Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vrengen Maritime AS
Juridisk navn:  Vrengen Maritime AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33392260
Ferjeodden 14 Sundene Fax:
3145 Tjøme 3145 Tjøme
Fylke: Kommune:
Vestfold Tjøme
Org.nr: 977386470
Aksjekapital: 1.232.500 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 4/16/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
34.66%
Resultat  
  
-220.82%
Egenkapital  
  
-51.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2012 2011 2010 2009 2008
Omsetning: 19.723.000 14.647.000 9.389.000 3.610.000 3.767.000
Resultat: -528.000 437.000 -348.000 -509.000 -82.000
Egenkapital: 490.000 1.018.000 73.000 421.000 742.000
Regnskap for  Vrengen Maritime AS
Resultat 2012 2011 2010 2009 2008
Driftsinntekter 19.723.000 14.647.000 9.389.000 3.610.000 3.767.000
Driftskostnader -20.054.000 -14.118.000 -9.651.000 -4.106.000 -3.828.000
Driftsresultat -332.000 530.000 -262.000 -497.000 -60.000
Finansinntekter 7.000 1.000 6.000 11.000 12.000
Finanskostnader -204.000 -93.000 -91.000 -23.000 -34.000
Finans -197.000 -92.000 -85.000 -12.000 -22.000
Resultat før skatt -528.000 437.000 -348.000 -509.000 -82.000
Skattekostnad 0 0 0 188.000 -96.000
Årsresultat -528.000 437.000 -348.000 -321.000 -178.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 794.000 543.000 212.000 234.000 110.000
Sum omløpsmidler 3.587.000 3.997.000 2.862.000 1.573.000 1.806.000
Sum eiendeler 4.381.000 4.540.000 3.074.000 1.807.000 1.916.000
Sum opptjent egenkapital -743.000 -215.000 -652.000 -304.000 17.000
Sum egenkapital 490.000 1.018.000 73.000 421.000 742.000
Sum langsiktig gjeld 597.000 416.000 575.000 735.000 561.000
Sum kortsiktig gjeld 3.294.000 3.106.000 2.425.000 651.000 613.000
Sum gjeld og egenkapital 4.381.000 4.540.000 3.073.000 1.807.000 1.916.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 19.721.000 14.631.000 9.364.000 3.602.000 3.747.000
Andre inntekter 2.000 16.000 25.000 8.000 21.000
Driftsinntekter 19.723.000 14.647.000 9.389.000 3.610.000 3.767.000
Varekostnad -13.376.000 -10.686.000 -7.098.000 -1.991.000 -1.989.000
Lønninger -3.709.000 -1.904.000 -1.362.000 -1.249.000 -1.304.000
Avskrivning -214.000 -105.000 -70.000 -38.000 -37.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.755.000 -1.423.000 -1.121.000 -828.000 -498.000
Driftskostnader -20.054.000 -14.118.000 -9.651.000 -4.106.000 -3.828.000
Driftsresultat -332.000 530.000 -262.000 -497.000 -60.000
Finansinntekter 7.000 1.000 6.000 11.000 12.000
Finanskostnader -204.000 -93.000 -91.000 -23.000 -34.000
Finans -197.000 -92.000 -85.000 -12.000 -22.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -528.000 437.000 -348.000 -321.000 -178.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 21.000 21.000 21.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 624.000 437.000 168.000 234.000 0
Driftsløsøre 148.000 85.000 22.000 0 110.000
Sum varige driftsmidler 773.000 522.000 191.000 234.000 110.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 794.000 543.000 212.000 234.000 110.000
Varebeholdning 2.924.000 2.780.000 2.434.000 966.000 1.251.000
Kundefordringer 496.000 980.000 268.000 207.000 30.000
Andre fordringer 82.000 131.000 81.000 289.000 335.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 85.000 106.000 79.000 111.000 190.000
Sum omløpsmidler 3.587.000 3.997.000 2.862.000 1.573.000 1.806.000
Sum eiendeler 4.381.000 4.540.000 3.074.000 1.807.000 1.916.000
Sum opptjent egenkapital -743.000 -215.000 -652.000 -304.000 17.000
Sum egenkapital 490.000 1.018.000 73.000 421.000 742.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.411.000 933.000 723.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 597.000 416.000 575.000 735.000 561.000
Leverandørgjeld 1.032.000 1.799.000 1.472.000 194.000 238.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 96.000
Skyldig offentlige avgifter 439.000 210.000 98.000 155.000 124.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 413.000 164.000 133.000 302.000 155.000
Sum kortsiktig gjeld 3.294.000 3.106.000 2.425.000 651.000 613.000
Sum gjeld og egenkapital 4.381.000 4.540.000 3.073.000 1.807.000 1.916.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 293.000 891.000 437.000 922.000 1.193.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.3 1.2 2.4 2.9
Likviditetsgrad 2 0.3 0.4 0.2 1.0 1.0
Soliditet 11.2 22.4 2.4 23.3 38.7
Resultatgrad -1.7 3.6 -2.8 -13.8 -1.6
Rentedekningsgrad -1.6 5.7 -2.8 -21.1 -1.4
Gjeldsgrad 7.9 3.5 41.1 3.3 1.6
Total kapitalrentabilitet -7.4 11.7 -8.3 -26.9 -2.5
Signatur
26.09.2013
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO
STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.09.2013
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Auditor Notes for 2010
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex