5.518.000 5.472.000 4.820.000 5.123.000 3.941.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 838.000 1.251.000 1.614.000 1.671.000 1.502.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.5 1.8 1.9 1.9
Likviditetsgrad 2 0.9 1.1 1.3 1.4 1.3
Soliditet 33.9 34.1 38.6 35.8 41.4
Resultatgrad 1.6 1.7 2.0 3.7 3.2
Rentedekningsgrad 1.1 1.0 1.3 2.7 2.3
Gjeldsgrad 1.9 1.9 1.6 1.8 1.4
Total kapitalrentabilitet 4.3 3.9 4.6 8.9 9.6
Signatur
26.09.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.09.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Auditor Notes for 2010
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex