Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vrengen Maritime As
Juridisk navn:  Vrengen Maritime As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33303512
Ferjeodden 14 Ferjeodden 14 Fax: 33303501
3145 Tjøme 3145 Tjøme
Fylke: Kommune:
Vestfold Tjøme
Org.nr: 979178182
Aksjekapital: 2.600.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 8/18/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.66%
Resultat  
  
-12508.33%
Egenkapital  
  
-79.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2013 2012 2011 2010 2009
Omsetning: 9.945.000 11.654.000 11.929.000 10.610.000 11.400.000
Resultat: -1.489.000 12.000 9.000 49.000 289.000
Egenkapital: 382.000 1.872.000 1.865.000 1.860.000 1.834.000
Regnskap for  Vrengen Maritime As
Resultat 2013 2012 2011 2010 2009
Driftsinntekter 9.945.000 11.654.000 11.929.000 10.610.000 11.400.000
Driftskostnader -10.465.000 -11.463.000 -11.724.000 -10.400.000 -10.980.000
Driftsresultat -520.000 192.000 205.000 209.000 419.000
Finansinntekter 48.000 44.000 9.000 15.000 37.000
Finanskostnader -1.017.000 -224.000 -205.000 -175.000 -167.000
Finans -969.000 -180.000 -196.000 -160.000 -130.000
Resultat før skatt -1.489.000 12.000 9.000 49.000 289.000
Skattekostnad -1.000 -5.000 -5.000 -23.000 -86.000
Årsresultat -1.490.000 7.000 5.000 26.000 203.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 731.000 1.504.000 1.462.000 1.254.000 1.622.000
Sum omløpsmidler 3.778.000 4.013.000 4.010.000 3.566.000 3.502.000
Sum eiendeler 4.509.000 5.517.000 5.472.000 4.820.000 5.124.000
Sum opptjent egenkapital -718.000 772.000 765.000 760.000 734.000
Sum egenkapital 382.000 1.872.000 1.865.000 1.860.000 1.834.000
Sum langsiktig gjeld 1.373.000 471.000 848.000 1.008.000 1.458.000
Sum kortsiktig gjeld 2.753.000 3.175.000 2.759.000 1.952.000 1.831.000
Sum gjeld og egenkapital 4.508.000 5.518.000 5.472.000 4.820.000 5.123.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.945.000 11.654.000 11.929.000 10.610.000 11.381.000
Andre inntekter 0 0 0 0 20.000
Driftsinntekter 9.945.000 11.654.000 11.929.000 10.610.000 11.400.000
Varekostnad -3.023.000 -3.418.000 -3.880.000 -2.958.000 -3.394.000
Lønninger -4.037.000 -4.601.000 -4.581.000 -4.070.000 -4.180.000
Avskrivning -54.000 -105.000 -139.000 -212.000 -238.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.351.000 -3.339.000 -3.124.000 -3.160.000 -3.168.000
Driftskostnader -10.465.000 -11.463.000 -11.724.000 -10.400.000 -10.980.000
Driftsresultat -520.000 192.000 205.000 209.000 419.000
Finansinntekter 48.000 44.000 9.000 15.000 37.000
Finanskostnader -1.017.000 -224.000 -205.000 -175.000 -167.000
Finans -969.000 -180.000 -196.000 -160.000 -130.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.490.000 7.000 5.000 26.000 203.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 79.000 80.000 76.000 70.000 50.000
Fast eiendom 0 0 6.000 12.000 19.000
Maskiner anlegg 86.000 0 0 227.000 0
Driftsløsøre 0 139.000 95.000 0 408.000
Sum varige driftsmidler 86.000 139.000 100.000 239.000 427.000
Sum finansielle anleggsmidler 566.000 1.285.000 1.285.000 945.000 1.145.000
Sum anleggsmidler 731.000 1.504.000 1.462.000 1.254.000 1.622.000
Varebeholdning 1.617.000 1.438.000 1.103.000 1.091.000 1.102.000
Kundefordringer 933.000 1.993.000 2.198.000 2.048.000 2.026.000
Andre fordringer 1.097.000 343.000 356.000 285.000 213.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 131.000 239.000 352.000 141.000 161.000
Sum omløpsmidler 3.778.000 4.013.000 4.010.000 3.566.000 3.502.000
Sum eiendeler 4.509.000 5.517.000 5.472.000 4.820.000 5.124.000
Sum opptjent egenkapital -718.000 772.000 765.000 760.000 734.000
Sum egenkapital 382.000 1.872.000 1.865.000 1.860.000 1.834.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.192.000 800.000 906.000 508.000 42.000
Sum langsiktig gjeld 1.373.000 471.000 848.000 1.008.000 1.458.000
Leverandørgjeld 379.000 817.000 354.000 234.000 515.000
Betalbar skatt 0 9.000 10.000 43.000 99.000
Skyldig offentlige avgifter 781.000 1.150.000 1.106.000 800.000 820.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 401.000 400.000 384.000 367.000 355.000
Sum kortsiktig gjeld 2.753.000 3.175.000 2.759.000 1.952.000 1.831.000
Sum gjeld og egenkapital 4.508.000 5.518.000 5.472.000 4.820.000 5.123.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.025.000 838.000 1.251.000 1.614.000 1.671.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.3 1.5 1.8 1.9
Likviditetsgrad 2 0.8 0.9 1.1 1.3 1.4
Soliditet 8.5 33.9 34.1 38.6 35.8
Resultatgrad -5.2 1.6 1.7 2.0 3.7
Rentedekningsgrad -0.5 1.1 1.0 1.3 2.7
Gjeldsgrad 10.8 1.9 1.9 1.6 1.8
Total kapitalrentabilitet -10.5 4.3 3.9 4.6 8.9
Signatur
26.09.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.09.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex