Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vrio Lås & Nøkkel AS
Juridisk navn:  Vrio Lås & Nøkkel AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22177700
Postboks 9014 Grønland Christian Krohgs Gate 2 Fax: 22178800
0133 Oslo 186 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 942123701
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 9/19/1986
Foretakstype: AS
Revisor: Bhl Da
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.98%
Resultat  
  
-241.96%
Egenkapital  
  
-37.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 14.540.000 14.834.000 15.404.000 15.646.000 15.075.000
Resultat: -1.793.000 1.263.000 635.000 829.000 609.000
Egenkapital: 3.069.000 4.889.000 3.920.000 3.780.000 3.165.000
Regnskap for  Vrio Lås & Nøkkel AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 14.540.000 14.834.000 15.404.000 15.646.000 15.075.000
Driftskostnader -16.282.000 -13.563.000 -14.727.000 -14.773.000 -14.387.000
Driftsresultat -1.742.000 1.272.000 676.000 872.000 688.000
Finansinntekter 26.000 11.000 20.000 2.000 5.000
Finanskostnader -78.000 -19.000 -61.000 -44.000 -83.000
Finans -52.000 -8.000 -41.000 -42.000 -78.000
Resultat før skatt -1.793.000 1.263.000 635.000 829.000 609.000
Skattekostnad -27.000 -295.000 -245.000 -214.000 -172.000
Årsresultat -1.820.000 969.000 390.000 615.000 438.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 397.000 658.000 919.000 1.181.000 1.230.000
Sum omløpsmidler 7.370.000 7.912.000 6.811.000 7.044.000 6.848.000
Sum eiendeler 7.767.000 8.570.000 7.730.000 8.225.000 8.078.000
Sum opptjent egenkapital 2.969.000 4.789.000 3.820.000 3.680.000 3.065.000
Sum egenkapital 3.069.000 4.889.000 3.920.000 3.780.000 3.165.000
Sum langsiktig gjeld 81.000 191.000 335.000 497.000 492.000
Sum kortsiktig gjeld 4.617.000 3.490.000 3.475.000 3.947.000 4.421.000
Sum gjeld og egenkapital 7.767.000 8.570.000 7.730.000 8.124.000 8.078.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.540.000 14.834.000 15.404.000 15.646.000 15.075.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 14.540.000 14.834.000 15.404.000 15.646.000 15.075.000
Varekostnad -4.772.000 -3.677.000 -4.570.000 -5.019.000 -4.786.000
Lønninger -8.346.000 -7.006.000 -6.963.000 -7.059.000 -6.853.000
Avskrivning -271.000 -272.000 -278.000 -278.000 -296.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.893.000 -2.608.000 -2.916.000 -2.417.000 -2.452.000
Driftskostnader -16.282.000 -13.563.000 -14.727.000 -14.773.000 -14.387.000
Driftsresultat -1.742.000 1.272.000 676.000 872.000 688.000
Finansinntekter 26.000 11.000 20.000 2.000 5.000
Finanskostnader -78.000 -19.000 -61.000 -44.000 -83.000
Finans -52.000 -8.000 -41.000 -42.000 -78.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -250.000 0 0
Årsresultat -1.820.000 969.000 390.000 615.000 438.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 79.000 130.000 176.000 238.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 397.000 579.000 789.000 1.005.000 992.000
Sum varige driftsmidler 397.000 579.000 789.000 1.005.000 992.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 397.000 658.000 919.000 1.181.000 1.230.000
Varebeholdning 5.128.000 4.996.000 4.316.000 3.664.000 3.943.000
Kundefordringer 1.466.000 1.799.000 1.192.000 2.456.000 1.784.000
Andre fordringer 544.000 203.000 450.000 527.000 543.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 232.000 913.000 854.000 397.000 577.000
Sum omløpsmidler 7.370.000 7.912.000 6.811.000 7.044.000 6.848.000
Sum eiendeler 7.767.000 8.570.000 7.730.000 8.225.000 8.078.000
Sum opptjent egenkapital 2.969.000 4.789.000 3.820.000 3.680.000 3.065.000
Sum egenkapital 3.069.000 4.889.000 3.920.000 3.780.000 3.165.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 3.000 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 81.000 191.000 335.000 497.000 492.000
Leverandørgjeld 1.617.000 809.000 1.241.000 1.787.000 1.853.000
Betalbar skatt 0 306.000 265.000 214.000 172.000
Skyldig offentlige avgifter 1.146.000 1.259.000 626.000 1.021.000 1.411.000
Utbytte 0 0 -250.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.854.000 1.117.000 1.094.000 925.000 984.000
Sum kortsiktig gjeld 4.617.000 3.490.000 3.475.000 3.947.000 4.421.000
Sum gjeld og egenkapital 7.767.000 8.570.000 7.730.000 8.124.000 8.078.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.753.000 4.422.000 3.336.000 3.097.000 2.427.000
Likviditetsgrad 1 1.6 2.3 2 1.8 1.5
Likviditetsgrad 2 0.5 0.8 0.7 0.9 0.7
Soliditet 39.5 5 50.7 4 39.2
Resultatgrad 8.6 4.4 5.6 4.6
Rentedekningsgrad -22.3 66.9 11.1 19.8 8.3
Gjeldsgrad 1.5 0.8 1 1.2 1.6
Total kapitalrentabilitet -22.1 1 9 10.6 8.6
Signatur
07.06.2006
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYREFORMANNEN ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex