Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
W&K Fastigheter Ab
Juridisk navn:  W&K Fastigheter Ab
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 96657181
Stortingsgata 8 Stortingsgata 8 Fax:
0161 Oslo 161 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 997454111
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/25/2011
Foretakstype: NUF
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 0 150.000 14.000 303.000 1.487.000
Resultat: 0 0 0 36.000 174.000
Egenkapital: 0 0 0 0 613.000
Regnskap for  W&K Fastigheter Ab
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 0 150.000 14.000 303.000 1.487.000
Driftskostnader 0 -150.000 -14.000 -262.000 -1.323.000
Driftsresultat 0 0 0 42.000 165.000
Finansinntekter 0 0 0 0 10.000
Finanskostnader 0 0 0 -6.000 -1.000
Finans 0 0 0 -6.000 9.000
Resultat før skatt 0 0 0 36.000 174.000
Skattekostnad 0 0 0 -10.000 0
Årsresultat 0 0 0 26.000 231.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 23.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 36.000 894.000
Sum eiendeler 0 0 0 36.000 917.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 513.000
Sum egenkapital 0 0 0 0 613.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 36.000 304.000
Sum gjeld og egenkapital 0 0 0 36.000 917.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 150.000 14.000 303.000 1.478.000
Andre inntekter 0 0 0 0 10.000
Driftsinntekter 0 150.000 14.000 303.000 1.487.000
Varekostnad 0 -150.000 -14.000 -23.000 -1.000
Lønninger 0 0 0 -216.000 -1.049.000
Avskrivning 0 0 0 0 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 -23.000 -268.000
Driftskostnader 0 -150.000 -14.000 -262.000 -1.323.000
Driftsresultat 0 0 0 42.000 165.000
Finansinntekter 0 0 0 0 10.000
Finanskostnader 0 0 0 -6.000 -1.000
Finans 0 0 0 -6.000 9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 26.000 231.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 23.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 23.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 23.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 36.000 176.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 719.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 36.000 894.000
Sum eiendeler 0 0 0 36.000 917.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 513.000
Sum egenkapital 0 0 0 0 613.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 10.000 103.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 26.000 201.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 36.000 304.000
Sum gjeld og egenkapital 0 0 0 36.000 917.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 0 0 0 590.000
Likviditetsgrad 1 1.0 2.9
Likviditetsgrad 2 0 0 0.0 1.1 3.0
Soliditet 0.0 66.8
Resultatgrad 0 0.0 13.9 11.1
Rentedekningsgrad 7.0 175.0
Gjeldsgrad 0.5
Total kapitalrentabilitet 116.7 19.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex