Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Waagan Consulting As
Juridisk navn:  Waagan Consulting As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Solavågsvegen 141 Solavågsvegen 141 Fax:
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 920848753
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/16/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Eolus Vind Ab
Regnskapsfører: Andre Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 182.000
Resultat: 139.000
Egenkapital: 137.000
Regnskap for  Waagan Consulting As
Resultat 2018
Driftsinntekter 182.000
Driftskostnader -44.000
Driftsresultat 139.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 139.000
Skattekostnad -32.000
Årsresultat 107.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 170.000
Sum eiendeler 170.000
Sum opptjent egenkapital 107.000
Sum egenkapital 137.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 33.000
Sum gjeld og egenkapital 170.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 182.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 182.000
Varekostnad -36.000
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -8.000
Driftskostnader -44.000
Driftsresultat 139.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 107.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 8.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 161.000
Sum omløpsmidler 170.000
Sum eiendeler 170.000
Sum opptjent egenkapital 107.000
Sum egenkapital 137.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 32.000
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000
Sum kortsiktig gjeld 33.000
Sum gjeld og egenkapital 170.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 137.000
Likviditetsgrad 1 5.2
Likviditetsgrad 2 5.2
Soliditet 80.6
Resultatgrad 76.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2
Total kapitalrentabilitet 81.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex