Vvs Norge As
Juridisk navn:  Vvs Norge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48219000
Postboks 6570 Etterstad Innspurten 9 Fax: 22881020
0607 Oslo 663 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 977049792
Aksjekapital: 5.096.711 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 12/6/1996
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Otta Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
33.02%
Resultat  
  
5.75%
Egenkapital  
  
497.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 93.773.000 70.494.000 67.535.000 63.182.000 57.570.000
Resultat: 4.121.000 3.897.000 4.177.000 -1.551.000 1.333.000
Egenkapital: 141.712.000 23.736.000 20.769.000 17.648.000 18.855.000
Regnskap for  Vvs Norge As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 93.773.000 70.494.000 67.535.000 63.182.000 57.570.000
Driftskostnader -90.217.000 -66.878.000 -63.485.000 -65.024.000 -56.952.000
Driftsresultat 3.557.000 3.616.000 4.051.000 -1.842.000 617.000
Finansinntekter 786.000 397.000 256.000 433.000 741.000
Finanskostnader -222.000 -116.000 -129.000 -142.000 -26.000
Finans 564.000 281.000 127.000 291.000 715.000
Resultat før skatt 4.121.000 3.897.000 4.177.000 -1.551.000 1.333.000
Skattekostnad -1.041.000 -950.000 -1.059.000 353.000 -333.000
Årsresultat 3.080.000 2.947.000 3.118.000 -1.197.000 1.000.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 69.675.000 3.116.000 4.290.000 6.071.000 6.195.000
Sum omløpsmidler 107.056.000 48.321.000 43.491.000 54.408.000 58.007.000
Sum eiendeler 176.731.000 51.437.000 47.781.000 60.479.000 64.202.000
Sum opptjent egenkapital 16.485.000 23.369.000 20.423.000 17.304.000 18.501.000
Sum egenkapital 141.712.000 23.736.000 20.769.000 17.648.000 18.855.000
Sum langsiktig gjeld 467.000 599.000 635.000 859.000 1.117.000
Sum kortsiktig gjeld 34.552.000 27.102.000 26.376.000 41.972.000 44.230.000
Sum gjeld og egenkapital 176.732.000 51.437.000 47.781.000 60.478.000 64.201.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 92.595.000 70.494.000 67.535.000 63.182.000 57.570.000
Andre inntekter 1.178.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 93.773.000 70.494.000 67.535.000 63.182.000 57.570.000
Varekostnad 0 0 0 0 -655.000
Lønninger -14.267.000 -16.967.000 -17.126.000 -14.517.000 -13.576.000
Avskrivning -3.431.000 -1.752.000 -2.113.000 -1.778.000 -697.000
Nedskrivning -3.887.000 0 0 0 0
Andre driftskostnader -68.632.000 -48.159.000 -44.246.000 -48.729.000 -42.024.000
Driftskostnader -90.217.000 -66.878.000 -63.485.000 -65.024.000 -56.952.000
Driftsresultat 3.557.000 3.616.000 4.051.000 -1.842.000 617.000
Finansinntekter 786.000 397.000 256.000 433.000 741.000
Finanskostnader -222.000 -116.000 -129.000 -142.000 -26.000
Finans 564.000 281.000 127.000 291.000 715.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.080.000 2.947.000 3.118.000 -1.197.000 1.000.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 55.755.000 245.000 1.174.000 3.078.000 3.269.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.190.000 2.871.000 3.116.000 2.993.000 2.507.000
Sum varige driftsmidler 1.190.000 2.871.000 3.116.000 2.993.000 2.507.000
Sum finansielle anleggsmidler 12.730.000 0 0 0 419.000
Sum anleggsmidler 69.675.000 3.116.000 4.290.000 6.071.000 6.195.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 20.588.000 35.671.000 34.140.000 34.344.000 28.022.000
Andre fordringer 233.000 6.451.000 4.777.000 5.375.000 1.605.000
Sum investeringer 29.854.000 0 0 0 0
Kasse, bank 56.382.000 6.199.000 4.574.000 14.689.000 28.380.000
Sum omløpsmidler 107.056.000 48.321.000 43.491.000 54.408.000 58.007.000
Sum eiendeler 176.731.000 51.437.000 47.781.000 60.479.000 64.202.000
Sum opptjent egenkapital 16.485.000 23.369.000 20.423.000 17.304.000 18.501.000
Sum egenkapital 141.712.000 23.736.000 20.769.000 17.648.000 18.855.000
Sum avsetninger til forpliktelser 467.000 599.000 635.000 859.000 1.117.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 467.000 599.000 635.000 859.000 1.117.000
Leverandørgjeld 9.414.000 4.109.000 2.425.000 5.123.000 3.933.000
Betalbar skatt 1.598.000 953.000 346.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.060.000 1.517.000 1.386.000 1.201.000 5.165.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 21.480.000 20.522.000 22.218.000 35.649.000 35.133.000
Sum kortsiktig gjeld 34.552.000 27.102.000 26.376.000 41.972.000 44.230.000
Sum gjeld og egenkapital 176.732.000 51.437.000 47.781.000 60.478.000 64.201.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 72.504.000 21.219.000 17.115.000 12.436.000 13.777.000
Likviditetsgrad 1 3.1 1.8 1.6 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 3.1 1.8 1.6 1.3 1.4
Soliditet 80.2 46.1 43.5 29.2 29.4
Resultatgrad 3.8 5.1 6 -2.9 1.1
Rentedekningsgrad 1 31.2 31.4 -9.9 52.2
Gjeldsgrad 0.2 1.2 1.3 2.4 2.4
Total kapitalrentabilitet 2.5 7.8 9 -2.3 2.1
Signatur
05.05.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
05.05.2017
PROKURA HVER FOR SEG
SÆTHER HJALMAR JAKOBSEN
THEIE THORBJØRN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex