Vvs Rørlegger As
Juridisk navn:  Vvs Rørlegger As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99509816
Alnes V/Øyvind Alnes Antonsen Fax: 71701009
6055 Godøya 6055 Godøya
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Giske
Org.nr: 971076526
Aksjekapital: 30.375 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 8/2/1994 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Totalregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.95%
Resultat  
  
-69.44%
Egenkapital  
  
28.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.368.000 3.149.000 2.563.000 2.989.000 1.607.000
Resultat: 110.000 360.000 63.000 -169.000 266.000
Egenkapital: 361.000 282.000 8.000 -37.000 90.000
Regnskap for  Vvs Rørlegger As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.368.000 3.149.000 2.563.000 2.989.000 1.607.000
Driftskostnader -3.247.000 -2.752.000 -2.466.000 -3.108.000 -1.329.000
Driftsresultat 121.000 396.000 97.000 -119.000 277.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 0
Finanskostnader -10.000 -35.000 -34.000 -51.000 -11.000
Finans -10.000 -35.000 -34.000 -50.000 -11.000
Resultat før skatt 110.000 360.000 63.000 -169.000 266.000
Skattekostnad -31.000 -87.000 -17.000 42.000 -72.000
Årsresultat 79.000 274.000 45.000 -127.000 194.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 84.000 138.000 222.000 331.000 65.000
Sum omløpsmidler 832.000 800.000 373.000 515.000 446.000
Sum eiendeler 916.000 938.000 595.000 846.000 511.000
Sum opptjent egenkapital 331.000 251.000 -22.000 -68.000 60.000
Sum egenkapital 361.000 282.000 8.000 -37.000 90.000
Sum langsiktig gjeld 156.000 194.000 234.000 272.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 399.000 462.000 352.000 611.000 415.000
Sum gjeld og egenkapital 916.000 937.000 594.000 845.000 510.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.368.000 3.149.000 2.563.000 2.989.000 1.607.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.368.000 3.149.000 2.563.000 2.989.000 1.607.000
Varekostnad -1.655.000 -1.402.000 -1.013.000 -1.344.000 -538.000
Lønninger -1.179.000 -979.000 -1.058.000 -1.255.000 -579.000
Avskrivning -59.000 -59.000 -59.000 -50.000 -14.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -367.000 -337.000 -323.000 -441.000 -198.000
Driftskostnader -3.247.000 -2.752.000 -2.466.000 -3.108.000 -1.329.000
Driftsresultat 121.000 396.000 97.000 -119.000 277.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 0
Finanskostnader -10.000 -35.000 -34.000 -51.000 -11.000
Finans -10.000 -35.000 -34.000 -50.000 -11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 -74.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 79.000 274.000 45.000 -127.000 194.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 10.000 5.000 30.000 47.000 6.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 74.000 133.000 192.000 251.000 28.000
Sum varige driftsmidler 74.000 133.000 192.000 251.000 28.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 33.000 31.000
Sum anleggsmidler 84.000 138.000 222.000 331.000 65.000
Varebeholdning 60.000 47.000 22.000 35.000 53.000
Kundefordringer 573.000 551.000 141.000 386.000 285.000
Andre fordringer 0 133.000 100.000 43.000 51.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 199.000 69.000 110.000 51.000 56.000
Sum omløpsmidler 832.000 800.000 373.000 515.000 446.000
Sum eiendeler 916.000 938.000 595.000 846.000 511.000
Sum opptjent egenkapital 331.000 251.000 -22.000 -68.000 60.000
Sum egenkapital 361.000 282.000 8.000 -37.000 90.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 125.000 0
Sum langsiktig gjeld 156.000 194.000 234.000 272.000 5.000
Leverandørgjeld 110.000 105.000 141.000 196.000 171.000
Betalbar skatt 31.000 62.000 0 0 26.000
Skyldig offentlige avgifter 136.000 127.000 118.000 163.000 118.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 123.000 168.000 94.000 127.000 100.000
Sum kortsiktig gjeld 399.000 462.000 352.000 611.000 415.000
Sum gjeld og egenkapital 916.000 937.000 594.000 845.000 510.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 433.000 338.000 21.000 -96.000 31.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1.7 1 0.8 1.1
Likviditetsgrad 2 1.9 1.6 1 0.8 1.0
Soliditet 39.4 30.1 1.3 -4.4 17.6
Resultatgrad 3.6 12.6 3.8 -4.0 17.2
Rentedekningsgrad 12.1 11.3 2.9 -2.3 25.2
Gjeldsgrad 1.5 2.3 73.3 -23.9 4.7
Total kapitalrentabilitet 13.2 42.2 16.3 -13.9 54.3
Signatur
08.03.2016
STYRETS MEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER AV STYRETS FORMANN OG
ET MEDLEM AV STYRET SAMMEN.
Prokurister
08.03.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Presisering om tapt aksjekapital
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex