Wågsholm Holding AS
Juridisk navn:  Wågsholm Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70175450
Strandavegen 15 Strandavegen 15 Fax: 70175460
6017 Ålesund 6017 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 975971767
Aksjekapital: 1.893.940 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/19/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.91%
Resultat  
  
6.32%
Egenkapital  
  
-12.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 217.000 219.000 204.000 192.000 189.000
Resultat: -89.000 -95.000 -123.000 667.000 779.000
Egenkapital: 3.483.000 3.999.000 4.518.000 5.056.000 5.010.000
Regnskap for  Wågsholm Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 217.000 219.000 204.000 192.000 189.000
Driftskostnader -376.000 -357.000 -337.000 -305.000 -273.000
Driftsresultat -159.000 -138.000 -133.000 -113.000 -84.000
Finansinntekter 70.000 43.000 10.000 780.000 862.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 70.000 43.000 10.000 780.000 862.000
Resultat før skatt -89.000 -95.000 -123.000 667.000 779.000
Skattekostnad 23.000 26.000 35.000 -171.000 -211.000
Årsresultat -66.000 -69.000 -88.000 496.000 568.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.504.000 3.504.000 4.430.000 4.566.000 4.510.000
Sum omløpsmidler 793.000 1.124.000 735.000 1.399.000 1.476.000
Sum eiendeler 4.297.000 4.628.000 5.165.000 5.965.000 5.986.000
Sum opptjent egenkapital 1.589.000 2.105.000 2.624.000 3.162.000 3.116.000
Sum egenkapital 3.483.000 3.999.000 4.518.000 5.056.000 5.010.000
Sum langsiktig gjeld 265.000 87.000 113.000 148.000 200.000
Sum kortsiktig gjeld 549.000 541.000 534.000 761.000 776.000
Sum gjeld og egenkapital 4.297.000 4.627.000 5.165.000 5.965.000 5.986.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 216.000 216.000 204.000 192.000 189.000
Andre inntekter 1.000 3.000 0 0 0
Driftsinntekter 217.000 219.000 204.000 192.000 189.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -230.000 -213.000 -229.000 -212.000 -195.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -146.000 -144.000 -108.000 -93.000 -78.000
Driftskostnader -376.000 -357.000 -337.000 -305.000 -273.000
Driftsresultat -159.000 -138.000 -133.000 -113.000 -84.000
Finansinntekter 70.000 43.000 10.000 780.000 862.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 70.000 43.000 10.000 780.000 862.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -450.000 -450.000 -450.000 -450.000 -450.000
Årsresultat -66.000 -69.000 -88.000 496.000 568.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 3.504.000 3.504.000 4.430.000 4.566.000 4.510.000
Sum anleggsmidler 3.504.000 3.504.000 4.430.000 4.566.000 4.510.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 68.000 0 0 0 0
Andre fordringer 27.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 26.000
Kasse, bank 636.000 1.052.000 735.000 622.000 593.000
Sum omløpsmidler 793.000 1.124.000 735.000 1.399.000 1.476.000
Sum eiendeler 4.297.000 4.628.000 5.165.000 5.965.000 5.986.000
Sum opptjent egenkapital 1.589.000 2.105.000 2.624.000 3.162.000 3.116.000
Sum egenkapital 3.483.000 3.999.000 4.518.000 5.056.000 5.010.000
Sum avsetninger til forpliktelser 65.000 87.000 113.000 148.000 200.000
Gjeld til kredittinstitutt 25.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 265.000 87.000 113.000 148.000 200.000
Leverandørgjeld 7.000 6.000 3.000 2.000 4.000
Betalbar skatt 0 0 0 223.000 261.000
Skyldig offentlige avgifter 55.000 52.000 52.000 57.000 48.000
Utbytte -450.000 -450.000 -450.000 -450.000 -450.000
Annen kortsiktig gjeld 12.000 33.000 29.000 29.000 12.000
Sum kortsiktig gjeld 549.000 541.000 534.000 761.000 776.000
Sum gjeld og egenkapital 4.297.000 4.627.000 5.165.000 5.965.000 5.986.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 244.000 583.000 201.000 638.000 700.000
Likviditetsgrad 1 1.4 2.1 1.4 1.8 1.9
Likviditetsgrad 2 1.4 2.1 1.4 1.9 2.0
Soliditet 81.1 86.4 87.5 84.8 83.7
Resultatgrad -73.3 -65.2 -58.9 -44.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet -2.1 -2.1 -2.4 11.2 13.0
Signatur
01.08.2017
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
01.08.2017
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex